Show simple item record

dc.contributor.authorMiedziński, Mariusz
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2022-08-18T10:53:11Z
dc.date.available2022-08-18T10:53:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMiedziński M., Rozwój bazy noclegowej Kołobrzegu i jego zaplecza w czasie pierwszych dwóch lat trwania pandemii COVID-19, [w:] Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19, M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 12, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-907-5.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-907-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42828
dc.description.abstractStan pandemii COVID-19, jaki został ogłoszony w Polsce od dnia 20 marca 2020 r., bardzo znacząco wpłynął na funkcjonowanie i rozwój największego polskiego uzdrowiska, jakim jest Kołobrzeg. Mimo dwóch lockdownów oraz ograniczeń funkcjonowania sektora turystycznego Kołobrzeg nie tylko utrzymał, ale wręcz stał się największym ośrodkiem ruchu turystycznego kraju. W 2021 r. wpływy z opłaty uzdrowiskowej w Kołobrzegu osiągnęły 79,47% kwoty z 2019 r. Kołobrzeg w lipcu i sierpniu 2021 r. koncentrował aż 6,6% wszystkich osobonoclegów całego kraju. Osiągnięte mimo pandemii wyniki funkcjonowania sektora turystyczno-uzdrowiskowego są pośrednim dowodem wyjątkowej siły i stabilności gospodarki turystycznej Kołobrzegu. Bardzo korzystne uwarunkowania przyrodnicze i geograficzne uzdrowiska Kołobrzeg w połączeniu z poprawiającą się wciąż dostępnością komunikacyjną skutkowały, mimo stanu zagrożenia pandemią COVID-19, dalszą rozbudową bazy noclegowej MOF-u Kołobrzeg. Na badanym obszarze Kołobrzegu i jego zaplecza w latach 2020–2021 realizowane były łącznie 94 inwestycje obejmujące 14 065 jednostek mieszkalnych głównie w hotelach, hotelach apartamentowych, apartamentowcach i zabudowie mieszkaniowej o łącznej powierzchni ok. 748,4 tys. m2, umożliwiające pobyt ok. 45 tys. osób. Mimo pandemii COVID-19 skala i różnorodność realizowanych w tym czasie inwestycji pozycjonuje Kołobrzeg i jego zaplecze na czele najszybciej rozbudowywanych miejscowości turystycznych. Miejski Obszar Funkcjonalny Kołobrzeg już ok. 2024 r. będzie dysponował bazą noclegową liczącą ponad 200 tys. miejsc noclegowych, stając się prawdopodobnie największym nad Morzem Bałtyckim obszarem koncentracji turystycznej bazy noclegowej.pl_PL
dc.description.abstractThe state of COVID-19 as a pandemic, which was announced in Poland from March 20, 2020, significantly influenced the functioning and development of Kołobrzeg, the largest Polish health resort. Despite two lockdowns and restrictions on the functioning of the tourist sector, Kołobrzeg however not only maintained, but even became the largest tourist center in the country. The recorded receipts from the resort for 2021 were 79.47% of the 2019 figure and this combined with having 6.6% of all beds per person per night in July and August 2021 in the whole of Poland, prove the exceptional concentration and strength of this tourist area. The very favorable natural and geographical conditions of the Kołobrzeg health resort, combined with constantly improving transport accessibility, has resulted in further expansion of the accommodation base of the Kołobrzeg urban area, despite the threats from the COVID-19 pandemic. In the studied area, in 2020/2021, a total of 94 investments were implemented, including 14,065 rooms, mainly in hotels, aparthotels, apartment and residential buildings with a total area of approx 748,400 m2, allowing for a further 45,000 people to stay there. The scale and variety of investments in Kołobrzeg have put it at the forefront of the fastest growing resorts despite the COVID-19 pandemic. The city of Kołobrzeg and six neighboring coastal towns will have an accommodation base with a total of over 200,000 beds by around 2024, becoming probably the largest concentration of tourist accommodation facilities on the Baltic Sea.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPercepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19;
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKołobrzegpl_PL
dc.subjectuzdrowiskopl_PL
dc.subjectbaza noclegowapl_PL
dc.subjectinwestycje turystycznepl_PL
dc.titleRozwój bazy noclegowej Kołobrzegu i jego zaplecza w czasie pierwszych dwóch lat trwania pandemii COVID-19pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number35-55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupskupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-908-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteMariusz Miedziński, dr, pracownik naukowy IGSEiT Akademii Pomorskiej w Słupsku, kołobrzeżanin, e-mail: mariusz.miedzinski@apsl. edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-7381-2083, dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Zainteresowania badawcze: procesy kolonizacji i urbanizacji turystycznej, rozwój polskiej strefy nadmorskiej, geografia miast, urbanistyka i planowanie przestrzenne oraz geografia ekonomiczna. Autor kilkudziesięciu artykułów, opracowań naukowych, ekspertyz gospodarczych, strategii i programów dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i gospodarki, ekspert ds. Kołobrzegu i MOF-u Kołobrzeg, Przewodniczący PTG O/Słupsk (kad. 2020–2023), pilot wycieczek i przewodnik turystyczny. Zainteresowania: historia XX w., inżynieria i badania kosmiczne, technologie energetyczne (MEW, fuzja termojądrowa).pl_PL
