Show simple item record

dc.contributor.authorCecota, Błażej
dc.date.accessioned2014-04-24T07:12:36Z
dc.date.available2014-04-24T07:12:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4281
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Lodz University Press)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe;Vol. 2/2012
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleBook Reviews: Martin Hurbanič, Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach [The Last War of Antiquity. The Avar Siege of Constantinople, 626, in Historical Sources], Vydavatel’stvo Michala Vaška, Prešov 2009, pp. 377.pl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number240-243pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki (University of Lodz)pl_PL
dc.referencesOlster D.M., The Politics of Usurpation in the Seventh Century. Rhetoric and Revolution in Byzantium, Amsterdam 1993.
dc.referencesLeszka M.J., Zbrodnie cesarza Fokasa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 67, 2000, p. 45–58.
dc.referencesHurbanič M., Byzancia a avarský kaganát v rokoch 623–624, „Historicky časopis Slovenskej akademie vied, Bratislava” 55, 2007, p. 229–248.
dc.referencesHurbanič M., Byzancia Slovania a avarský kaganát v období vlády cisára Foku (602–610), „Historicky časopis Slovenskej akademie vied, Bratislava” 58, 2010, p. 3–14.
dc.referencesHurbanič M., Byzantský “Commonwealth”: hierarchické spoločenstvo alebo idea spolupatričnosti, [in:] Studia balcanica bohemoslovaca, I, Zborník zo VI. medzinárodné balkanistické symposia organizovaného Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Historickým ústavem Akademie Věd České republiky, 25.–27. Apríla 2005, Brno 2006, p. 33–42.
dc.referencesHurbanič M., Koncept byzantského misionárstva a patriarcha Fótios, [in:] Cyril a Metod. Slovensko a Európa. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnava 25.–29. mája 2005, Trnava 2007, p. 107–111.
dc.referencesHurbanič M., Avarské obliehanie Konštantínopolu roku 626 v byzantskej hagiografii, [in:] Byzantská kultura a Slovensko, Bratislava 2007, p. 33–40.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska