Show simple item record

dc.contributor.authorPawlak-Hejno, Elżbieta
dc.contributor.editorSygizman, Kinga
dc.contributor.editorŚniecikowska, Beata
dc.date.accessioned2022-10-04T07:13:07Z
dc.date.available2022-10-04T07:13:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/43516
dc.description.abstractIn her Nobel Prize speech, the first reporter who received this award, called herself “a human ear”. Swietlana Aleksijewicz’s statement inspired Katarzyna Michalak, a radio reportage artist, who, by carefully listening, noticed an experience shared by reporters who were explaining the world around them through various media. The author of this article, inspired by the meeting of two great reporters, decided to investigate how listening and acoustic space found expression in literary reportage. This article explores a research question concerning the functions of the sound sphere, and not only related to the protagonist’s voice, but also to his acoustic environment, present in the literary reportage. Therefore, the aim of this article will be to try to answer this question by analyzing the content of four Polish literary reports: Nie ma Mariusza Szczygła (2018), Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii Małgorzaty Rejmer (2018), Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym Pawła Kapusty (2018) oraz Lud. Z grenlandzkiej wyspy Ilony Wiśniewskiej (2018). The analysis of the presence of sounds in literary reportage leads to the formulation of the following conclusions. Exposing the acoustic sphere in the course of the narrative plays the role of mood-formation by building the background and scenography of the story, as well as the semantic sphere. It can be a significant element of the plot or to emphasize the most important events. It also creates the characterization of the main character and gives the reader access to his emotions. It is also a reporter's expression of empathy, an attempt to convey the hero’s voice without distortions and modifications, along with its melody, intonation and natural rhythm. It can be said that by including the last aspect, the attitude of Svetlana Aleksijewicz is reflected in the work of Polish reporters, although it is implemented in various forms.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsoundscapepl_PL
dc.subjectliterary reportagepl_PL
dc.subjectreporter's workshoppl_PL
dc.subjectsoundspl_PL
dc.titleFunkcje pejzażu dźwiękowego w polskim reportażu literackimpl_PL
dc.title.alternativeFunctions of the Soundscape in Polish Literary Reportagepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number117-131pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Katedra Komunikacji Medialnejpl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesAleksijewicz Swietłana (2015), Swietłana Aleksijewicz: „O przegranej bitwie”. Przeczytaj wykład noblowski, który rozwścieczył Moskwę, „Gazeta Wyborcza”, tłum. J. Czech, https://wyborcza.pl/1,75410,19331307,swietlana-aleksijewicz-o-przegranej-bitwie-wyklad-noblowski.html?disableRedirects=true [dostęp: 30.08.2020].pl_PL
dc.referencesBachura Joanna (2012), Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesBogoryja-Zakrzewska Hanna, Błaszczyk Katarzyna (2019), Zdarzyło się naprawdę. Opowieści reporterskie, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrzostek Dariusz (2014), Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesBrzostek Dariusz (2015), Tyrania oka, pokora ucha? O potrzebie sound studies, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 13–27.pl_PL
dc.referencesCzerwiński Grzegorz (2019), Reportaż literacki w Rosji i w Polsce. Kilka uwag nie tylko o genologii [w:] Literatura polska w świecie. Reportaż w świecie, światowość w reportażu, red. Frukacz K., t. VII, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 57–66.pl_PL
dc.referencesDanius Sara (2015), Introductory Speech, www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/8169-introductory-speech/ [dostęp: 30.08.2020].pl_PL
dc.referencesGłowiński Michał (1980a), Literackość muzyki — muzyczność literatury [w:] Cieślikowska T., Sławiński J., Pogranicza i korespondencje sztuk. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 65–82.pl_PL
dc.referencesGłowiński Michał (1980b), Muzyka w powieści, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 2 (50), s. 98–114.pl_PL
dc.referencesHejmej Andrzej (2012), Muzyczność dzieła literackiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesHejmej Andrzej (2015), W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 88–102.pl_PL
dc.referencesKapusta Paweł (2018), Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym, Wielka Litera, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulturowa historia odgłosów. Mikołaj Rej i Futuryści (2016), red. Regiewicz A., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesMAW/PAP (2018), Literacki Nobel 2015 dla Swietłany Aleksijewicz, „Newsweek”, www.newsweek.pl/swiat/literacka-nagroda-nobla-2015-swietlana-aleksijewicz/2061pp4 [dostęp: 30.08.2020].pl_PL
dc.referencesMichalak Katarzyna (2019), Jestem człowiekiem uchem, Polskie Radio Lublin, radio.lublin.pl/2019/10/10-10-2019-reportaz-katarzyny-michalak-jestem-czlowiekiem-uchem [dostęp:30.08.2020].pl_PL
dc.referencesMichalak Katarzyna (2020), Powiedz to głośniej… — autor-narrator w reportażu radiowym po 1989 roku [w:] Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. Pawlak-Hejno E., Piechota M., Wyd. UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesMisiak Tomasz (2013), Kulturowe przestrzenie dźwięku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska Aleksandra (1998), Eufonia [w:] Słownik terminów literackich, red. Sławiński J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 144–145.pl_PL
dc.referencesPiechota Magdalena (2011), Techniki narracyjne we współczesnym polskim reportażu literackim [w:] Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 97–107.pl_PL
dc.referencesPiechota Magdalena (2017), Polak jako obcy („Angole” Ewy Winnickiej) [w:] Obcy. Inny. Analiza przypadków, red. Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A., Wyd. UMCS, Lublin, s. 99–119.pl_PL
dc.referencesPiechota Magdalena (2020) Wprowadzenie [w:] Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. Pawlak-Hejno E., Piechota M., Wyd. UMCS, Lublin, s. 7–12.pl_PL
dc.referencesRegiewicz Adam (2017), Filolog w słuchawkach, czyli jak literaturoznawca słucha tekstu? [w:] Sposoby słuchania, red. M. Olejniczak, T. Misiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin.pl_PL
dc.referencesRejmer Małgorzata (2018), Błoto słodsze niż miód, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesStachyra Grażyna (2016), Podcasting w perspektywie specyfiki produkcji radiowej, „Media – Kultura– Komunikacja Społeczna”, nr 12/4, s. 71–87.pl_PL
dc.referencesSturis Dionisios, Winnicka Ewa (2019), Głosy. Co się zdarzyło na wyspie Jersey, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesSzczygieł Mariusz (2010), Reportaż — opowieść o tym, co wydarzyło się naprawdę [w:] Biblia dziennikarstwa, red. Skworz A., Niziołek A., Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzczygieł Mariusz (2018), Nie ma, Dowody na Istnienie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚlawska Magdalena (2019), Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesWiegandt Ewa (1980), Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku [w:] Cieślikowska T., Sławiński J., Pogranicza i korespondencje sztuk. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 103–114.pl_PL
dc.referencesWiszniowska Monika (2017), Zobaczyć–opisać–zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesWiśniewska Ilona (2018), Lud. Z grenlandzkiej wyspy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński Kazimierz (2004), Reportaż jak go napisać?, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoźniakiewicz-Dziadosz Maria (2004), O literackości reportażu [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Piechota M., Stępnik K., Wyd. UMCS, Lublin, s. 93–102.pl_PL
dc.referencesZłote Mikrofony: najlepsi radiowcy wyróżnieni najważniejszą nagrodą (2015), www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1556151,Zlote-Mikrofony-najlepsi-radiowcy-wyroznieni-najwazniejsza-nagroda [dostęp: 30.08.2020].pl_PL
dc.referencesZwierzchowski Marcin (2018), Audiobooki — jedyny rosnący segment na rynku książki, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/marcin-zwierzchowski-audiobooki/ [dostęp: 30.08.2020].pl_PL
dc.identifier.doi10.26485/ZRL/2020/63.4/8
dc.relation.volume63pl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe