Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Marek
dc.date.accessioned2014-05-14T11:42:33Z
dc.date.available2014-05-14T11:42:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationPolski spór o »Strach« Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu, Studia Socjologiczne, nr 3, 2009, s. 5-26pl_PL
dc.identifier.issn0039−3371
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4501
dc.descriptionZmodyfikowana wersja artykułów w języku niemieckim („Der polnische Streit um Jan Tomasz Gross’ Strach aus ‘vermittelnder’ dyskursanalytischer Perspektive”, w: A. Duszak, J. House (red.), Proceedings of the 4th Globe Conference, Warszawa, w druku) oraz angielskim („The Polish Debate around Fear by Jan Tomasz Gross from the Perspective of an ‘Intermediary’ Discourse Analysis”, w: R. Wodak, G. Auer Borea (red.), Justice and Memory, Wiedeń, w druku).
dc.description.abstractNa początku 2008 roku odbyła się główna faza polskiej debaty wokół książki »Strach« Jana Tomasza Grossa, która odnosi się do kwestii polskiego antysemityzmu po II wojnie światowej i tym samym problematyzuje zbiorowy obraz własny Polaków jako narodu ofiar. Analiza debaty wokół »Strachu« będzie się koncentrować wokół analogii z niemiecką debatą z roku 1996 wokół książki Daniela Goldhagena »Gorliwi kaci Hitlera«; metadyskursowych aspektów debaty (wokół »Strachu« oraz dyskusji nad książką niż wydarzeń historycznych); niektórych własności polityzacji i medializacji debaty; problematycznej „etnizacji” sporu; polaryzacji stanowisk oraz niedoboru „pracy pośredniczącej” między przeciwstawnymi stanowiskami. Wnioski wynikające z analizy tej debaty prowadzą do postulatu „pośredniczącej” analizy dyskursu.pl_PL
dc.description.abstractThe Polish Debate around »Fear« by Jan Tomasz Gross from the Perspective of an “Intermediary” Discourse Analysis. Key words: public debates, discourse analysis, anti-semitism, ethnicity, social construction of identity, relevance structures. Summary: The Polish debate around Jan Tomasz Gross’s »Fear« took place at the beginning of 2008. The book relates to the question of Polish anti-Semitism after Word War II, and by the same token, it identifies the Polish self-image of a nation of victims as the source of the problem. The analysis of the debate around »Fear« focuses on analogies with the German debate on Daniel Goldhagen’s »Hitler’s Willing Executioners« from 1996; metadiscursive aspects of the Polish debate (concerning the book and the debate itself rather than historical events); some features of debate’s politicization and mediatization; the problematic “ethnization” of the debate; polarization of the standpoints and the lack of “intermediary work” between standpoints. The conclusions lead to the postulation of an “intermediary” discourse analysis.
dc.description.sponsorshipTekst powstał na podstawie analiz realizowanych w ramach projektu badawczego na temat języka wrogości w polskiej sferze publicznej, afiliowanego przy Collegium Civitas w Warszawie i finansowanego przez Fundację Batorego.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawiepl_PL
dc.publisherKomitet Socjologii PANpl_PL
dc.publisherWydział Filozofii i Socjologii UWpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Socjologiczne;2009, 3 (194)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdebaty publicznepl_PL
dc.subjectanaliza dyskursupl_PL
dc.subjectantysemityzmpl_PL
dc.subjectetnicznośćpl_PL
dc.subjectspołeczna konstrukcja tożsamościpl_PL
dc.subjectstruktury relewancjipl_PL
dc.subjectpublic debatespl_PL
dc.subjectdiscourse analysispl_PL
dc.subjectanti-semitismpl_PL
dc.subjectethnicitypl_PL
dc.subjectsocial construction of identitypl_PL
dc.subjectrelevance structurespl_PL
dc.titlePolski spór o »Strach« Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursupl_PL
dc.title.alternativeThe Polish Debate around Fear by Jan Tomasz Gross from the Perspective of “Intermediary” Discourse Analysispl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.numbers. 5-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska