Show simple item record

dc.contributor.authorRogozińska-Pawełczyk, Anna
dc.contributor.authorSitarska-Piwko, Agnieszka
dc.contributor.editorKozar, Łukasz Jarosław
dc.contributor.editorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.date.accessioned2023-01-27T11:02:49Z
dc.date.available2023-01-27T11:02:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationRogozińska-Pawełczyk A., Sitarska-Piwko A., E-learning jako narzędzie wspomagające rozwój kompetencji miękkich pracowników przedsiębiorstw z branży TSL, [w:] Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty, Ł. J. Kozar, A. Matuszewska-Kubicz (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8331-039-8.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-039-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45631
dc.description.abstractW związku z dynamicznym rozwojem usług TSL w przedsiębiorstwach konieczne jest zadbanie o aspekt nabywania przez pracowników wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań. W teorii i praktyce wciąż poszukuje się najlepszych sposobów gromadzenia wiedzy, która ma charakter ukryty i jest wynikiem przetwarzania informacji oraz gromadzenia doświadczeń przez wykwalifikowaną kadrę przedsiębiorstwa. Aby wypełnić tę lukę, autorki rozdziału opierają się na analizie dostępnych narzędzi oraz ich potencjalnej możliwości aplikacji w przedsiębiorstwach z branży TSL. Przeprowadzona analiza wskazuje, że e-learning nie może być traktowany jedynie jako asynchroniczne narzędzie przekazywania wiedzy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBranża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecte-learningpl_PL
dc.subjectkompetencje miękkiepl_PL
dc.subjectbranża TSLpl_PL
dc.titleE-learning jako narzędzie wspomagające rozwój kompetencji miękkich pracowników przedsiębiorstw z branży TSLpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number59-74pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-040-4
dc.referencesBryson J.R., Andres L. (2020), Covid-19 and Rapid Adoption and Improvisation of Online Teaching: Curating Resources for Extensive versus Intensive Online Learning Experiences, „Journal of Geography in Higher Education”, 44(4), 608–623, https://doi.org/10.1080/03098265.2020.1807478pl_PL
dc.referencesEjdys J., Gulc A. (2021), Akceptacja e-learningu na poziomie szkoły wyższej. Perspektywa studentów, „Przegląd Organizacji”, 7(978), 27–37, http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.07.04pl_PL
dc.referencesGajdzik B. (2016), Zastosowanie metody 70-20-10 w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, 19(1), 8–12.pl_PL
dc.referencesvon Hilgers P. (2000), Eine Anleitung zur Anleitung. Das taktische Kriegsspiel 1812–1824, „International Journal for the Study of Board Games CNWS”, 3, 59–77.pl_PL
dc.referencesKozłowska J. (2017), E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, 1, 41–48.pl_PL
dc.referencesMarques J. (2013), Understanding the Strength of Gentleness: Soft-skilled Leadership on the Rise, „Journal of Business Ethics”, 116(1), 163–171, https://doi.org/10.1007/s10551-012-1471-7pl_PL
dc.referencesSmidt A., Balandin S., Sigafoos J., Reed V.A. (2009), The Kirkpatrick Model: A Useful Tool for Evaluating Training Outcomes, „Journal of Intellectual and Developmental Disability”, 34(3), 266–274, https://doi.org/10.1080/13668250903093125pl_PL
dc.referencesStecyk A. (2006), Charakterystyka funkcjonowania systemu LAMS (Learning Activity Management System), „E-mentor”, 2, 77–79.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J. (2009), Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki, „Logistyka”, 2, 48–52.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M. (2013), Mentoring – wiele pytań, „Personel Plus”, 9, 81.pl_PL
dc.referencesAbt C.C. (1987), Serious Games, University Press of America, Lanham.pl_PL
dc.referencesBlanchard K. (2010), Leading at a Higher Level. Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations, FT Press, New Jersey.pl_PL
dc.referencesDrucker P. (2017), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., (red.) (2016), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGołembska E. (2007), Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Grześkowiak A., Jakubiak M. (2021), Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMachalska M. (2022), Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesScott A.J., Gratton L. (2021), The New Long Life, Bloomsbury Publishing, Great Britain.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M. (2020), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSitarska-Piwko A. (2007), Kiedy w grę wchodzą godziny – e-learning „szyty” na potrzeby bankowości, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Materiały z III ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 131–135.pl_PL
dc.referencesToffler A. (1985), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciszke B. (2019), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDHL, https://www.dhl.com/global-en/delivered/insights/the-70-20-10-learn-and-grow-formula.html [dostęp: 29.06.2022].pl_PL
dc.referencesDobre Kadry, http://dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2020/09/ulotka_G4FS.pdf [dostęp: 29.06.2022].pl_PL
dc.referencesEurostat, https://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 29.06.2022].pl_PL
dc.referencesHays, https://www.hays.pl/documents/63327/2210536/hays_2074149.pdf/23262b00-095c-c9d4-d9e4-ce2dc2e6bc00?t=1566540847654 [dostęp: 29.06.2022].pl_PL
dc.referencesRandstad, https://content.randstadsourceright.com/hubfs/2022_TTR/Randstad-Sourceright-2022-global-talent-trends-report.pdf [dostęp: 29.06.2022].pl_PL
dc.referencesVisual Capitalist, https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/ [dostęp: 29.06.2022].pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.rogozinska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-039-8.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe