Show simple item record

dc.contributor.authorBołdyrew, Aneta
dc.date.accessioned2022-09-29T09:29:59Z
dc.date.available2022-09-29T09:29:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBołdyrew A., Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/7969-861-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-861-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43464
dc.descriptionPrzemiany społeczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, obok pozytywnych konsekwencji, niosły ze sobą polaryzację społeczeństwa, eskalację biedy i zjawisk dewiacyjnych. Niniejsza publikacja jest poświęcona rozwijającym się w tym czasie patologiom społecznym, które w badanym okresie i współcześnie są uważane za szczególnie groźne: alkoholizmowi, prostytucji, „handlowi żywym towarem”, dzieciobójstwu, porzucaniu dzieci, aborcji, krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci prowadzącemu do powstania grupy „dzieci ulicy” oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich. Analizie poddano opinie i poglądy społeczeństwa Królestwa Polskiego na temat uwarunkowań tych zjawisk, ich przejawów i konsekwencji. Równolegle przedmiot badań stanowiły inicjatywy społeczne o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym na rzecz osób najuboższych, opuszczonych, zaniedbanych, wykazujących zachowania patologiczne. Celem pracy było także określenie skuteczności owych działań i ich znaczenia w modernizacji życia społecznego na przełomie XIX i XX w. Metodologię badań historyczno-pedagogicznych starano się połączyć z metodami badań idei, myśli i praktyk pedagogicznych. Złożoność podejmowanego zagadnienia spowodowała, że zasadne było sięgnięcie do ustaleń specjalistów z pokrewnych dyscyplin naukowych – pedagogów, historyków społecznych, historyków prawa i medycyny, literaturoznawców. Wzbogaciło to pracę, będącą monografią o charakterze historyczno-pedagogicznym, o interdyscyplinarną refleksję nad badanymi zjawiskami.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKrólestwo Polskiepl_PL
dc.subjectpatologie społecznepl_PL
dc.subjectalkoholizmpl_PL
dc.subjectprostytucjapl_PL
dc.subjectdzieciobójstwopl_PL
dc.subjectporzucanie dziecipl_PL
dc.subjectdziałania opiekuńczo-wychowawczepl_PL
dc.titleSpołeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Aneta Bołdyrew, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number370pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Pracownia Historii Oświaty, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-862-2
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Akta majątkowe i gospodarcze dawniejsze, sygn. 787, 963pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Kancelaria Generał Gubernatora Warszawskiego, sygn. 1870, 1871, 1899, 2319, 2339, 2803, 7193, 7334, 7510, 7511, 7533, 7623, 7651, 7660, 7663, 8012pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Rada Główna Opiekuńcza Szpitali, sygn. 60–73pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, sygn. 2249, 2276, 2277pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy, Wydział Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń, sygn. 11, 220, 280, 299, 390, 457, 482, 483, 484, 534, 545, 722, 762, 872, 1067, 1115pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Kancelaria Prezydialna, sygn. 294, 399, 409, 752, 816, 940pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 5997, 6335, 8523pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. II/87 plik 1pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Suffczyńskich z Ossy, sygn. 180pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli, sygn. 1pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrkowskie Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan, sygn. 51.pl_PL
dc.referencesArchiwum Naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, sygn. B1575, B1581, B1582, B1590, B1600, B1604, B1610, B1614, B1617, B1620, B1621, B1622, B1625, B1638, B1645, B1668, B1847, B2056, B2306, B2473, B2586, B2591, B2873, B2881, B5777pl_PL
dc.referencesKodeks cywilny francuzki (Kodeks Napoleona), Warszawa 1807pl_PL
dc.referencesKodeks Kar Głównych i Poprawczych, Warszawa 1847pl_PL
dc.referencesObzor Goroda Varszavy za 1900 god, b.m. i d.w.pl_PL
dc.referencesObzor Goroda Varszavy za 1910 god, b.m. i d.w.pl_PL
dc.referencesObzor Goroda Varszavy za 1912 god, b.m. i d.w.pl_PL
dc.referencesObzor Kaliszskoj Gubernii za 1877 god, Kalisz 1878pl_PL
dc.referencesObzor Kaliszskoj Gubernii za 1878 god, Kalisz 1879pl_PL
dc.referencesObzor Kaliszskoj Gubernii za 1895 god, Kalisz 1896pl_PL
dc.referencesObzor Liublinskoj Gubernii za 1900 god, Liublin 1901pl_PL
dc.referencesObzor Lomżinskoj Gubernii za 1907 god, b.m. i d.w.pl_PL
dc.referencesObzor Petrokovskoj Gubernii za 1889 god, Petrokov 1890pl_PL
dc.referencesObzor Petrokovskoj Gubernii za 1906 god, Petrokov 1907pl_PL
dc.referencesObzor Petrokovskoj Gubernii za 1910 god, Petrokov 1911pl_PL
dc.referencesObzor Petrokovskoj Gubernii za 1912 god, Petrokov 1913pl_PL
dc.referencesObzor Radomskoj Gubernii za 1901 god, Radom 1901pl_PL
dc.referencesObzor Sedleckoj Gubernii za 1886 god, Sedlec 1887pl_PL
dc.referencesObzor Suvalskoj Gubernii za 1906 god, Suvalki 1908pl_PL
dc.referencesObzor Varszavskoj Gubernii za 1890 god, Varszavapl_PL
dc.referencesObzor Varszavskoj Gubernii za 1896 god, b.m. i d.w.pl_PL
dc.referencesPamiatnaja kniżka kaliszskoj gubernii na 1906 god, Kalisz 1906pl_PL
dc.referencesPamiatnaja kniżka kieleckoj gubernii na 1913 god, Kielce 1913pl_PL
dc.referencesPamiatnaja kniżka liublinskoj gubernii na 1903 god, Liublin 1903pl_PL
dc.referencesPamiatnaja kniżka radomskoj gubernii na 1906 god, Radom 1906pl_PL
dc.referencesPamiatnaja kniżka radomskoj gubernii na 1914 god, Radom 1914pl_PL
dc.referencesPamiętnik Towarzystwa Kropla Mleka 1904–1926, Łódź b.r.w.pl_PL
dc.referencesSirotskija kołonija w gubiernijach Carstwa Polskago, Piotrogród 1914pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Komitetu budowy nowego gmachu Ochrony Katolickiej w Pabjanicach, Pabianice 1910pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Warszawskiego Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet za 1908 rok, Warszawa 1909pl_PL
dc.referencesTowarzystwo Hygieny Praktycznej im. Bolesława Prusa. Pamiętnik za rok 1910, Warszawa 1911pl_PL
dc.referencesUstawa Warszawskiego Domu Schronienia Św. Małgorzaty, Warszawa 1902pl_PL
dc.references„Ateneum” – 1882, 1889, 1890, 1892, 1895, 1899pl_PL
dc.references„Biblioteka Warszawska” – 1843, 1844, 1874, 1889, 1891, 1894, 1898, 1902, 1908, 1910, 1912pl_PL
dc.references„Bluszcz” – 1880, 1881, 1885, 1895, 1896, 1898, 1902, 1914pl_PL
dc.references„Czasopismo Lekarskie” – 1899, 1902, 1903, 1906, 1907, 1908pl_PL
dc.references„Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” – 1864pl_PL
dc.references„Czystość” – 1905, 1907, 1908, 1909pl_PL
dc.references„Czytelnia dla Wszystkich” – 1899, 1900pl_PL
dc.references„Dwutygodnik dla Kobiet” – 1880, 1881pl_PL
dc.references„Dziennik Łódzki” – 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892pl_PL
dc.references„Echa Płockie i Łomżyńskie” – 1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1908pl_PL
dc.references„Ekonomista” – 1868, 1871, 1872, 1873, 1876, 1901, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914pl_PL
dc.references„Gazeta Kielecka” – 1900pl_PL
dc.references„Gazeta Radomska” – 1885, 1888, 1890, 1898pl_PL
dc.references„Gazeta Sądowa Warszawska” – 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1882, 1884, 1885, 1888, 1890, 1891, 1892, 1896, 1897, 1903pl_PL
dc.references„Gazeta Świąteczna” – 1901pl_PL
dc.references„Głos” – 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905pl_PL
dc.references„Goniec Częstochowski” – 1907, 1912pl_PL
dc.references„Goniec Łódzki” – 1902, 1905pl_PL
dc.references„Gospodyni Miejska i Wiejska” – 1882pl_PL
dc.references„Izraelita” – 1901pl_PL
dc.references„Kłosy” – 1870, 1874, 1877, 1881, 1882, 1889pl_PL
dc.references„Kronika Lekarska” – 1892, 1894, 1898, 1901, 1902, 1903, 1905pl_PL
dc.references„Kronika Powszechna” – 1911pl_PL
dc.references„Kronika Rodzinna” – 1876, 1878, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1914pl_PL
dc.references„Kurier Warszawski” – 1873, 1877, 1879, 1880, 1881, 1884, 1885, 1897, 1904pl_PL
dc.references„Kuźnia” – 1914pl_PL
dc.references„Medycyna i Kronika Lekarska” – 1909, 1911, 1913pl_PL
dc.references„Medycyna” – 1874, 1877, 1885, 1886, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906pl_PL
dc.references„Miesięcznik dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości” – 1906, 1908pl_PL
dc.references„Muzeum” – 1908, 1910pl_PL
dc.references„Niwa” – 1872, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1887, 1890, 1899pl_PL
dc.references„Nowe Tory” – 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913pl_PL
dc.references„Nowiny” – 1877pl_PL
dc.references„Nowy Kurier Łódzki” – 1911, 1912pl_PL
dc.references„Ognisko Domowe” – 1875pl_PL
dc.references„Ogniwo” – 1903, 1904, 1905pl_PL
dc.references„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” – 1847, 1866, 1871, 1903pl_PL
dc.references„Polski Łan” – 1907pl_PL
dc.references„Prawda” – 1881–1914pl_PL
dc.references„Prąd” – 1912pl_PL
dc.references„Przegląd Higieniczny” – 1910pl_PL
dc.references„Przegląd Katolicki” – 1864, 1865, 1871, 1874, 1875, 1882, 1883, 1885, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893, 1895, 1896, 1898, 1900, 1906, 1914pl_PL
dc.references„Przegląd Pedagogiczny” – 1889, 1890, 1893, 1894, 1897, 1898, 1902, 1903, 1905pl_PL
dc.references„Przegląd Sądowy” – 1871pl_PL
dc.references„Przegląd Społeczny” – 1907pl_PL
dc.references„Przegląd Tygodniowy” – 1882, 1886, 1890, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904pl_PL
dc.references„Przyszłość dla Ludu” – 1905pl_PL
dc.references„Przyszłość” – 1905, 1906, 1907, 1908, 1910pl_PL
dc.references„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności” – 1898, 1902, 1903pl_PL
dc.references„Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych” – 1896, 1903, 1910pl_PL
dc.references„Roczniki Gospodarstwa Krajowego” – 1862pl_PL
dc.references„Rodzina i Szkoła” – 1898, 1908pl_PL
dc.references„Rola” – 1883, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911pl_PL
dc.references„Rozwój” – 1898, 1900, 1901, 1903, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914pl_PL
dc.references„Społem” – 1913pl_PL
dc.references„Ster” – 1907, 1908, 1910, 1911, 1912pl_PL
dc.references„Świat Kobiecy” – 1906pl_PL
dc.references„Tydzień” – 1893, 1894, 1899, 1900, 1902, 1905pl_PL
dc.references„Tygodnik Ilustrowany” – 1874, 1876, 1890, 1892, 1895, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911pl_PL
dc.references„Tygodnik Mód i Powieści” – 1882, 1885, 1887, 1891, 1901, 1902, 1908vvvvvvvvvvvvvpl_PL
dc.references„Walka z Alkoholizmem” – 1913pl_PL
dc.references„Wędrowiec” – 1895pl_PL
dc.references„Wiadomości Częstochowskie” – 1906pl_PL
dc.references„Wiedza” – 1907pl_PL
dc.references„Wieniec” – 1872pl_PL
dc.references„Wychowanie w Domu i Szkole” – 1913pl_PL
dc.references„Wyzwolenie” – 1912, 1913pl_PL
dc.references„Zdrowie” – 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1918pl_PL
dc.references„Ziemianka” – 1913pl_PL
dc.references„Złoty Róg” – 1913pl_PL
dc.references„Zorza” – 1890, 1894pl_PL
dc.references„Zwiastun Ewangeliczny” – 1899, 1901, 1904, 1909, 1910, 1912pl_PL
dc.referencesCzas. Kalendarz na rok..., 1912, 1913, 1914pl_PL
dc.referencesKalendarz Informacyjno-Encyklopedyczny na rok zwyczajny..., 1901, 1904, 1913, 1914pl_PL
dc.referencesKalendarz Informacyjny Płocki, Płock 1900pl_PL
dc.referencesKalendarz ziemi radomskiej na rok 1913, oprac. B. Podlewski, Radom 1912pl_PL
dc.referencesPamiętnik Lubelski. Kalendarz na rok 1910pl_PL
dc.referencesRocznik Łódzki Gebethnera i Wolffa. Kalendarz Encyklopedyczno-Praktyczny, Warszawa 1914pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913, Warszawa 1914pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, Warszawa 1915pl_PL
dc.referencesBilikiewicz T., Wspomnienia autobiograficzne, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1978, nr 1pl_PL
dc.referencesBliziński W., Wspomnienia z mego życia i pracy, oprac. G. Waliś, Kalisz 2003pl_PL
dc.referencesBorodzicz J., Pod wozem i na wozie, Kraków 1911pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. R., Saga rodu, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesGalewski J., Grzeniewski L., Warszawa zapamiętana, Warszawa 1961pl_PL
dc.referencesHertz B., Na taśmie 70-lecia, oprac. L. B. Grzeniewski, Warszawa 1966pl_PL
dc.referencesLiciński L. S., Halucynacje. Z pamiętnika włóczęgi, oprac. T. Lewandowski, Kraków 1978pl_PL
dc.referencesJanczewski H., Całe życie z Warszawą, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesKelles-Krauz K., Listy 1890–1897, red. F. Tych, t. I, Warszawa–Wrocław 1984pl_PL
dc.referencesKostrzewski F., Pamiętnik, Warszawa 1891pl_PL
dc.referencesKrzywicka I., Wyznania gorszycielki, oprac. A. Tuszyńska, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesKrzywicki L., Wspomnienia, t. I: 1859–1885, Warszawa 1947; t. II, Warszawa 1958; t. III, Warszawa 1959pl_PL
dc.referencesLeo A., Wczoraj. Gawęda o niedawnej przeszłości, Warszawa 1929pl_PL
dc.referencesNowakowski A., Światło dla Warszawy, Warszawa 1973pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Listy zebrane, oprac. E. Jankowski, t. VIII, Wrocław 1976pl_PL
dc.referencesPamiętniki chłopów, t. I, Warszawa 1935pl_PL
dc.referencesPłochocki M., Wspomnienia działacza SDKPiL, Warszawa 1956pl_PL
dc.referencesRegulski J., Blaski i cienie długiego życia, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesRobotnicy piszą. Pamiętniki robotników, oprac. Z. Mysłakowski, F. Gross, Kraków 1938pl_PL
dc.referencesRudnicki L., Stare i nowe, t. I, Warszawa 1949pl_PL
dc.referencesSłomka J., Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków 1912pl_PL
dc.referencesSzymanowski W., Niewiarowski A., Wspomnienia o cyganerii warszawskiej, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964pl_PL
dc.referencesŚwidrowski J., Moja droga w świat. Wspomnienia 1906–1939, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesŚwiętochowski A., Wspomnienia, oprac. S. Sandler, Wrocław 1966pl_PL
dc.referencesZaleski A., Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, oprac. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesZapolska G., Listy, t. I, oprac. S. Linowska, Warszawa 1970pl_PL
dc.referencesŻeromski S., Dzienniki, t. I: 1882–1886, Warszawa 1953; t. II: 1886–1887, Warszawa 1954pl_PL
dc.referencesBartkiewicz Z., Złe miasto, oprac. A. Kempa, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesChcemy całego życia. Antologia tekstów feministycznych z lat 1870–1939, oprac. A. Górnicka-Boratyńska, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesHeryng Z., Socjalizm przed pół wiekiem (1875–1880) w Rosji i w Polsce. Przeżycia i rozważania, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesKonopnicka M., Publicystyka literacka i społeczna, oprac. J. Baculewski, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesKorczak J., Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898–1912), t. I–II, red. J. Bartnicka, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKrzywicki L., Dzieła, t. I–IX, oprac. J. Lutyński et alii, Warszawa 1957–1974pl_PL
dc.referencesŁódź, która przeminęła w publicystyce i prozie, red. P. Boczkowski, Łódź 2008pl_PL
dc.referencesMyśl socjalistyczna i marksistowska w Polsce 1878–1939, oprac. S. Dziamski, t. I–II, Warszawa 1984pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Publicystyka społeczna, t. I, oprac. G. Borkowska, I. Wiśniewska, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesPedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego. Pisma wybrane, oprac. A. Kamiński, F. Kulpiński, Z. Skalska, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesPrus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. I–XX, Warszawa 1953–1970pl_PL
dc.referencesPublicystyka okresu pozytywizmu 1860–1900, oprac. S. Fita, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesSempołowska S., Publicystyka społeczna, oprac. Ż. Kormanowa, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesSobieszczański F. M., Warszawa. Wybór publikacji, t. I–II, oprac. K. Zawadzki, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesŹródła do dziejów rewolucji 1905–1907 w okręgu łódzkim, t. I, cz. 2, wyd. P. Korzec, Warszawa 1958pl_PL
dc.referencesAlkoholizm i pijaństwo, Kraków 1913pl_PL
dc.referencesBartoszewicz J., Historya szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Warszawa 1870pl_PL
dc.referencesBinder Th., Hygiena życia płciowego, Warszawa 1906pl_PL
dc.referencesBokiewicz L., Opis powiatu radzymińskiego pod względem topograficzno-historycznym, statystycznym, hygienicznym i lekarskim, Warszawa 1872pl_PL
dc.referencesBraun J., Rosenblum B., Samogwałt (onanizm) u mężczyzn i kobiet i jego skutki, Warszawa 1908pl_PL
dc.referencesBrykczyński A., O małżeństwie i wychowaniu dzieci. Uwagi praktyczne dla ludu, Warszawa 1902pl_PL
dc.referencesBuczyński R., Zarysy stanu moralnego naszego społeczeństwa, t. I, Warszawa 1885; t. II, Warszawa 1886pl_PL
dc.referencesBudziński S., O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy z uwzględnieniem praw obowiązujących w Królestwie Polskiem i Galicyi Austryackiej, Warszawa 1883pl_PL
dc.referencesContou E., Szkoły nowego typu, tłum. J. Modzelewski, Warszawa 1906pl_PL
dc.referencesDanielewicz E., Alkohol i jego zgubny wpływ na zdrowie i życie ludzkie, Kraków 1897pl_PL
dc.references[Daszyńska]-Golińska Z., Alkoholizm jako objaw choroby społecznej, Kraków 1905pl_PL
dc.referencesDaszyńska-Golińska Z., Kobieta obywatelka, [w:] Głos kobiet w kwestyi kobiecej, Kraków 1903pl_PL
dc.referencesDaszyńska-Golińska Z., Domy ludowe, [w:] Praca oświatowa jej zadania, metody, organizacja, Kraków 1913pl_PL
dc.referencesDaszyńska-Golińska Z., Nauka o ludności, Warszawa 1902pl_PL
dc.referencesDaszyńska-Golińska Z., Teoretyczne podstawy polityki społecznej, Warszawa 1906pl_PL
dc.referencesDaszyńska-Golińska Z., Walka z alkoholizmem w służbie oświaty i etyki, [w:] Praca oświatowa jej zadania, metody, organizacja, Kraków 1913pl_PL
dc.referencesDaszyńska-Golińska Z., Zagadnienia polityki populacyjnej, Warszawa 1927pl_PL
dc.references[Daszyńska-Golińska Z.] Anty.Al.Koholik, Pijaństwo nasz wróg, Warszawa 1905pl_PL
dc.referencesDawid J. W., O zarazie moralnej. Studyum psychologiczno-społeczne, Warszawa 1886pl_PL
dc.referencesDemolins E., Nowe wychowanie, tłum. J. W. Dawid, Warszawa 1900pl_PL
dc.referencesDmowski R., Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 2002pl_PL
dc.referencesDupanloup F. A. Ph., Dziecię, Warszawa 1873pl_PL
dc.referencesEbner F., Moje nawrócenie się do czystości, Warszawa 1907pl_PL
dc.referencesEncyklopedia kościelna, wyd. M. Nowodworski, t. IV, t. X, t. XIII, t. XIX, t. XX, t. XXXII, Warszawa 1874–1913pl_PL
dc.referencesForel A., Zagadnienia seksualne, t. II, Lwów–Warszawa b.r.w.pl_PL
dc.referencesFryze F., Chodorowicz I., Przewodnik po Warszawie i jej okolicach, Warszawa 1873pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Co to jest eugenika?, Przemyśl 1917pl_PL
dc.referencesGiedroyć F., Prostytutki jako źródło chorób wenerycznych w Warszawie, Warszawa 1892pl_PL
dc.referencesGoltz A., Zakład sierot przy instytucie Ś-go Kazimierza w Warszawie, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesGórski S., Łódź spółczesna: obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 1904pl_PL
dc.referencesHeim A., Życie płciowe ze stanowiska dziejów rozwoju, Łódź 1904pl_PL
dc.referencesHerzen A., Odezwa do męskiej młodzieży, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesHopkins E., Matki i synowie, Warszawa 1906pl_PL
dc.referencesJachowicz E., Ochrony i zakłady sierot warszawskiego Towarzystwa dobroczynności, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesJeleński J., Pomoc własna klas niezamożnych, Warszawa 1873pl_PL
dc.referencesJeżewski K., Gniazda sieroce i jaka jest różnica między wychowawczym systemem gniazd a pokrewnymi systematami dobroczynnego wychowania, Warszawa 1910pl_PL
dc.referencesJeżewski K., W sprawie zorganizowania krajowej opieki nad dziećmi w Galicyi. Szkic projektu, Lwów 1908pl_PL
dc.referencesJeżewski K., Wzorowe fermy włościańskie, czyli program działalności T. Gniazd Sierocych, Lwów 1910pl_PL
dc.referencesKamiński J. M., O prostytucji, Warszawa 1875pl_PL
dc.referencesKarpowicz S., Nauka wychowania. Poradnik dla samouków, cz. IV, Warszawa 1902pl_PL
dc.referencesKarpowicz S., Szkice pedagogiczne, Warszawa 1897pl_PL
dc.referencesKey E., Stulecie dziecka, tłum. I. Moszczeńska, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesKirchner W., Walka z nędzą na Bałutach – przedmieściu Łodzi, Łódź 1901pl_PL
dc.referencesKolberg O., Lud: jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, seria 21: Radomskie, cz. 2, Kraków 1888pl_PL
dc.referencesKolberg O., Mazowsze: obraz etnograficzny, t. 2: Mazowsze polne, cz. 2, Kraków 1886pl_PL
dc.referencesKonczyński J. Stan moralny społeczeństwa polskiego, Warszawa 1911pl_PL
dc.referencesKopczyński S., Szkice higieniczno-wychowawcze, Warszawa 1910pl_PL
dc.referencesKorczak J., Jak kochać dziecko, Warszawa b.r.w.pl_PL
dc.referencesKowalski Z. J., Hygiena i etyka życia płciowego: szkic popularny, Warszawa 1901pl_PL
dc.referencesKowalski Z. J., Stan zdrowia i warunki hygieniczne studentów Uniwersytetu Warszawskiego w świetle cyfr, Warszawa 1899pl_PL
dc.referencesKowerska Z., O wychowaniu macierzyńskiem, Warszawa 1881pl_PL
dc.referencesKrafft-Ebing R., Psychopathia sexualis mit besonderer Berücksichtung der Conträren Sexualempfindung, Stuttgart 1894pl_PL
dc.referencesKrusiński S., Dusza społeczna, [w:] idem, Szkice socyologiczne, Warszawa 1891pl_PL
dc.referencesKrzywicki L., Drogi oświaty, [w:] Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja, Kraków 1913pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski A., Kumaniecki K., Statystyka Polski, Kraków 1915pl_PL
dc.referencesKuczalska-Reinschmit P., Z historyi ruchu kobiecego, [w:] Głos kobiet w kwestyi kobiecej, Kraków 1903pl_PL
dc.referencesLekarz przyjaciel domowy, czyli przychylne rady lekarskie przydatne we wszelkich chorobach, każdemu wiekowi przytrafić się mogących, Wrocław 1834pl_PL
dc.referencesLewicki J., Nowe szkoły w Anglii, Francyi, Niemczech i Szwajcaryi. Ich geneza i organizacya, Warszawa 1908pl_PL
dc.referencesLombrosso C., Człowiek – zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej. Zbrodniarz urodzony, obłąkaniec zmysłu moralnego, t. I–II, Warszawa 1891pl_PL
dc.referencesŁazarkiewicz K., Dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Kolonii Letnich, Warszawa 1907pl_PL
dc.referencesMarkiewicz S., Instytut położniczy, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesMarkiewicz S., Kolonie letnie, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. VI, Warszawa 1901pl_PL
dc.referencesMarkiewicz S., Kolonie letnie, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesMarkiewicz S., Stan obecny opieki nad dziećmi w Warszawie i jej okolicach, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesMęczkowska T., Ruch kobiecy. Ideały etyczno-społeczne ruchu kobiecego, Warszawa 1907pl_PL
dc.referencesMęczkowska T., Szkoły mieszane (koedukacyjne), Warszawa 1906pl_PL
dc.referencesMiklaszewski W., Odezwa do młodzieży dojrzałej, Warszawa 1906pl_PL
dc.referencesMoczydłowska M., Wieś Lisków na podstawie wiadomości zebranych na miejscu, Kalisz 1913pl_PL
dc.referencesMogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, Warszawa 1916pl_PL
dc.referencesMoldenhawer A., Dzieci w więzieniach, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesMoldenhawer A., O opiece u nas nad dziećmi, Warszawa 1890pl_PL
dc.referencesMoldenhawer A., Stowarzyszenia i instytucye zagraniczne opiekujące się dziećmi, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesMoldenhawer A., Towarzystwo osad rolnych i przytułków rzemieślniczych oraz jego zakłady, [w:] Niedole dziecięce, Warszawa 1882pl_PL
dc.referencesMontessori M., Domy dziecięce (Le case dei bambini): metoda pedagogii naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Warszawa 1913pl_PL
dc.referencesMoszczeńska I., Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesMoszczeńska I., Czego nie wiemy o naszych synach. Fakta i cyfry dla użytku rodziców, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesMoszczeńska I., Jak rozmawiać z dziećmi o kwestyach drażliwych: wskazówki dla matek, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesMoszczeńska I., Mężczyzna i kobieta, [w:] Głos kobiet w kwestyi kobiecej, Kraków 1903pl_PL
dc.referencesNellie G., Jak uświadamiać dzieci o kwestyach drażliwych, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesNowowiejski J. A., Dzieje instytutu Matki Bożej Miłosierdzia (1818–1907), [Płock 1908]pl_PL
dc.referencesOchorowicz J., Miłość, zbrodnia, wiara i moralność. Kilka studiów z psychologii kryminalnej, Warszawa 1870pl_PL
dc.referencesOrgelbrand S., Encyklopedja powszechna, t. I, Warszawa 1898; t. IV, Warszawa 1899; t. XII, Warszawa 1902pl_PL
dc.referencesOrsza H. (H. Radlińska), Piśmiennictwo popularne w Polsce, [w:] Praca oświatowa jej zadania, metody, organizacja, Kraków 1913pl_PL
dc.referencesPolak J., Wykład higjeny miast, Warszawa 1908pl_PL
dc.referencesPosner S., Drogi samopomocy społecznej. Szkice i wrażenia, Płock 1903pl_PL
dc.referencesPosner S., Nad otchłanią. W sprawie handlu żywym towarem, Warszawa 1903pl_PL
dc.referencesPrądzyński E., O prawach kobiety, Warszawa 1875pl_PL
dc.referencesSander F., Zarys nauki o publicznej ochronie zdrowia, Warszawa 1891pl_PL
dc.referencesSokołowski A., Wielkie klęski społeczne, Warszawa 1917pl_PL
dc.referencesSzenajch W., Dziecko w pierwszym roku życia, Łódź 1907pl_PL
dc.referencesSzymański A., Zagadnienia społeczne, Włocławek 1918pl_PL
dc.referencesWalczakiewicz F., Dzieje Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci w Mokotowie: od założenia go przez Bractwo św. Benona do obecnej chwili, Warszawa 1898pl_PL
dc.referencesWernic H., Praktyczny przewodnik wychowania, Warszawa 1891pl_PL
dc.referencesWernic L., Walka z chorobami wenerycznymi, Warszawa 1917pl_PL
dc.referencesWitkowski S., Przegląd krytyczny teoryi o gorączce połogowej, Warszawa 1866pl_PL
dc.referencesWoroniecki A., Historia Katolickiej Akcji Społecznej w XIX w. Szkic historyczno-społeczny, Lublin 1906pl_PL
dc.referencesWygodzina Z., Kobieta wiejska jako czynnik gospodarczy i kulturalny, Lwów 1916pl_PL
dc.referencesWysłouch A., Ohyda wieku, Warszawa 1904pl_PL
dc.referencesZawadzki M., Dla najbiedniejszych dzieci miasta Kielc w 40-letnią rocznicę działalności Kieleckiego Towarzystwa Dobroczynności, Kielce 1913pl_PL
dc.referencesCzerski F., Immoralista: powieść prawie ironiczna, Warszawa 1909pl_PL
dc.referencesDygasiński A., Na warszawskim bruku, Warszawa 1951pl_PL
dc.referencesDygasiński, Nowe tajemnice Warszawy: romans obyczajowy, t. I–III, Warszawa 1887pl_PL
dc.referencesGregorowicz J. K., Prawdziwa historya o pijaku Urbanie przez Janka z Bielca [...], Toledo 1914pl_PL
dc.referencesKitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, (Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej)pl_PL
dc.referencesKorczak J., Dzieci ulicy, Warszawa 1901pl_PL
dc.referencesLondyński B., Rycerze Czarnego Dworu. Romans warszawski, Warszawa 1888pl_PL
dc.referencesLubińska T., Nie wiedziała, Warszawa 1912pl_PL
dc.referencesNagiel H., Tajemnice Nalewek, Warszawa 1911pl_PL
dc.referencesNiedźwiecki Z., Kłopot, [w:] idem, Pneumatyk nr 301: nowele i szkice, Podgórze–Kraków b.r.w.pl_PL
dc.referencesNiedźwiecki Z., Wyrodne dziecko, [w:] idem, Pneumatyk nr 301: nowele i szkice, Podgórze–Kraków b.r.w.pl_PL
dc.referencesNiedźwiedzka Z., Dzieje mężatek, Warszawa 1922pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Dziurdziowie, Gdańsk 2000pl_PL
dc.referencesOrzeszkowa E., Julianka, [w:] eadem, Nowele, Warszawa 1953pl_PL
dc.referencesPierzchnicki A., Tajemnice Warszawy. Powieść na tle wypadków z lat ostatnich, Warszawa 1909, t. I–III, Warszawa 1909pl_PL
dc.referencesPrus B., Emancypantki, t. III–IV, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesPrus B., Lalka, t. I–III, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesSygietyński A., Wysadzony z siodła, Kraków 1955pl_PL
dc.referencesZapolska G., O czym się nawet myśleć nie chce: powieść, Warszawa 1914pl_PL
dc.referencesZapolska G., O czym się nie mówi: powieść, Warszawa 1909pl_PL
dc.referencesŻeromski S., Dzieje grzechu, Warszawa 1908pl_PL
dc.referencesA History of the NSPCC: Protecting Children from Cruelty Since 1884, London 2000pl_PL
dc.referencesAdamek R., Nowak T., 650 lat Pabianic. Studia i szkice, Łódź 2005pl_PL
dc.referencesAdams J., Hideous Absinthe: A History of the Devil in a Bottle, Madison 2004pl_PL
dc.referencesAlbański L., Aktualność poglądów społeczno-pedagogicznych Kazimierza Jeżewskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2000, nr 1–2pl_PL
dc.referencesAlbański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010pl_PL
dc.referencesApanel D., Przemiany opiekuńczo-wychowawczego środowiska rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach, red. S. Walasek, B. Winczura, Jelenia Góra 2011pl_PL
dc.referencesApanel D., Aniela Szycówna w polskiej pedagogice empirycznej, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. II, red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2001pl_PL
dc.referencesAraszkiewicz S., Sytuacja szkolnictwa i oświaty w zaborze rosyjskim w latach 1831–1918. Szkolnictwo elementarne, [w:] Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, t. I: do 1918, red. S. Michalski, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesBabik M., Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900–1939, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesBadziak K., Walicki J., Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.), Łódź 2002pl_PL
dc.referencesBaker Ph., The Book of Absinthe: A Cultural History, New York 2001pl_PL
dc.referencesBaldwin P., The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State 1875–1975, Cambridge 1990pl_PL
dc.referencesBanasik K., W kwestii penalizacji kazirodztwa, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 4pl_PL
dc.referencesBar J., Rozwój stanów doskonałości w Polsce. Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia (1862–1962), „Prawo Kanoniczne” 1966, nr 3–4pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódź 1952pl_PL
dc.referencesBaranowski J., Ratio legis prawnokarnego zakazu kazirodztwa, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 3pl_PL
dc.referencesBarszczewska-Krupa A., Samuś P., Życie polityczno-społeczne, [w:] Łódź. Dzieje miasta, t. I: do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa–Łódź 1988pl_PL
dc.referencesBartkowiak E., Prawa dziecka do opieki i wychowania w encyklikach papieskich Leona XIII i Piusa XI, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2009, nr 1pl_PL
dc.referencesBartley P., Prostitution: Prevention and Reform in England, 1860–1914, London 2000pl_PL
dc.referencesBartoszewski J. A., Halaunbrenner-Lisowska J., Dzieciobójstwo: aspekty prawne, medyczne i społeczne, Warszawa 1974pl_PL
dc.referencesBartyś B., Produkcja – artykuły spożywcze, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, t. VI: od 1870 do 1918 roku, red. B. Baranowski, J. Bartyś, T. Sobczak, Wrocław 1979pl_PL
dc.referencesBehlmer G. K., Child Abuse and Moral Reform in England 1870–1908, Stanford 1982pl_PL
dc.referencesBender R., Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865–1918, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1939, red. C. Strzeszewski et alii, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesBenziman G., Narratives of Child Neglect in Romantic and Victorian Culture, New York 2012pl_PL
dc.referencesBerner W., Alkoholizm w Łodzi na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) jako problem społeczno-zdrowotny, „Rocznik Łódzki” 1996, t. XLIIIpl_PL
dc.referencesBerner W., Supady J., Działalność lekarsko-społeczna na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi w latach 1870–1914, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesBernstein L., Sonia’s Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia, Berkeley 1995pl_PL
dc.referencesBeylin K., Dni powszednie Warszawy w latach 1880–1900, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesBeylin K., W Warszawie w latach 1900–1914, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesBobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Warunki życia i normy wychowania, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, t. VIIpl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Maltuzjanizm i neomaltuzjanizm a koncepcja rodziny w polskiej myśli społecznej u schyłku XIX i w pierwszych dekadach XX w., „Społeczeństwo i Rodzina” 2012, nr 30pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Mączka Nestle’a, Fosfatyna, Albuminoza. Postęp technologiczny w medycynie i rozwój nauk o wychowaniu a metody i środki żywienia niemowląt w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. / Nestle Kindermehl. „Fosfatyna”. „Albuminoza”. Technischer Fortschritt und Babynahrungsnittel in dem Königreich Polen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, [w:] Medycyna a technologia / Medizin und Technologie, red. A. Magowska, F. Dross, Poznań 2012pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Problematyka zdrowia i higieny młodzieży szkolnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. na łamach czasopism medycznych, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Problems with Sexual Education of Children and the Youth in Newspaper Articles of the Kingdom of Poland on the Turn of the XIX-th Century, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2014, t. XVpl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Problemy patologii społecznych w publicystyce Bolesława Prusa, [w:] W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, red. H. Markiewiczowa, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Przesądy i zabobony dotyczące zdrowia, higieny i wychowania dzieci w rodzinie polskiej w XIX i na początku XX wieku, [w:] Życie codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2003pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Recepcja teorii ludności T. R. Malthusa w polskiej myśli społecznej na przełomie XIX i XX w., „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2009, t. VIpl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Zdrowie i higiena dziewcząt i młodych kobiet na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Zalecenia a rzeczywistość, „Nowiny Lekarskie” 2010, nr 2pl_PL
dc.referencesBorejsza J., Piękny wiek dziewiętnasty, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesBorowski S., Przemiany socjo-demograficzne na ziemiach polskich i w niektórych krajach europejskich w XIX i XX w., [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, t. I, red. A. Mączak, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesBrykalska M., Praca organiczna i praca u podstaw, [w:] Słownik literatury polskiej XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991pl_PL
dc.referencesBrzozowski S., Warunki rozwoju nauki polskiej w kraju (1860–1918), [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX w. Organizacje i instytucje, red. B. Janczewski, Wrocław 1987pl_PL
dc.referencesBrzozowski S., Zabór rosyjski – Królestwo Polskie, [w:] Historia nauki polskiej, t. IV: 1863–1918, cz. 1–2, red. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław 1987pl_PL
dc.referencesBurszta J., Społeczeństwo i karczma: propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku, Warszawa 1951pl_PL
dc.referencesBystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. II, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesCabaj J., „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869–1914), Siedlce 2007pl_PL
dc.referencesCaro L., Droga do odrodzenia społeczeństwa. Idee przewodnie encykliki „Rerum novarum”, Kraków 1927pl_PL
dc.referencesCegielski J., Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–1964, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesCeysingerówna H., Tajna szkoła w Warszawie w epoce caratu, Warszawa 1948pl_PL
dc.referencesChałasiński J., Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. I, Warszawa 1938pl_PL
dc.referencesCharitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesChlebowska A., Między miłosierdziem a obowiązkiem. Publiczna opieka nad ubogimi na Pomorzu w latach 1815–1872 na przykładzie rejencji szczecińskiej i koszalińskiej, Szczecin 2002pl_PL
dc.referencesChodźko W., Istota i metody higjeny społecznej, Warszawa 1928pl_PL
dc.referencesChojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004pl_PL
dc.referencesChwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesChwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesChwalba A., Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim 1861–1917, Kraków 1995pl_PL
dc.referencesChwalba A., Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870–1918), Kraków 1992pl_PL
dc.referencesCorbin A., Bóle, cierpienia i niedole ciała, [w:] Historia ciała, t. II: Od Rewolucji do I wojny światowej, red. idem, tłum. K. Belaid, T. Stróżyński, Gdańsk 2013pl_PL
dc.referencesCorbin A., Women for Hire: Prostitution and Sexuality in France after 1850, Cambridge 1990pl_PL
dc.referencesCywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesCzeżowski T., Lutosławski Wincenty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973pl_PL
dc.referencesDąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000pl_PL
dc.referencesDemel M., Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego (1864–1914), Wrocław 1964pl_PL
dc.referencesDepko A., Historia seksuologii, [w:] Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesDetko J., Warszawa naturalistów, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesDigby A., The Poor Law in Nineteenth-Century England and Wales, London 1982pl_PL
dc.referencesDiver F., Power and Pauperism: The Workhouse System 1834–1884, Cambridge 1993pl_PL
dc.referencesDobieszewski A., Przyczyny i przejawy patologii społecznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1pl_PL
dc.referencesDobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, t. I, red. M. Przeniosło, Kielce 2008; t. II, red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2010pl_PL
dc.referencesDoktryny polityczne XIX i XX w., red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesDomańska J., Dobroczynność względem sierot na ziemiach polskich do 1918 roku, „Biuletyn Historii Wychowania” 2011, t. XXVIIpl_PL
dc.referencesDormus K., Koedukacja – teoria i praktyka na ziemiach polskich na początku XX wieku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2004, t. XLIIIpl_PL
dc.referencesDormus K., Warszawski „Ster” (1907–1914) i jego program wychowawczy, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2000, t. XLpl_PL
dc.referencesDraus J., Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesDrynda D., O koncepcjach historii wychowania – jako dyscypliny naukowej w Polsce II połowy XX wieku, [w:] Historia wychowania. Skrypt dla studentów pedagogiki, red. eadem, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesDrynda D., W poszukiwaniu koncepcji historii wychowania jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku, [w:] Stan i perspektywy historii wychowania, red. W. Jamrożek, Poznań 1995pl_PL
dc.referencesDukaczewski E. J., Szkoły i zakłady specjalne dla dzieci trudnych w XIX i na początku XX wieku, [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesDumała K., Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, Wrocław 1974pl_PL
dc.referencesDylus A., Nauka społeczna Kościoła, [w:] Encyklopedia religii, t. IX, red. Gadacz, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesDzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, t. I: do 1918, red. S. Michalski, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesE. Henschke, Pedagogia zmartwychwstanek [Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa], [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. II, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2013pl_PL
dc.referencesEksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900–1939, red. B. Suchodolski, Wrocław 1963pl_PL
dc.referencesEugenika – biopolityka – państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX w., red. M. Gawin, K. Uzarczyk, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesFerenc M., Czasy nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesFiges O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesFijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990pl_PL
dc.referencesFijałek J., Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim, Łódź 1962pl_PL
dc.referencesFijałek J., Warunki higieniczno-lecznicze, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. VI: od 1870 do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Bartyś, T. Sobczak, Wrocław 1979pl_PL
dc.referencesFijałek J., Zasady ochrony pracy dzieci, młodzieży i kobiet w Królestwie Polskim u schyłku XIX w., [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. II, red. S. Kalabiński, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesFirer S., Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka: założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesFlegel M., Conceptualizing Cruelty to Children in Nineteenth-Century England. Literature, Representation, and the NSPCC, Aldershot, Hants and Burlington 2009pl_PL
dc.referencesFoucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak et alii, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesFranke J., „Czystość” (1905–1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesGach P. P., Solidaryzm, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, red. T. Pilch, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesGach P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984pl_PL
dc.referencesGadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. II, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesGajda Z., Do historii medycyny wprowadzenie, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesGawin M., Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880–1952), Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesGeremek B., Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesGinsbert A., Łódź – studium monograficzne, Łódź 1962pl_PL
dc.referencesGoc N., Women, Infanticide and the Press 1822–1922. New Narratives in England and Australia, Farnham 2013pl_PL
dc.referencesGoldberg J., Bieda oraz dobroczynność Żydów polskich w dawnej Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1pl_PL
dc.referencesGołdyn P., Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka. Społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918–1939), Kalisz 2013pl_PL
dc.referencesGórecki P., Postępowanie w sprawach nieletnich, Gdańsk 1997pl_PL
dc.referencesGrell O. P., Cunningham A., Jütte R., Health Care and Poor Relief in Eighteenth and Nineteenth Century Northern Europe, Aldershot 2002pl_PL
dc.referencesGretkowski A., Dobroczynno-społeczna działalność Zgromadzenia Sióstr oraz Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na terenie diecezji płockiej w latach 1727–2000, Płock 2002pl_PL
dc.referencesGretkowski A., Katolicyzm społeczny na przykładzie działalności charytatywno-społecznej w diecezji płockiej w I połowie XX wieku, Płock 2001pl_PL
dc.referencesGroniowski K., Położenie proletariatu rolnego, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 2: 1870–1918, red. S. Kalabiński, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesGryciuk A., Rozwój przestrzenny osady fabrycznej w Żyrardowie w latach 1829–1916, „Rocznik Mazowiecki” 1976, nr 7pl_PL
dc.referencesGrzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesGrzywo-Dąbrowska M., Psychologia prostytutki. Prostytutka w literaturze pięknej, w świetle badań naukowych i obserwacji szpitalnej, Warszawa 1928pl_PL
dc.referencesGrzywo-Dąbrowski W., Przerwanie ciąży z punktu widzenia społecznego, prawnego i lekarskiego, Warszawa–Lwów 1926pl_PL
dc.referencesGuesnet F., Żydowskie i niemieckie organizacje w Łodzi XIX wieku: typy i stosunki, [w:] Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997pl_PL
dc.referencesGuldon Z., Massalski A., Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000pl_PL
dc.referencesGutzke D. W., Protecting the Pub: Brewers and Publicans against Temperance, Woodbridge, Suffolk 1989pl_PL
dc.referencesHaine S., Alcohol and Temperance, [w:] Europe 1789 to 1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire, t. I, red. J. Merriman, J. Winter, Detroit 2006pl_PL
dc.referencesHaine W., The World of the Paris Café: Sociability among the French Working Class 1789–1914, Baltimore 1996pl_PL
dc.referencesHall C., Sweet home, [w:] Historia życia prywatnego, t. IV: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław 1999pl_PL
dc.referencesHanecki M., Z dziejów warszawskiej służby zdrowia w latach 1863–1900, [w:] Warszawa popowstaniowa 1864–1918, z. 1, red. S. Kalabiński, R. Kołodziejczyk, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesHaratyk A., Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej, Wrocław 2002pl_PL
dc.referencesHaratyk A., Udział społeczeństwa galicyjskiego w opiece nad dziećmi ubogimi i osieroconymi (1867–1914), Kraków 2007pl_PL
dc.referencesHaratyk A., Żeńskie zakony opiekujące się dziećmi osieroconymi i zaniedbanymi w Galicji doby autonomicznej, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. I, red. D. Żołądź-Strzelczyk, W. Jamrożek, Poznań 1998pl_PL
dc.referencesHarrison B., Drink and the Victorians: The Temperance Question in England, 1815–1872, London 1971pl_PL
dc.referencesHass L., Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905–1928, Warszawa 1984pl_PL
dc.referencesHass L., Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982pl_PL
dc.referencesHeimrath T., Przełomy w rozwoju nowożytnego położnictwa uwarunkowane nowymi metodami postępowania, [w:] Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII–XX wieku, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2002pl_PL
dc.referencesHeywood C., Childhood and Children, [w:] Europe 1789 to 1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire, t. I, red. J. Merriman, J. Winter, Detroit 2006pl_PL
dc.referencesHistoria państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesHistoria Polski w liczbach, t. I, red. A. Jezierski, A. Wyczański, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesHistoria wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy, red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998pl_PL
dc.referencesHistoria życia prywatnego, red. Ph. Aries, G. Duby, t. IV: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław 1999pl_PL
dc.referencesIhnatowicz E., Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864–1914, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesIhnatowicz E., Miasto kryminalne?, [w:] Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 1993pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesJabłońska-Deptuła E., Siostry fabryczne, „Znak” 1966, nr 143pl_PL
dc.referencesJakubiak K., Charakter narodowy Polaków i jego konsekwencje wychowawcze w świetle polskiego piśmiennictwa z końca XIX i początków XX wieku, [w:] Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesJakubiak K., Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej, [w:] Historia wychowania. Skrypt dla studentów pedagogiki, red. D. Drynda, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesJakubiak K., Polskie czasopiśmiennictwo kobiece dla matek z przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. Charakter i problematyka, [w:] Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 roku, Poznań 1994pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Kobiety polskie w ruchu oświatowym Galicji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Opieka nad dzieckiem w opinii i poczynanich galicyjskiej socjalnej demokracji, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. II, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Problematyka edukacyjna na łamach galicyjskiego „Naprzodu”, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Problematyka opieki nad dzieckiem na kongresach i zjazdach pedagogicznych w Polsce do 1939 roku, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, red. A. Kicowska, Toruń 2001pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Problemy rozwoju czytelnictwa i ruchu samokształceniowego w poglądach i działalności galicyjskiej socjalnej demokracji (1890–1918), [w:] Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII–XX wieku, red. S. Walasek, Wrocław 1996pl_PL
dc.referencesJamrożek W., Teoretyczne i organizacyjno-programowe założenia oświaty pozaszkolnej w wersji ludowców Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. Hellwig, W. Jamrożek, D. Żołądź, Z prac poznańskich historyków wychowania, Poznań 1994pl_PL
dc.referencesJanas M., Nowe formy żeńskiego ruchu zakonnego i stowarzyszeniowego w kościele katolickim na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesJanczak J. K., Demograficzne konsekwencje industrializacji okręgu łódzkiego, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, red. S. Meller, Toruń b.r.w.pl_PL
dc.referencesJanczak J., Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, Łódź 1982pl_PL
dc.referencesJasiński J., Ruch Trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykańskiej prohibicji, „Alkoholizm i Narkomania” 2008, t. XXI, nr 1pl_PL
dc.referencesJaskulski M., Piwo, flaki garnuszkowe, petersburskie bliny i kawior astrachański, czyli z dziejów gastronomii łódzkiej do 1918 roku, Łódź 2012pl_PL
dc.referencesJaszczuk A., Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870–1903, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesJaworski W., Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Sosnowiec 2006pl_PL
dc.referencesJedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesJedlicki J., Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesJonca M., Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, Wrocław 2005pl_PL
dc.referencesKabacińska K., Opieka nad dzieckiem wiejskim w utworach literackich Elizy Orzeszkowej, [w:] Wybrane obszary opieki. Konteksty historyczne i współczesne, red. J. Skrzypczak, D. Żołądź-Strzelczyk, M. Cylkowska-Nowak, Poznań 2009pl_PL
dc.referencesKabzińska Ł., Geneza i rozwój pedagogiki pozytywizmu warszawskiego w świetle publicystyki „obozu młodych”, Olsztyn 1996pl_PL
dc.referencesKacprzak M., Badania nad rozrodczością w Polsce, cz. 2, Ankieta wśród lekarzy, Warszawa 1933pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim (1815–1914), Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., Położenie klasy robotniczej, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 2: 1870–1918, red. S. Kalabiński, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., Stan zdrowia robotników i opieka lekarska, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 2: 1870–1918, red. S. Kalabiński, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesKaczyńska E., Złe dzielnice: marginalizacja a ruchliwość społeczna. Rozwój miast w XIX i XX wieku, [w:] Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości, red. M. Nietyksza, Toruń 1998pl_PL
dc.referencesKalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesKałwa D., Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesKantyka S., Geneza polskiej polityki społecznej, Katowice 1995pl_PL
dc.referencesKarpińska M., Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy... Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815–1830, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKępski C., Dziecko sieroce i opieka nad nim w Polsce w okresie międzywojennym, Lublin 1991pl_PL
dc.referencesKępski C., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2002pl_PL
dc.referencesKępski C., Lubelskie Towarzystwo Dobroczynne (1815–1952), Lublin 2011pl_PL
dc.referencesKicowska A., Prasa jako źródło w badaniach historyczno-edukacyjnych (wybrane problemy), [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesKizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKlejdysz N., Solidaryzm w nauce społecznej kościoła, [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX–XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007pl_PL
dc.referencesKmiecik Z. et alii, Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesKmiecik Z., Prasa warszawska w latach 1886–1904, Wrocław 1989pl_PL
dc.referencesKmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesKolankiewicz M., Schronienie. Historia Domu Małych Dzieci ks. Baudouina, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesKomorowski A., Nieletni przestępcy, Warszawa 1929pl_PL
dc.referencesKonopka Z., Podgórska-Klawe Z., Dzierżanowski R., Towarzystwa lekarskie, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. IV, cz. 3, red. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław 1987pl_PL
dc.referencesKonopnicka M., Nasz lud, [w:] eadem, Publicystyka literacka i społeczna, oprac. J. Baculewski, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesKonteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesKopczyńska-Jaworska B., Miasto i miejskość w systemie wartości Polaków, [w:] Miasto i kultura doby przemysłowej, t. III: Wartości, red. H. Imbs, Wrocław 1993pl_PL
dc.referencesKoralewski K., Opieka społeczna (dobroczynność publiczna), Warszawa 1918pl_PL
dc.referencesKorczak L., Wieki średnie, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesKostrzewska E., Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesKowalczyk S., Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Jamnicka M., Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz 1998pl_PL
dc.referencesKowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesKracik J., W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesKrajewska H., Protestanci w Łodzi 1815–1914. Między edukacją a ewangelizacją, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesKrasińska I., Caban W., Towarzystwa trzeźwości w Królestwie Polskim. Inicjatywy społeczne i rządowe, [w:] Życie jest wszędzie... Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej. Zbiór materiałów z konferencji 16–17 września 2003 r., red. A. Brus, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesKrasińska I., Caban W., Z dziejów wiejskich towarzystw trzeźwości na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., „Zeszyty Wiejskie” 2007, nr 12pl_PL
dc.referencesKrasińska I., Kongresy antyalkoholowe w Galicji, „Studia Historyczne” 2009, z. 2pl_PL
dc.referencesKrasińska I., Kuratoria opieki nad trzeźwością ludową w latach 1898–1914 i ich wpływ na życie kulturalno-oświatowe mieszkańców miast i miasteczek guberni radomskiej, „Almanach Historyczny” 1999, t. Ipl_PL
dc.referencesKrasińska I., Polska prasa abstynencka z lat 1905–1914 źródłem informacji na temat wychowania do życia w trzeźwości wśród dzieci i młodzieży, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesKrasińska I., Towarzystwa trzeźwości w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., „Medycyna Nowożytna” 2004, t. XI, z. 1pl_PL
dc.referencesKrawczak T., W szlacheckim zaścianku, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesKrólikowska J., Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesKucha R., Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1982pl_PL
dc.referencesKuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992pl_PL
dc.referencesKujawski R., Polska literatura psychiatryczna o degeneracji i dziedziczności zaburzeń psychicznych w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku, „Psychiatria i Psychoterapia” 2013, t. IX, nr 3pl_PL
dc.referencesKurkowska M., „Fabrykantki aniołków”. O problemie aborcji w Polsce w latach 1878–1939, „Arcana” 1998pl_PL
dc.referencesKwaśkiewicz K., Zwyczaje i obrzędy rodzinne, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Wrocław 1981pl_PL
dc.referencesLeszczyński G., Maski dziecka salonu, [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesLeś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesLeś E., Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesLevine Ph., Prostitution, Race and Politics: Policing Venereal Disease in the British Empire, New York–London 2003pl_PL
dc.referencesLibera Z., Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja?, Wrocław 1995pl_PL
dc.referencesŁepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz D., Wojna kobiet. Śmierć kobiet i dzieci w XVIII–XIX wieku, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Mikulska, E. Pakszys, Poznań 1995pl_PL
dc.referencesMaciejewski J., Miejsce pozytywizmu polskiego w XIX-wiecznej formacji kulturowej, [w:] Pozytywizm. Język epoki, red. G. Borkowska, J. Maciejewski, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesMacko J., Nierząd jako choroba społeczna, Warszawa 1938pl_PL
dc.referencesMahood L., The Magdalenes: Prostitution in the Nineteenth Century, London 1990pl_PL
dc.referencesMarecki J., Zakony żeńskie w Polsce, instytuty życia konsekrowanego, instytuty i zgromadzenia zakonne, instytuty świeckie, wspólnoty życia apostolskiego, Kraków 1997pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesMarkiewiczowa H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814–1914, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesMarkiewiczowa H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności 1807–1830, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesMarkiewiczowa H., Rozwój społecznej działalności opiekuńczej na ziemiach polskich, „Seminare” 2010, t. XXVIIIpl_PL
dc.referencesMartuszewska A., Odwaga Elizy Orzeszkowej, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMarzec-Holka K., Dzieciobójstwo: przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Bydgoszcz 2004pl_PL
dc.referencesMatusewicz A., Radziwonowicz T., Skłodowski K., Historia Suwałk do 1945 roku, [w:] Suwałki: miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005pl_PL
dc.referencesMazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesMazur E., Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesMazurek M. H., Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach 1874–1908, Sandomierz 2009pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Pedagogika pragmatyzmu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesMędrzecki W., Młodzież wiejska na ziemiach Polski Centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesMiąso J., Ludwik Krzywicki. Działalność i ideologia oświatowa, Warszawa 1964pl_PL
dc.referencesMichalska I., Wybrane problemy metodologiczne wykorzystywania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania, [w:] Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2003pl_PL
dc.referencesMichalska I., Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 2011pl_PL
dc.referencesMichalski G., Kierunki działalności naukowo-pedagogicznej Anieli Szycówny i jej współpraca z „Ruchem Pedagogicznym”, „Ruch Pedagogiczny” 2014, nr 3pl_PL
dc.referencesMichalski G., Troska o wychowanie dziecka w działalności Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. II, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002pl_PL
dc.referencesMichalski G., Zakresy poszukiwań źródłowych w badaniach historyczno-pedagogicznych stowarzyszeń, [w:] Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2003pl_PL
dc.referencesMicińska M., Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesMika A., Życie i działalność Dietlów 1878–1945, [w:] Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej, red. M. Kisiel, P. Majerski, Sosnowiec 2008pl_PL
dc.referencesMilewski S., Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesMilewski S., W świecie występku i zbrodni. Z dziejów przestępczości i jej zwalczania, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesMoczuk E., Przestępczość nieletnich jako problem społeczny, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, red. F. Kozaczuk, Rzeszów 2004pl_PL
dc.referencesMolenda J., Chłopi – naród – niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i w Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesMożdżeń S., Historia wychowania 1795–1918, Sandomierz 2006pl_PL
dc.referencesMyszka A., Pedagogia sióstr pasterek [Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej], [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. I, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesMyśliński J., Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w. jako źródle historycznym, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, z. 1pl_PL
dc.referencesNawroczyński B., Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne, Lwów–Warszawa 1938pl_PL
dc.referencesNawrot-Borowska M., Higiena kobiety na terenie ziem polskich w II połowie XIX i w początkach XX wieku w świetle zapatrywań teoretycznych, „Nowiny Lekarskie” 2010, nr 2pl_PL
dc.referencesNawrot-Borowska M., Sprawy tajemne i nieczyste. Rola rodziny w wychowaniu seksualnym dzieci w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle poradników. Zarys problematyki, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, t. VIIpl_PL
dc.referencesNędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, red. J. Sztetyłła, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesNietyksza M., Ludność, [w:] Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r., red. I. Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1973pl_PL
dc.referencesNietyksza M., Ramy prawne zarobkowania kobiet w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX w. na tle porównawczym, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesNietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865–1914, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesNiewęgłowski J., Ksiądz Jan Bosko wobec wykluczania społecznego młodzieży włoskiej w XIX wieku, „Seminare” 2011, t. XXXpl_PL
dc.referencesNowożycki B., Koncepcje wychowania seksualnego w latach 1904–1914 według prasy Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2007, t. XVI, z. 4pl_PL
dc.referencesOblicza patologii społecznych, red. S. Bębas, Radom 2011pl_PL
dc.referencesObsulewicz-Niewińska B. K., „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008pl_PL
dc.referencesOlczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesOlejnik T., Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, Łódź–Wieluń 2008pl_PL
dc.referencesOlszewski D., Postawy społeczno-religijne kobiet w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006pl_PL
dc.referencesOlszewski D., Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984pl_PL
dc.referencesOpieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, red. D. Apanel, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesOrientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesOstrowska T., Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800–1900). Zarys historyczno-bibliograficzny, Wrocław 1973pl_PL
dc.referencesOwadowska R., Zofia Daszyńska-Golińska. O nurt reformistyczny w polityce społecznej, Poznań 2004pl_PL
dc.referencesPalczewski S., Tradycje medycyny płockiej w walce o zdrowie dziecka, „Notatki Płockie” 1979, nr 4pl_PL
dc.referencesPapierowski A. J., Okoliczności utworzenia w Płocku Towarzystwa Dobroczynności i jego działalność do wybuchu I wojny światowej, „Notatki Płockie” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesPatologie społeczne, red. M. Jędrzejko, Pułtusk 2006pl_PL
dc.referencesPazdur J., Dzieje Kielc 1864–1939, Wrocław 1971pl_PL
dc.referencesPedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. I–II, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2012–2013pl_PL
dc.referencesPękowska M., Opieka społeczna w Królestwie Polskim do 1870 roku w świetle przepisów prawnych, „Kieleckie Studia Pedagogiczne” 1994, t. IXpl_PL
dc.referencesPierzchała K., Cekiera C., Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marchewa M., Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815–1863, Toruń 2004pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marchewa M., Refleksje wokół kobiecej działalności dobroczynnej, [w:] Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, t. II, red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2010pl_PL
dc.referencesPodgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesPodgórska E., Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808–1914, Łódź 1966pl_PL
dc.referencesPodgórska T., Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne Eleusis w latach 1902–1914, Lublin 1999pl_PL
dc.referencesPodgórska-Klawe Z., Warszawski dom podrzutków (1736–1900), „Rocznik Warszawski” 1975, t. XIIpl_PL
dc.referencesPodgórska-Klawe Z., Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności i jego Wydział Sierot i Ubogich Dzieci 1814–1914, [w:] Warszawa XIX wieku 1795–1918, z. 1, Warszawa 1970pl_PL
dc.referencesPogórska-Klawe Z., Szpitale warszawskie 1388–1945, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesPol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesPorąbaniec M., Działalność pomocowa w społeczności miejskiej Kielc. Kierunki i dynamika rozwoju, Kielce 2005pl_PL
dc.referencesPospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesPoznański K., Narodziny i rozwój pedagogiki pozytywistów warszawskich (od Wernica i Świętochowskiego do Dawida), [w:] W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, red. H. Markiewiczowa, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesPoznański K., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, t. II, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesPrzedwczorajsze Warszawy typy malownicze, oprac. Z. Bieniecki, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesPrzegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864–1914, Lublin 2009pl_PL
dc.referencesPuś W., Miasto przemysłowe w XIX i XX wieku. Jego funkcje społeczne, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, red. D. Bieńkowska, Łódź 1995pl_PL
dc.referencesPuś W., Pytlas S., Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977, Warszawa–Łódź 1979pl_PL
dc.referencesPuś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesPytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994pl_PL
dc.referencesRadwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Katowice 1998pl_PL
dc.referencesRaś D., Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesRawita-Witanowski M., Dzieje Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1935pl_PL
dc.referencesRimlinger G. V., Welfare Policy and Industrialization in Europe, North America, and Russia, New York 1971pl_PL
dc.referencesRogaczewska K., Myśl ekonomiczna Narodowej Demokracji w kontekście konfliktu liberalizmu i socjalizmu, [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008pl_PL
dc.referencesRok B., Problem walki z chorobą alkoholową w polskim piśmiennictwie religijnym XVIII w., „Medycyna Nowożytna” 1999, z. 2pl_PL
dc.referencesRola H., Częstochowa w latach 1905–1918, [w:] Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych, red. S. Krakowski, Katowice 1964pl_PL
dc.referencesRożenowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961pl_PL
dc.referencesRóżycka-Glassowa M., Artykuły spożywcze, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, t. V: od 1795 do 1870 roku, red. E. Kowecka, Wrocław 1978pl_PL
dc.referencesRzepniewska D., Kobieta w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesSamuś P., Życie społeczno-polityczne w latach 1867–1914, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989pl_PL
dc.referencesSandler B., Wychowanie przedszkolne i kształcenie wychowawczyń w Królestwie Polskim, Wrocław 1968pl_PL
dc.referencesSawicka E., Henryk Nagiel i tajemnice Nalewek, [w:] Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesSepczyńska D., Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesSiennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX o początek XX wieku, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Kierunki i formy działalności dobroczynnej na rzecz kobiet w wielkich miastach Królestwa Polskiego. Od dobroczynności do wsparcia społecznego, [w:] Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, t. II, red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2010pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Łódź 2001pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Zygmunt Heryng (1854–1931). Biografia lewicowego intelektualisty, Łódź 2011pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Wiatr E., Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet w Łodzi 1914–1939, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX w.” 2008, nr 5pl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., „Skąd się wziął twój braciszek?” Początki dyskusji o wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na ziemiach polskich, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., Handel kobietami z ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku – historyk między głosem prasy a milczeniem sądu, [w:] O kobietach. Szkice i studia. Wiek XIX i XX, red. J. Hoff, Rzeszów 2011pl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., Prostytucja a program reformy obyczajów na początku XX w., [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, red. M. Nietyksza et alii, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., Sądy doraźne nad prostytucją w Warszawie w maju 1905 roku w świetle prasy, „Rocznik Warszawski” 2007, t. XXXVpl_PL
dc.referencesSikorska-Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, b.m.w. 2004pl_PL
dc.referencesSkarga B., Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epoki pozytywizmu, [w:] Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany, red. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Wrocław 1972pl_PL
dc.referencesSnyder T., Nacjonalizm, Marksizm i nowoczesna Europa. Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872–1905), tłum. M. Boguta, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSobczak J., Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu II Rzeczypospolitej (1918–1939), Bydgoszcz 1998pl_PL
dc.referencesSobczak T., Zakłady użyteczności publicznej, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. VI: od 1870 do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Bartyś, T. Sobczak, Wrocław 1979pl_PL
dc.referencesSobczyńska M., Kolonie letnie w Ciechocinku dla chorych dzieci z guberni płockiej, „Notatki Płockie” 2007, nr 2pl_PL
dc.referencesSobieraj T., Tradycje – rewizje – kontynuacje. Wokół „światopoglądu” polskiej prozy okresu pozytywizmu, [w:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, red. S. Bobrowska, S. Fita, J. A. Malik, Lublin 2004pl_PL
dc.referencesSosnowska J., Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940), Łódź 2011pl_PL
dc.referencesSosnowska J., Towarzystwo Opieki nad Dziećmi „Gniazdo Łódzkie” w latach I wojny światowej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2014, t. XIIIpl_PL
dc.referencesSpołeczna działalność Kościoła w Polsce i martyrologjum rzymsko-katolickiego duchowieństwa oraz wiernych pod zaborami pruskim i rosyjskim, oprac. P. Kubicki, Sandomierz 1930pl_PL
dc.referencesStachowiak P., Korzenie „katolicyzmu endeckiego”. Nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła w Polsce w latach 1887–1927, Poznań 1999pl_PL
dc.referencesStan i perspektywy historii wychowania, red. W. Jamrożek, Poznań 1995pl_PL
dc.referencesStaszyński E., Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesStawiak-Ososińska M., Anna Tomaszewicz-Dobrska i jej działalność oświatowa wobec kobiet, [w:] W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, red. H. Markiewiczowa, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesStearns P. N., Anxious Parents. A History of Modern Childrearing in America, New York–London 2003pl_PL
dc.referencesStearns P. N., Childhood in World History, New York–London 2006pl_PL
dc.referencesStegner T., Ewangelicy warszawscy 1815–1918, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesStępień E., Opowiadać o duszy – (nie-) świadomość kobiet a zjawisko prostytucji w XIX wieku, [w:] Seksualność w zwierciadle humanistyki, red. A. Ponikowska et alii, Poznań 2012pl_PL
dc.referencesSupady J., Choroby dzieci a medycyna w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. Geneza łódzkiej szkoły pediatrycznej, Łódź b.r.w.pl_PL
dc.referencesSupady J., Powstanie i rozwój ochronek, przytułków, sierocińców dla dzieci w Łodzi na przełomie XIX i XX w. „Zdrowie Publiczne” 1977, nr 4pl_PL
dc.referencesSupady J., Powstanie i rozwój kolonii letnich dla dzieci w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Zdrowie Publiczne” 1977, nr 3pl_PL
dc.referencesSurdacki M., Losy dzieci porzuconych w społeczeństwie europejskim do XX wieku, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. II, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002pl_PL
dc.referencesSuwałki: miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005pl_PL
dc.referencesSzabat B., Ziemiaństwo wobec ochronek przyfolwarcznych w Królestwie Polskim na początku XX wieku (na przykładzie guberni kieleckiej), [w:] Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban, M. B. Markowska, Kielce 1999pl_PL
dc.referencesSzarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. II, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesSzczurowski R., Socjaliści w polskiej publicystyce społecznej lat 1878–1918, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesSzelągowska G., Seksualność i erotyzm w kulturze masowej w XIX i na początku XX wieku – zarys problematyki, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-obyczajowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Pedagogika Nowego Wychowania, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSzumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesSzwarc A., Inteligencja czy „warstwy oświecone”? Działalność społeczno-kulturalna pracowników umysłowych i ziemiaństwa w Kaliskiem po powstaniu styczniowym, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, t. V, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesSzwarc A., Spory o granice pornografii – XIX i początek XX wieku, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-obyczajowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesSzybiak T., Koncepcja szkoły pracy Kerschensteinera, [w:] Historia wychowania, t. II, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesSzymańska H., Z problemów przestępczości nieletnich w drugiej połowie XIX wieku, „Przegląd Penitencjarny” 1964, z. 2pl_PL
dc.referencesŚliwa M., Polscy socjaliści i katolicyzm – zbliżenia i oddalenia, [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX–XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007pl_PL
dc.referencesŚliwa M., Sylwetki polskich socjalistów. Studia i szkice, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesŚliwa S., Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Opole 2013pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Pedagogika waldorfska, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesŚmiechowski K., Z perspektywy stolicy. Łódź okiem warszawskich tygodników społeczno-kulturalnych (1881–1905), Łódź 2012pl_PL
dc.referencesThe Uses of Charity: The Poor on Relief in the Nineteenth-Century Metropolis, ed. P. Mandler, Philadelphia 1990pl_PL
dc.referencesTiller A., Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825–1865), Rennes 2001pl_PL
dc.referencesTomaszewicz A., Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864–1914, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesTomaszewska D., Koncepcja człowieka w polskiej myśli socjalistycznej (1878–1939), Łódź 1986pl_PL
dc.referencesTopolski J., Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniach historycznych, [w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Słowiński, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesTowarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820–2005, t. I, red. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesTyburski W., Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój – metamorfozy – załamania, Toruń 1989pl_PL
dc.referencesTyrell I., Woman’s World/Woman’s Empire: The Woman’s Christian Temperance Union in International Perspective, 1880–1930, Chapel Hill 1991pl_PL
dc.referencesUrban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesUrban W., Kloczkowski Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Wrocław 1967–1968pl_PL
dc.referencesUrbanek B., Idea opieki nad chorymi na ziemiach polskich w latach 1809–1914, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesVielrose E., Szacunki analfabetyzmu w zaborze rosyjskim, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1976, t. IXpl_PL
dc.referencesVigarello G., Historia gwałtu od XVI do XX wieku, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesVigarello G., Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesVIII Międzynarodowy Kongres Komitetów Walki z handlem kobietami i dziećmi, Warszawa 1930pl_PL
dc.referencesWadowska J., Pozaszkolna działalność oświatowa, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977pl_PL
dc.referencesWalasek S., Aktywność edukacyjna polskiego społeczeństwa w XIX i XX wieku, [w:] Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesWalasek S., Rodzina i jej obowiązki wobec najmłodszych na łamach prasy przełomu XIX i XX w., [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013pl_PL
dc.referencesWalasek S., Wstęp, [w:] Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, red. S. Walasek, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesWalewander E., Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1994pl_PL
dc.referencesWaszyński E., Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesWdowiak L., Alkohol – panaceum medycyny ludowej dawnych ziem polskich w XIX stuleciu i na początku XX w., Część I. Ograżka, kolera, czerwonka, laksy, boleści w dołku, żółtaczka, kolki i suchoty, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, t. XIX, nr 3pl_PL
dc.referencesWeiss T., Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–1890 (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych), Kraków 1966pl_PL
dc.referencesWiatrowski L., W okresie zaborów. Kultura wsi, [w:] Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, Wrocław 1995pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz B., Warszawskie ballady podwórkowe, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesWielgus D., Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 1895–1970, Lublin 1993pl_PL
dc.referencesWieruszewska M., Kontrola społeczna prokreatywnej funkcji rodziny w świetle badań wsi bełchatowskiej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1970, t. XIIpl_PL
dc.referencesWilliams K., From Pauperism to Poverty, London 1981pl_PL
dc.referencesWincławski W., Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. I, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesWitkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013pl_PL
dc.referencesWojtkowski A., Z dziejów życia kulturalnego w Lublinie w latach 1864–1918, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, red. J. Mazurkiewicz, Lublin 1965pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Rozwój i zmienność wychowania i kształcenia, [w:] Pedagogika Podręcznik akademicki, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWoolf S., The Poor in Western Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, London 1986pl_PL
dc.referencesWóycicki A., Chrześcijański ruch robotniczy w Królestwie Polskim. Monografia społeczna, Piotrograd 1915pl_PL
dc.referencesWroczyński R., Dzieje oświaty polskiej 1795–1945, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesWroczyński R., Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1963pl_PL
dc.referencesWroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985pl_PL
dc.referencesZacharska J., O czym kobiecie wiedzieć nie wypada, [w:] Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesZacharska J., O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2000pl_PL
dc.referencesZagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, red. F. Kozaczuk, Rzeszów 2005pl_PL
dc.referencesZahorska M., Spór o inteligencję w polskiej myśli społecznej do I wojny światowej, [w:] Inteligencja polska pod zaborami. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, t. I, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesZając I., Problem prostytucji na ziemiach polskich w świetle polskiej prasy lekarskiej z lat 1890–1914, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesZasztowt L., Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989pl_PL
dc.referencesZbyszewska Z., Ministerstwo polskiej biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Warszawie 1909–1944, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesZwoliński K., Zakłady żyrardowskie w latach 1885–1915, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Warszawa 1974pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Kobieta w przestrzeni miejskiej w dobie nowoczesnej urbanizacji. Miasto i szanse awansu kulturalnego kobiety przełomu XIX i XX w., [w:] eadem, Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Stan oświaty robotników, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 2: 1870–1918, red. S. Kalabiński, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Status rodzinny robotników Królestwa Polskiego u schyłku XIX w., [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. II, red. S. Kalabiński, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesŻarnowska A., Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości: tradycyjne czy nowoczesne?, [w:] Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości, red. M. Nietyksza, Toruń 1998pl_PL
dc.referencesŻołądź-Strzelczyk D., Dzieci nieślubne w dawnej Polsce, [w:] W dialogu z przeszłością. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Hellwigowi, red. D. Żołądź-Strzelczyk, W. Jamrożek, Poznań 2002pl_PL
dc.referencesŻołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002pl_PL
dc.referencesŻurawicka J., Czasopiśmiennictwo popularyzujące naukę w Warszawie w II połowie XIX wieku. Przegląd tytułów i problemów, [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku, red. B. Janczewski, Wrocław 1987pl_PL
dc.referencesŻychowski M., Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku, Warszawa 1976pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-861-5
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe