Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowski, Krzysztof
dc.date.accessioned2023-03-31T14:33:34Z
dc.date.available2023-03-31T14:33:34Z
dc.date.issued2023-03-29
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46510
dc.description.abstractThe aim of the European Union’s cohesion policy is to reduce development inequalities between the regions of the Member States and to increase economic, social, and territorial cohesion. Expenditures on it account for one‑third of the European Union (EU) budget. Therefore, the appropriate and effective use of the structural funds plays a very important role.The purpose of the paper is to show the effectiveness of using the EU’s structural funds in two of the largest beneficiary countries in the programming period 2014–2020. The first part of the paper presents the efficiency and effectiveness of using EU structural funds and the barriers related to their implementation, as well as the main characteristics of the 2014–2020 programming period. The second part contains a statistical analysis of the effectiveness of implementing the cohesion policy in Poland and Italy, comparing the amounts of planned and spent funds in the analyzed period. The main method is the statistical analysis, which includes asummary of the amount of allocated funds and their use, as well as a calculation of the percentage of structural funds used. The theoretical part shows potential problems related to the implementation, while the statistical part shows the scale of the problem and the areas with the greatest problems with implementation in both countries.The analysis takes into account thematic objectives, as well as national and regional operational programs.en
dc.description.abstractPolityka spójności Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie nierówności rozwojowych między regionami państw członkowskich oraz zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Wydatki na nią stanowią około jednej trzeciej budżetu Unii Europejskiej, dlatego bardzo ważną rolę odgrywa skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych.Celem artykułu jest porównanie efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych wśród dwóch krajów, które są największymi beneficjentami polityki spójności w okresie programowania 2014–2020. W pierwszej części artykułu omówiono kwestię efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych UE oraz bariery związane z ich wdrażaniem, a także główne cechy okresu programowania 2014–2020. W drugiej części przeprowadzono analizę statystyczną skuteczności realizacji polityki spójności w Polsce i we Włoszech porównując wielkość wydanych i planowanych środków w analizowanym okresie. Główną metodą jest analiza statystyczna obejmująca obliczenie odsetka wykorzystanych funduszy w stosunku do przyznanych środków. W analizie tej uwzględniono cele tematyczne polityki spójności, a także krajowe i regionalne programy operacyjne.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;1pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectcohesion policyen
dc.subjectstructural fundsen
dc.subjecteffectivenessen
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectpolityka spójnościpl
dc.subjectfundusze strukturalnepl
dc.subjectskutecznośćpl
dc.titleThe Effectiveness of Implementing European Union Structural Funds in the 2014–2020 Programming Period. A Comparative Analysis of Poland and Italyen
dc.title.alternativeSkuteczność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2014–2020. Analiza porównawcza Polski i Włochpl
dc.typeArticle
dc.page.number127-145
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., Associate Professor at the University of Lodz, Lodz, Polanden
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesCommission Implementing Decision (EU) 2016/1941 of 3 November 2016 (2016), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016D1941 (accessed: 12.08.2022).en
dc.referencesDownes, R., Moretti, D., Nicol, S. (2017), Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD In the context of EU budget focused on results, “OECD Journal on Budgeting”, 17 (1), https://doi.org/10.1787/budget-17-5jfnx7fj38r2en
dc.referencesEuropean Commission (n.d.), Cohesion Open Data Platform. Explore 2014–2020 data by country, https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL (accessed: 28.07.2022).en
dc.referencesEuropean Commission (n.d.), Cohesion Open Data Platform. 2014–2020 ESIF Overview, https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview/ (accessed: 28.07.2022).en
dc.referencesEuropean Commission (2015), European Structural and Investment Funds 2014–2020: Official texts and commentaries, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb4e979d-b377-11e5-8d3c-01aa75ed71a1 (accessed: 28.07.2022).en
dc.referencesEuropean Parliament (2013), Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R1303 (accessed: 20.07.2022).en
dc.referencesEuropean Parliament (2018), Performance budgeting. A means to improve EU spending. In‑depth analysis, Publications Office, Luxembourg, https://data.europa.eu/doi/10.2861/911581 (accessed: 12.08.2022).en
dc.referencesGodek, K. (2008), Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, “Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, 5, pp. 23–35.en
dc.referencesIncaltarau, C., Pascariu, G.C., Surubaru, N.‑C. (2020), Evaluating the Determinants of EU Funds Absorption across Old and New Member States – The Role of Administrative Capacity and Political Governance, “Journal of Common Market Studies”, 58 (4), pp. 941–961, https://doi.org/10.1111/jcms.12995en
dc.referencesKukliński, A., Malak‑Pętlicka, E., Żuber, P. (eds.) (2010), Southern Italy – Eastern Germany – Eastern Poland: The Triple Mezzogiorno, Ministry of Regional Development, Warsaw.en
dc.referencesLewandowski, K. (2013), Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, https://doi.org/10.18778/7525-836-3en
dc.referencesOleksiuk, A. (2018), Wyzwania rozwojowe Polski w okresie programowania 2014–2020 w kontekście unijnej polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej i inteligentnego rozwoju, “Przegląd Wschodnioeuropejski”, 9 (1), pp. 65–81, https://doi.org/10.31648/pw.3366en
dc.referencesSgueo, G. (2016), Participatory Budgeting. An Innovative Approach, Briefing, EPRS, https://doi.org/10.2139/ssrn.2712213en
dc.referencesTracz‑Krupa, K. (2015), Efektywność a skuteczność wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie 2007–2013 w Polsce, “Research Papers of Wrocław University of Economics”, 386, pp. 329–342, https://doi.org/10.15611/pn.2015.386.22en
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.lewandowski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.26.07
dc.relation.volume26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0