dc.referencesAparthotele i condohotele – inwestycje pod lupą UOKiK. Czy doczekamy się dedykowanej regulacji? – Hotelarz. Pobrane z: https://www.e-hotelarz.pl/artykul/72261/aparthotele-i-condohotele-inwestycje-pod-lupa-uokik-czy-doczekamy-sie-dedykowanej-regulacji/ (2.02.2022).pl_PL
dc.referencesBaza danych GUNB. Pobrane z: https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/ (2–4.02.2022).pl_PL
dc.referencesBielawska, K., Miedziński, M. i in. (2022). Studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg, UM Kołobrzeg, s. 272. Pobrane z: https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1423-studium_mozliwosci_poszerzenia_profilu.html (12.05.2022).pl_PL
dc.referencesComiesięczna informacja dotycząca wpływów z opłaty uzdrowiskowej – UM Kołobrzeg.pl_PL
dc.referencesCondohotel. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Condohotel (2.02.2022).pl_PL
dc.referencesKomunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w grudniu 2021 r. (2022). US Szczecin (2.02.2022).pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł, J., Pawlusiński, R. (2021). Miasto turystyczne wobec pandemii COVID-19. Pierwsze doświadczenia w świetle literatury przedmiotu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LXXVI, Sectio B, 208. Pobrane z: https://journals.umcs.pl/b/article/view/12670/9313 (5.02.2022).pl_PL
dc.referencesLaskowicz, P. (2021). Sektor turystyczny w obliczu kryzysu spowodowanego wybuchem pandemii COVID-19. Progress. Journal of Young Researchers, 9–10, 179. Progress nr 9_00f. indd (ug.edu.pl). Pobrane z: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/6496/5707 (4.02.2022).pl_PL
dc.referencesLiszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. Folia Turistica. Regiony turystyczne 2009, nr 21. Pobrane z: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/430/FT_21_2009.pdf (12.05.2022).pl_PL
dc.referencesMiedziński, M. (2020). Rozwój zasobów mieszkaniowych Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego oraz szacowanie łącznej pojemności noclegowej i turystycznej miasta Kołobrzeg i powiatu kołobrzeskiego. Rocznik Kołobrzeski, 161–170. Pobrane z: https://historiakolobrzegu.pl/images/pliki/rocznik1.pdf (3.02.2022).pl_PL
dc.referencesMiedziński, M. (2021a). Miasto-kurort Kołobrzeg po pierwszym roku pandemii COVID-19. W: M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, 11: Turystyka i krajoznawstwo (s. 35–59). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrane z: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/38807/35-59_Miedzi%c5%84ski.pdf?sequence=1&isAllowed=y (3.02.2022).pl_PL
dc.referencesMiedziński, M. (2021b). Rozwój zasobów mieszkaniowych gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie oraz szacowanie łącznej pojemności mieszkaniowej i turystycznej strefy podmiejskiej Kołobrzegu. Rocznik Kołobrzeski, 242–253. Pobrane z: https://historiakolobrzegu.pl/images/pliki/rocznik2.pdf (3.02.2022).pl_PL
dc.referencesMiosec, J. (1976). Un modele de space touristique. L’Espace Geographique 6 (1), 191–212. Pobrane z: https://www.persee.fr/docAsPDF/spgeo_0046-2497_1977_num_6_1_1690.pdf (6.06.2022).pl_PL
dc.referencesPolski pacjent zero. Jak się czuje rok po zakażeniu? Pobrane z: https://www.medonet.pl/ koronawirus/ koronawirus-w-polsce,koronawirus-w-polsce--kim-byl-pacjent-zero--jak-sie-czuje-,artykul,21379457.html (2.02.2022).pl_PL
dc.referencesRaport 2021 – Rynek hotelarski w Polsce, by BROG B2B Sp. z o.o. S.K. – Issuu, s. 116. Pobrane z: https://www.horecanet.pl/rynek-hotelarski-w-polsce-raport/ (4.02.2022).pl_PL
dc.referencesRozprawa doktorska – K. Kania, S. Bielniak, Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 118. Pobrane z: https://9lib.org/article/przes%C5%82anki-tworzenia-banku-ziemi-przez-deweloper%C3%B3w.dzx2kn4q (5.06.2022).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 433). Pobrane z: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (sejm.gov.pl). Pobrane z: file:///C:/Users/user/ Downloads/Rozporz%C4%85dzenie_Ministra_Zdrowia_z_dnia_20_marca_2020_r_w_sprawie_og%C5%82oszenia_na_obszarze_Rzeczypospolitej_Polskiej_stanu_epidemii. pdf (3.02.2022).pl_PL
dc.referencesTabela sumaryczna pojemności miasta i MOF Kołobrzeg, s. 70. Pobrane z: https://i-kolobrzeg.pl/aktualnosc-1423-studium_mozliwosci_poszerzenia_profilu.html (12.05.2022).pl_PL
dc.referencesTurystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2021 roku (2021). GUS, s. 6. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyczne-obiekty-noclegowe-na-obszarach-nadmorskich-w-lipcu-i-sierpniu-2021-roku,12,5.html (3.02.2022).pl_PL
dc.referencesWyszukiwarka publiczna RWDZ – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-907-5.02
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe