Show simple item record

dc.contributor.authorDomańska, Anna
dc.contributor.editorBoryczka, Ewa M.
dc.date.accessioned2022-12-07T16:10:04Z
dc.date.available2022-12-07T16:10:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationDomańska A., Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście zmian legislacyjnych, [w:] Ewa M. Boryczka (red.), Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-973-0.2pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44505
dc.description.abstractDynamika zmian legislacyjnych wydaje się od kilku lat nabierać coraz większego tempa. Zmiany te dotyczą także sfery prawa planowania przestrzennego. Zasadnicze standardy planowania przestrzennego wyznacza ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy rozdział stanowi refleksję nad wpływem regulacji szczególnych na treść i znaczenie wybranych zasad prawa zagospodarowania przestrzeni. Przy obecnej polityce legislacyjnej, preferującej doraźne ustawy, zamiast stabilnych norm prawa, zasadne jest pytanie o znaczenie zasad planowania i zagospodarowania przestrzeni, przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasady te służą wyznaczeniu pewnych kierunków działań i wymuszeniu pewnych zachowań, niezbędnych do ochrony określonych wartości, w szczególności ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Daje się zaobserwować wzmożoną aktywność ustawodawcy nakierunkowaną na wprowadzanie wielu odstępstw od reguł wyznaczonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Coraz większe znaczenie w tym zakresie odgrywają tzw. specustawy, które w założeniu mają służyć usprawnieniu procedur oraz realizacji doraźnych, pożądanych przez ustawodawcę celów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectplanowanie i zagospodarowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectspecustawapl_PL
dc.titleZasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście zmian legislacyjnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number43-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inwestycji i Nieruchomościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-973-0
dc.referencesGrzybczyk, K. (2017). Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego. „Acta Iuris Stetinensis”, 2(18), 96–105.pl_PL
dc.referencesIzdebski, H. (2012). Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni. W: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Wolters Kluwer, 27–36.pl_PL
dc.referencesLeoński, Z., Szewczyk, M. & Kruś, M. (2019). Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.referencesSkrenty, Ż. (2010). Podstawowe zasady planowania przestrzennego. Istota i cele ustanowienia. „Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”, VII, 245–260.pl_PL
dc.referencesSzewczyk, M. (2019). W: Z. Leoński, M. Szewczyk & M. Kruś (red.), Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer, 199–221.pl_PL
dc.referencesWolanin, M. (2010). Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesWolanin, M. (2011). Podziały i scalenia nieruchomości. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 26 marca 2009 r., II OSK 439/08pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 27 marca 2012 r., II OSK 208/12pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 27 czerwca 2013 r., II OSK 543/12pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 21 stycznia 2016 r., II OSK 1211/14pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 15 września 2016 r., II OSK 3075/14pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 24 lutego 2017 r., II OSK 1558/15pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 14 marca 2017 r., II OSK 1757/15pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z dnia 7 marca 2018 r., II OSK 1187/16pl_PL
dc.referencesPostanowienie NSA z dnia 13 lutego 2018 r., II OSK 1011/16pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 maja 2017 r., II SA/Gd 40/17pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 listopada 2008 r., II SA/Go 510/08pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 marca 2009 r., II SA/Go 825/08pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2018 r., II SA/Ke 799/17pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2008 r., II SA/Kr 757/063pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Krakowie z dnia 17 maja 2010 r., II SA/Kr 327/10pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Krakowie z dnia 4 lipca 2013 r., II SA/Kr 412/13pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2017 r., II SA/Kr 575/17pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., II SA/Łd 749/16pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r., IV SA/Po 1093/10pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 lutego 2020 r., IV SA/Po 23/19pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., IV SA/Wa 972/09pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2010 r., IV SA/Wa 153/09pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2011 r., IV SA/Wa 2084/10pl_PL
dc.referencesWyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r., II SA/Wr 803/12pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r., IV SA/Wa 2335/1pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-973-0.2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe