Show simple item record

dc.contributor.authorSiemes, Annette
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T10:50:53Z
dc.date.available2023-07-26T10:50:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSiemes A., Kto ma naprawić świat? Ciąg dalszy. Wyniki ankiety na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow wśród osób studiujących, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.30pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47653
dc.description.abstractW artykule przedstawiam wyniki badania przeprowadzonego wśród osób studiujących z okazji szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow w listopadzie 2021 roku. W ankiecie chodziło nie tylko o znajomość wydarzenia oraz źródła podane w tym kontekście, lecz także o istotność samej problematyki zmiany klimatu z perspektywy osób młodych oraz o to, kto według ankietowanych powinien coś zmienić, aby ograniczyć globalne ocieplenie. Celem badania była (obok gromadzenia informacji) analiza kwestii, w jaki sposób w ogóle możemy mówić o tak złożonym temacie oraz jak charakter źródeł wykorzystywanych obecnie przez osoby młode warunkuje proces generowania świadomości w zakresie egzystencjalnej problematyki wyjściowej. Dzięki użytej technice badawczej oraz zastosowaniu przeważnie pytań otwartych materiał uzyskany w ramach badania pozwala na obserwację tego, jak charakter procesu komunikacyjnego oraz jego obecne warunki wpływają na możliwość podejmowania problemu na poziomie społeczno-komunikacyjnym. Na tej podstawie mogą być wysnute wnioski dotyczące współgry między sferą komunikacji społecznej oraz możliwością wspieranego projektowaniem komunikacji (communication design) wprowadzania zmian w kontekst społeczny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzmiana klimatupl_PL
dc.subjectglobalne ociepleniepl_PL
dc.subjectkomunikacja społecznapl_PL
dc.subjectprojektowanie komunikacjipl_PL
dc.titleKto ma naprawić świat? Ciąg dalszy. Wyniki ankiety na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow wśród osób studiującychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number475-502pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Filologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesFleischer M. (2007), Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesIPCC (2018), Intergovernmental Panel on Climate Change – Global Warming of 1.5°C. Summary for Policymakers, https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers, https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm (dostęp: 20.09.2022).pl_PL
dc.referencesPopkiewicz M. (2021a), Szczyt klimatyczny COP26 – co jest grane?, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/szczyt-klimatyczny-cop26-co-jest-grane (dostęp: 20.07.2022).pl_PL
dc.referencesPopkiewicz M. (2021b), 1,5°C… 2°C… 3°C… 4°C – porównanie następstw zmiany klimatu, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porownanie-nastepstw-zmiany-klimatu (dostęp: 20.09.2022).pl_PL
dc.referencesSiemes A. (2020a), Kto ma naprawić świat? Badanie na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, w: Badanie komunikacji/projektowanie komunikacji, vol. 3, red. M. Grech, K. Lachowska, K. Olender, A. Siemes, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 117–149.pl_PL
dc.referencesSiemes A. (2020b), Transformation design w kontekście projektowania komunikacji i badań normalności, Wydawnictwo Libron, Kraków.pl_PL
dc.referencesSierpińska A. (2018), Dlaczego akurat 2 stopnie? Korzenie klimatycznego „progu bezpieczeństwa”, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/dlaczego-akurat-2-stopnie-korzenie-klimatycznego-progu-bezpieczenstwa-267 (dostęp: 20.09.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.30


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe