Show simple item record

dc.contributor.authorChudzińska, Katarzyna
dc.date.accessioned2022-08-19T06:02:21Z
dc.date.available2022-08-19T06:02:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42833
dc.description.abstractRozprawa doktorska została poświęcona problematyce realizacji koncepcji partnera biznesowego HR. Problem badawczy został sformułowany następująco: jak interpretowana jest idea HRBP w dużych organizacjach w Polsce oraz czy sposób realizowania koncepcji HRBP jest zbieżny z modelem D. Ulricha, jeśli tak - to w jakim zakresie? Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego, autorka opisała stanowisko HR Business Partner w Polsce, określiła trendy i kierunki rozwoju funkcji HRBP w kraju, wskazała możliwości poprawy efektywności HR Business Partnerów, opracowała listę kompetencji „efektywnego HRBP”; wskazała na przykładzie typowych zadań HRBP różnice w zakresie czynności „operacyjnego” i „strategicznego” HRBP oraz podała przykłady ścieżek karier zawodowych HR Business Partnerów, którzy osiągnęli ponadprzeciętny sukces na tym stanowisku. Wnioski i spostrzeżenia z badań, dały podstawy do dokonania oceny zaawansowania realizacji koncepcji HRBP w badanych organizacjach. Autorka opracowała „Macierz HRBP”, dzięki której możliwa była ocena stosowanych przez organizacje (1-20) modeli i wskazanie potencjalnych obszarów usprawnień.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectHR Business Partnerpl_PL
dc.subjectModel D. Ulrichapl_PL
dc.subjectefektywność funkcji personalnejpl_PL
dc.subjectDział HRpl_PL
dc.titleHR Business Partner w praktykach dużych przedsiębiorstw w Polscepl_PL
dc.title.alternativeHR Business Partner in enterprises’ business practice in Polandpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number375pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimipl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.chudzinska@edu.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorCewińska, Joanna
dc.dissertation.directorMichałkiewicz, Anna
dc.dissertation.reviewerPocztowski, Aleksy
dc.dissertation.reviewerJuchnowicz, Marta
dc.date.defence2022-10-03
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record