Show simple item record

dc.contributor.authorKlima, Ewa
dc.contributor.authorJaniszewska, Anna
dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2014-04-30T06:12:46Z
dc.date.available2014-04-30T06:12:46Z
dc.date.issued2014-04-25
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4417
dc.descriptionW artykule podjęto problem badawczy dotyczący jakości życia ludzi starych. Zwrócono uwagę na istotę tego zagadnienia i możliwe drogi podjęcia tego tematu w geografii społecznej. Waga problemu jakości życia ludzi w podeszłym wieku nie jest wynikiem tylko uwarunkowań demograficznych związanych z powiększaniem się tej grupy osób, ale dotyczy także rozmiaru zadań w zakresie opieki nad osobami starszymi i starymi. Przy opisie jakości życia ludzi starych należy odnieść się do czterech podstawowych kategorii: komunikacji (społecznej), zdrowia, autonomii i korzystania z usług instytucji. Podejmowane badania nad jakością życia seniorów przez różne dyscypliny naukowe przyczyniają się do poszerzenia wiedzy na ten temat i ujmowania tych zagadnień pod różnym kątem w zależności od swoistego charakteru badań przynależnego danej dyscyplinie naukowej. Autorzy opracowania zwracają uwagę na rolę geografii społecznej w tej dziedzinie i to nie tylko przy wyjaśnianiu aspektów przestrzennych zjawiska jakości życia ludzi starych.pl_PL
dc.description.abstractThe article raises the issue of the quality of life of elderly people. It focuses on the significance of the phenomenon and possible routes for approaching it within the framework of social geography. The importance of the problem of the quality of life of the elderly is not only a result of demographic conditions related to the increase in the size of this group, but it is also related to the scope of care over elderly people. When describing the quality of life of the elderly, one must refer to four basic categories: (social) communication, health, autonomy and utilisation of institutional services. Studies into the quality of life of the elderly conducted by various scientists help expand the knowledge on this subject and approach these matters from different angles depending on the specific character of each study related to a different area of science. The authors of the study emphasise the role of social geography in this area, not only for explaining the spatial aspects of the phenomenon of the quality of life of elderly people.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługamipl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectelderly peoplepl_PL
dc.subjectquality of lifepl_PL
dc.subjectsocial geographypl_PL
dc.titleElderly people and their quality of life – challenges for geographypl_PL
dc.title.alternativeLudzie starzy a ich jakość życia – wyzwania dla geografiipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number173-189pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami. Wydział Nauk Geograficznych. Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska