Show simple item record

dc.contributor.authorKikosicka, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-04-30T06:12:07Z
dc.date.available2014-04-30T06:12:07Z
dc.date.issued2014-04-25
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4416
dc.description.abstractDorobek naukowo-badawczy prof. J. Dzieciuchowicza z zakresu geografii ludności i geografii społecznej jest bogaty i obejmuje kilka problemów badawczych. Dużo uwagi Profesor poświęcił badaniom geodemograficznym. Były to opracowania podejmujące tematykę struktur demograficznych i społecznych w miastach i aglomeracjach miejskich, ale także zajmował się tą problematyką w skali globalnej. Ważnym problemem badawczym, z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej, były dla Profesora zagadnienia procesów migracyjnych, ponieważ zarówno praca doktorska, jak i habilitacyjna dotyczyły tej tematyki. W ramach tych zagadnień J. Dzieciuchowicz analizował dojazdy do pracy mieszkańców Łodzi. Profesor ma w tej dziedzinie także dorobek teoretyczny, jest autorem kognitywnej teorii zachowań migracyjnych oraz teorii migracji bazującej na koncepcji kapitału ludzkiego. Spośród innych zagadnień ludnościowych podejmowanych w opracowaniach przez Profesora, wymienić należy także publikacje poświęcone Polonii francuskiej. Były one m.in. efektem badań terenowych podczas stażu naukowego odbywanego w w Aix-Marseille we Francji. Do innych zagadnień podejmowanych przez Profesora w ramach geografii społecznej zaliczyć należy problematykę wyznań religijnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. J. Dzieciuchowicz należy do wąskiego kręgu polskich geografów, którzy zajmowali się tematyką ludnościową systematycznie w ciągu minionych czterdziestu lat.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługamipl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectgeografia ludnościpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectstruktury demograficznepl_PL
dc.subjectstruktury demograficzne oraz społeczne ludnościpl_PL
dc.titlePrzegląd dorobku Profesora Jerzego Dzieciuchowicza z geografii ludności i geografii społecznej w latach 1969‒2013pl_PL
dc.title.alternativeOverview of Professor Jerzy Dzieciuchowicz’s output in population geography and social geography between 1969 and 2013pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number91-103pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami. Wydział Nauk Geograficznych. Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska