Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.contributor.authorBik, Joanna
dc.contributor.authorDynkowska, Karolina
dc.contributor.authorPaprzycka, Joanna
dc.contributor.authorStępowska, Ewelina
dc.contributor.authorŻak, Anna
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2022-08-18T10:54:04Z
dc.date.available2022-08-18T10:54:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMatczak A., Bik J., Dynkowska K., Paprzycka J., Stępowska E., Żak A., Obraz turystyki w łódzkich mediach i jego odbiór przez mieszkańców w pierwszym roku pandemii COVID-19, [w:] Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19, M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 12, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-907-5.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-907-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42829
dc.description.abstractCelem opracowania jest analiza przekazu medialnego (przedstawionego w Internecie, lokalnej prasie, telewizji, radiu) dotyczącego turystyki i jego odbioru głównie wśród mieszkańców Łodzi (145 e-ankiet) w pierwszym roku pandemii COVID-19. Turystyka dla Łodzi jest istotną działalnością społeczno-gospodarczą. Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu ograniczyła tę działalność. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacjach przekazywanych przez lokalne media, które szczególnie akcentowały trudności w funkcjonowaniu łódzkich instytucji i przedsiębiorstw turystycznych w 2020 r., spowodowane wprowadzonymi ogólnokrajowymi ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19. Opinię tę, przekazywaną przez lokalne media, podzielali również respondenci. Świadczy to o znaczącym wpływie lokalnych mediów na kształtowanie opinii o trudnej sytuacji instytucji i przedsiębiorstw turystycznych w Łodzi, będącej wynikiem pandemii COVID-19.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyse the media coverage (presented on the internet, local press, television and radio) concerning tourism and its reception mainly among the inhabitants of Łódź (145 e-questionnaires) during the first year of the COVID-19 pandemic. Tourism is an important socio-economic activity for Łódź and the COVID-19 pandemic significantly reduced this activity. This was reflected in the information provided by the local media, which particularly emphasized the difficulties in the functioning of Łódź institutions and tourism businesses in 2020 caused by the nationwide restrictions imposed due to the pandemic. This position, provided by the local media, was also shared by the respondents and indicates the significant influence of the local media on the formation of opinions about the difficult situation of tourist institutions and businesses in Łódź caused by the pandemic.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPercepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19;
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectmedia lokalnepl_PL
dc.subjectCOVID-19pl_PL
dc.subjectpandemiapl_PL
dc.titleObraz turystyki w łódzkich mediach i jego odbiór przez mieszkańców w pierwszym roku pandemii COVID-19pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number57-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-908-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteAndrzej Matczak, prof. zw. dr hab., Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: andrzej. matczak@geo.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0002-9509-5879, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania badawcze: geografia turyzmu i hotelarstwa, osadnictwo turystyczne, ruch turystyczny.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJoanna Bik, mgr, doktorantka w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: joanna.bik@edu.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0002-2186-142X, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania badawcze: turystyka kongresowa, turystyka religijna, zakwaterowanie w turystyce religijnej.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKarolina Dynkowska, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: kdynkowska@onet.pl. Zainteresowania badawcze to m.in. turystyka miejska, city break. Prywatnie interesuje się także unihokejem oraz kulturą Stanów Zjednoczonych.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJoanna Paprzycka, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: j.paprzycka1@gmail.com. Od szkoły średniej jest związana z branżą turystyczną. Zainteresowania: geoturystyka, rozwój zrównoważony, turystyka na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo, społeczna odpowiedzialność biznesu. Prywatnie miłośniczka literatury i środowiska naturalnego.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteEwelina Stępowska, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: estepowska97@gmail.com. Zainteresowania badawcze: turystyka na obszarach wiejskich (szczególnie obiekty noclegowe na obszarach wiejskich), marketing i promocja turystyczna miast. W życiu prywatnym jej pasje to m.in. podróże, literatura sci-fi i thrillery, podcasty (zwłaszcza kryminalne).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Żak, lic., studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, e-mail: aniazak374@gmail.com. Zainteresowania to m.in. dane statystyczne lokalizacji turystycznych, trendy w turystyce i hotelarstwie, turystyka weekendowa Polski.pl_PL
dc.referencesDowns, A. (1972). Up and down with ecology – the issue attention cycle. The Public Interest, 28, 38–50.pl_PL
dc.referencesHall, C.M. (2002). Travel safety, terrorism and the media: the significance of the issue-attention cycle. Current Issues in Tourism, 5 (5), 458–466. https://doi.org/10.1080/13683500208667935pl_PL
dc.referencesHall, C.M. (2003). Tourism issues, agenda setting and the media. e-Review of Tourism Research (eRTR), 1, 3 (1–4). Pobrane z: http://ertr.tamu.edupl_PL
dc.referencesŁódzki, B. (2017). Medialny obraz rzeczywistości. Studia Socialia Cracoviensia, 9, 1 (16), 121–136.pl_PL
dc.referencesMcCombs, M. (2005). A look at agenda-setting: past, present and future. Journalism Studies, 6 (4), 543–557. https://doi.org/10.1080/14616700500250438pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.matczak@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.bik@edu.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkdynkowska@onet.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailj.paprzycka1@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmailestepowska97@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmailaniazak374@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-907-5.03
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe