Show simple item record

dc.contributor.authorKozar, Łukasz
dc.contributor.authorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.contributor.editorKozar, Łukasz Jarosław
dc.contributor.editorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.date.accessioned2023-01-27T10:59:52Z
dc.date.available2023-01-27T10:59:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKozar Ł. J., Matuszewska-Kubicz A. (red.), Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8331-039-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-039-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45629
dc.description.abstractMonografia porusza wybrane społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju w branży TSL. Wpisuje się w rozważania na temat takiego wychodzenia naprzeciw potrzebom współczesnych pokoleń, aby nie ograniczać możliwości ich zaspokojenia przez przyszłe generacje. Publikacja złożona jest z dziewięciu rozdziałów oraz suplementu. Zawiera rozwiązania ukierunkowane na zrównoważony rozwój, inicjowane oraz wdrażane w życie przez instytucje publiczne, a także przez przedsiębiorstwa związane z branżą TSL. Zamieszczono w niej również przekrojowe analizy dotyczące całej branży TSL. Zaprezentowane wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, iż ze względu na strategiczne znaczenie branży TSL w gospodarce istnieje pilna potrzeba zaangażowania decydentów z tego sektora w inicjatywy ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Transformacja podmiotów z branży TSL w kierunku zrównoważonego rozwoju jest jednak niemożliwa bez odpowiedniego, wielowymiarowego zaangażowani a w ten proces ich pracowników. Oprócz wdrażania wewnątrzorganizacyjnych regulacji prośrodowiskowych czy rozwiązań o charakterze technicznym oraz technologicznym istotne staje się zwrócenie uwagi na odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim w poszczególnych organizacjach z branży TSL.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbranża TSLpl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectlogistykapl_PL
dc.subjecte-learningpl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectrolnictwo miejskiepl_PL
dc.subjectExpo 2020 w Dubajupl_PL
dc.titleBranża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspektypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number184pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-040-4
dc.contributor.authorEmaillukasz.kozar@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailagata.matuszewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-039-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe