Show simple item record

dc.contributor.authorBartos, Wioletta
dc.contributor.authorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.contributor.editorKozar, Łukasz Jarosław
dc.contributor.editorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.date.accessioned2023-01-27T11:04:03Z
dc.date.available2023-01-27T11:04:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBartos W., Matuszewska-Kubicz A., System wynagradzania całkowitego a motywowanie pracowników branży TSL w perspektywie studentów logistyki, [w:] Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty, Ł. J. Kozar, A. Matuszewska-Kubicz (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8331-039-8.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-039-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45632
dc.description.abstractTematyka rozdziału dotyczy motywacji do pracy pracowników w oparciu o koncepcję wynagradzania całkowitego. Celem zrealizowanych badań było poznanie opinii studentów kierunków logistycznych na temat znaczenia poszczególnych rodzajów motywatorów dla poziomu motywacji do pracy pracowników branży TSL. Wyniki badań wskazują, że za najbardziej istotne uznano motywatory płacowe oraz niektóre motywatory niematerialne (dobra atmosfera w pracy, stabilne miejsce pracy, możliwość awansu zawodowego) i pozapłacowe (komfortowe miejsce pracy, szkolenia, nowoczesne narzędzia pracy). Wyniki badań mogą stanowić wkład w problematykę budowania motywacji pracowników w oparciu o system wynagradzania całkowitego w kontekście wyzwań zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBranża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmotywatorypl_PL
dc.subjectmotywacja do pracypl_PL
dc.subjectwynagradzanie całkowitepl_PL
dc.subjectbranża TSLpl_PL
dc.titleSystem wynagradzania całkowitego a motywowanie pracowników branży TSL w perspektywie studentów logistykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number75-89pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-040-4
dc.referencesAlhmoud, A., Rjoub, H. (2019), Total Rewards and Employee Retention in a Middle Eastern Context, „SAGE Open”, 9(2), 1–13, https://doi.org/10.1177/2158244019840118pl_PL
dc.referencesBeck-Krala E. (2012), Ocena efektywności systemów wynagrodzeń, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 5(88), 23–35.pl_PL
dc.referencesBeck-Krala E., Tarczoń E., Masłyk T. (2017), Employee Satisfaction with Tangible and Intangible Rewards in Health Care Sector, „Polish Journal of Management Studies”, 16(2), 17–27, http://dx.doi.org/10.17512/pjms.2017.16.2.02pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (2012), Struktura wynagrodzeń w procesie zmian, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 5(88), 11–22.pl_PL
dc.referencesFobian D., Maloa F. (2020), Exploration of the Reward Preferences of Generational Groups in a Fast-moving Consumer Goods Organisation, „South African Journal of Human Resource Management”, 18(1), 1–11, https://doi.org/10.4102/sajhrm.v18i0.1244pl_PL
dc.referencesGodlewska-Werner D., Peplińska A., Zawadzka A.M., Połomski P. (2020), Work Motives in the Context of Generational Differences, Gender Differences, and Preferred Values, „Polish Psychological Bulletin”, 51(2), 116–125, http://dx.doi.org/10.24425/ppb.2020.133769pl_PL
dc.referencesGulyani G., Sharma T. (2018), Total Rewards Components and Work Happiness in New Ventures: The Mediating Role of Work Engagement, „Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship”, 6(3), 255–271, https://doi.org/10.1108/ EBHRM-12-2017-0063pl_PL
dc.referencesMahmoud A.B., Fuxman L., Mohr I., Reisel W.D., Grigoriou N. (2021), „We Aren’t Your Reincarnation!” Workplace Motivation across X, Y and Z Generations, „International Journal of Manpower”, 42(1), 193–209, https://doi.org/10.1108/IJM-09-2019-0448pl_PL
dc.referencesMarin R. (2021), Rewards Management in Organizations: A Retrospective on What Organizations Have Set Out and Achieved in Order to Identify Future Actions, „The Journal of Organizational Management Studies”, 2021, 1–12, http://dx.doi.org/10.5171/2021.642473pl_PL
dc.referencesPregnolato M., Bussin M.H., Schlechter A.F. (2017), Total Rewards that Retain: A Study of Demographic Preferences, „SA Journal of Human Resource Management”, 15(1), 1–10, https://doi.org/10.4102/sajhrm.v15i0.804pl_PL
dc.referencesRai A., Ghosh P., Dutta T. (2019), Total Rewards to Enhance Employees’ Intention to Stay: Does Perception of Justice Play any Role?, „Evidence-based HRM”, 7(3), 262–280, https://doi.org/10.1108/EBHRM-07-2018-0045pl_PL
dc.referencesReza M.M.H., Vorobyova K., Rauf A. (2021), The Effect of Total Rewards System on the Performance of Employees with a Moderating Effect of Psychological Empowerment and the Mediation of Motivation in the Leather Industry of Bangladesh, „Engineering Letters”, 29(1), 1–29, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4679465pl_PL
dc.referencesRiaz H., Akhtar Ch.S., Aslam R. (2018), Total Rewards and Employee Performance: Investigating the Mediating Role of Employee Motivation in Telecom Sector, „Pakistan Administrative Review”, 2(3), 342–356.pl_PL
dc.referencesSarkar J. (2021), The Mediating Role of Needs Satisfaction on the Relationship between Total Rewards Satisfaction and Retention: A Proposed Model, „Organizational Psychology”, vol. 11(3), 153–167.pl_PL
dc.referencesVan Rossem A. (2021), Introducing a Cognitive Approach in Research about Generational Differences: The Case of Motivation, „International Journal of Human Resource Management”, 32(14), 2911–2951, https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1616592pl_PL
dc.referencesAl Mojahed N. (2020), How Does a Total Reward System Influence Employee Motivation Among Executive Management? An Analysis of the UAE Real Estate Industry, [w:] V. Pereira, M. Neal, Y. Temouri, W. Qureshi (red.), Human Capital in the Middle East. Palgrave Studies in Global Human Capital Management, Palgrave Macmillan, Cham, 149–175, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-42211-0_7pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (2006a), Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 317–353.pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (2006b), Wynagradzanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzernek A., Stępniak O. (2020), Jakie są oczekiwania pokolenia Z względem przyszłych pracodawców oraz czy pracodawcy są w stanie je spełnić?, [w:] E. Śnieżek (red.), Trendy w biznesie. Tom III, Wydawnictwo SIZ, Łódź, 71–79.pl_PL
dc.referencesJachnis A. (2008), Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M., Kinowska H., Rostkowski T. (2021), Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, wyd. II uzupełnione, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozar Ł.J., Oleksiak P. (2022), Organizacje wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, http://dx.doi.org/10.18778/8220-819-1pl_PL
dc.referencesKwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Grześkowiak A., Jakubiak M. (2021), Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepańska K. (2022), Total Rewards w praktyce. Nowoczesne podejście do polityki wynagrodzeń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarwas I., Wiktorowicz J., Jawor-Joniewicz A. (2019), Kapitał ludzki a zarządzanie wieloma pokoleniami w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWorldatWork (2007), The WorldatWork Handbook of Compensation, Benefits and Total Rewards, John Wiley and Sons, New York.pl_PL
dc.referencesGUS (2021a), Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-skorygowanego-szacunku-produktu-krajowego-brutto-za-2020-rok,9,7.html [dostęp: 18.07.2022].pl_PL
dc.referencesGUS (2021b), Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe-wedlug-rodzajow-i-miejsc-prowadzenia-dzialalnosci-w-2020-roku,32,2.html [dostęp: 18.07.2022].pl_PL
dc.referencesGUS (2021c), Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/wybrane-aspekty-rynku-pracy-w-polsce-aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-przed-i-w-czasie-pandemii-covid-19,11,1.html [dostęp: 18.07.2022].pl_PL
dc.referencesGUS (2022), Popyt na pracę w 2021 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2021-roku,1,17.html [dostęp: 18.07.2022].pl_PL
dc.referencesHays (2017), Cała prawda o logistyce, https://www.hays.pl/documents/63327/2210536/hays_2074149.pdf/23262b00-095c-c9d4-d9e4-ce2dc2e6bc00?t=1566540847654 [dostęp: 27.06.2022].pl_PL
dc.referencesManpowerGroup (2021), Logistyka w Polsce, https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport-Logistyka-w-Polsce.pdf [dostęp: 27.06.2022].pl_PL
dc.referencesPwC (2022), Młodzi Polacy na rynku pracy, https://www.pwc.pl/pl/pdf/mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2022_pl.pptx.pdf [dostęp: 27.06.2022].pl_PL
dc.contributor.authorEmailagata.matuszewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-039-8.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe