Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Magdalena
dc.contributor.editorBoryczka, Ewa M.
dc.date.accessioned2022-12-07T16:11:07Z
dc.date.available2022-12-07T16:11:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMichalak M., Prawo zamówień publicznych w procesie rewitalizacji, [w:] Ewa M. Boryczka (red.), Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-973-0.4pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44507
dc.description.abstractChoć obowiązujące przepisy wskazują cały szereg interesariuszy rewitalizacji to kluczową rolę w tym procesie odgrywa gmina, do której należy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji. W praktyce, zadanie to najczęściej jest realizowane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, co łączy się z koniecznością stosowania niezwykle sformalizowanych procedur, co niekiedy stanowi istotne utrudnienie dla gmin. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak możliwość wyłączenia stosowania jego zapisów, o ile przedsięwzięcia rewitalizacyjne spełniają przewidziane w ustawie przesłanki. Przedstawiony tekst opisuje i analizuje zagadnienia rewitalizacyjne w powyższym kontekście, w szczególności skupiając się na szczególnych zasadach realizacji zamówień publicznych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectgminapl_PL
dc.subjectSpecjalna Strefa Rewitalizacjipl_PL
dc.titlePrawo zamówień publicznych w procesie rewitalizacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number107-135pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-973-0
dc.referencesAndała-Sępkowska, J. & Bereszko, J. (2020). Prawo zamówień publicznych w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesBąkowski, T. (2017). Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesCisek, M. & Kozłowski, J. (2016). Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy. Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesCzerwiński, M. (2020). Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesDolnicki, B. (2015). Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy. „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2(34), 67–87.pl_PL
dc.referencesDolnicki, B. (2021). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesDolnicki, B., Augustyniak, M., Cybulska, R., Glumińska-Pawlic, J., Jagoda, J., Jochymczyk, A., Matan, A., Martysz, C., Moll, T. & Wierzbica, A. (2010). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesDzierżanowski, W., Jaźwiński, Ł., Jerzykowski, J., Kittel, M. & Stachowiak, M. (red.) (2021). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesGarbarczuk, E. & Stompel, M. (2017). Zamówienia publiczne – nowe zasady. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesGawrońska-Baran, A. (2019). Materiały szkoleniowe. https://rpo.lodzkie.pl/images/2019/baza-szkoleniowa/nowe-pzp.ppt (dostęp: 1.12.2020).pl_PL
dc.referencesGłod-van de Sanden, U. (2020). Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle prawa polskiego. Rozprawa doktorska. Tekst niepublikowany.pl_PL
dc.referencesGrzeszczyk, T. (1995). Podręcznik zamówień publicznych. Polskie procedury – zarys systemu. Warszawa: Zarządzanie i Finanse.pl_PL
dc.referencesHorubski, K. (2017). Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesIzdebski, H. (2014). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesJaworska, M. (2018). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.pl_PL
dc.referencesLeszczyński, M. & Kadłubowski, J. (2016). Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Departament Polityki Przestrzennej.pl_PL
dc.referencesMakowski, M. (2015). Impact of Urban Regeneration on the Socio-economic Activation of the Old Town in Bielsko-Biała. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica”, 9, 72–82.pl_PL
dc.referencesMałysa-Sulińska, K. & Stec, M. (2020). Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesNiczyporuk, J. (2013). Przedmiot zamówień publicznych. W: J. Sadowy (red.), System zamówień publicznych w Polsce. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 76–86.pl_PL
dc.referencesNowak, M. & Tokarzewska-Żarna, Z. (2016). Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesNowicki, J. & Kołecki, M. (2019). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesNowicki, P. (2013). Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.pl_PL
dc.referencesPiotrowska, A. (2014). Funkcje zamówień publicznych – organ administracji jako „inteligentny klient”. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2(926), 137–152.pl_PL
dc.referencesPokrzywniak, J., Baehr, J. & Kwieciński, T. (2006). Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.pl_PL
dc.referencesRaszkowski, A. & Głuszczuk, D. (2017). Contemporary Developmental Directions of Revitalization Projects: Polish Experiences. Conference Paper: The 11th International Days of Statistics and Economics, Praga, 14–16 września 2017. https://msed.vse.cz/msed_2017/sbornik/toc.html (dostęp: 12.12.2020).pl_PL
dc.referencesSkubiszak-Kalinowska, I. & Wiktorowska, E. (2019). Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.pl_PL
dc.referencesSołtysińska, A. (2004). Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesStachowiak, M. (2017). Komentarz do art. 19. W: W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski & M. Stachowiak (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 166–188.pl_PL
dc.referencesStachowiak, M. (2021). Komentarz do art. 17. W: W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel & M. Stachowiak (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex/el.pl_PL
dc.referencesStec, M. & Płażek, S. (2017). Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesStrzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. „Civil and Environment Engineering/Budownictwo i Inżyniera Środowiska”, 2, 662–663.pl_PL
dc.referencesŚlebocka, M. (2021). The Social Aspect of Revitalization – The Lodz City Case Study. „Finanse i Prawo Finansowe”, 2(30), 161–179.pl_PL
dc.referencesUjda-Dyńka, B. (2015). Zamówienia publiczne jako instrument optymalizacji wydatków publicznych. W: P. Lenik (red.), Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 257–275.pl_PL
dc.referencesZaborowski, M. (2019). Cel i funkcje zamówień publicznych. „Optimum Economic Studies”, 3(97), 151–163.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-973-0.4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe