Show simple item record

dc.contributor.authorMastalerz, Piotr
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.contributor.editorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2023-07-26T11:55:57Z
dc.date.available2023-07-26T11:55:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationMastalerz P., Koloryzm w malarstwie polskim i jego wpływ na moje poszukiwania formalne, [w:] Teorie i praktyki komunikacji 2, red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, WUŁ, Łódź 2023, https://doi.org/10.18778/8331-181-4.38pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-181-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47661
dc.description.abstractPraca analitycznie porusza zagadnienia koloru w malarstwie. Odnosi się w szczególności do wyjątkowego w sztuce europejskiej zjawiska, jakim był koloryzm polski, reprezentowany przez wybitnych twórców funkcjonujących w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Przytoczona historia koloru, którego ekspansja zauważana jest już na przełomie XV i XVI wieku za sprawą malarstwa weneckiego, pozwala na chronologiczne zrozumienie tematu w kontekście zmieniającej się roli kolorystycznej konstrukcji obrazu, co widoczne jest w kolejnych okresach. Przeprowadzona analiza artystycznych postaw, które wpłynęły na współczesną sztukę polską, pozwala zauważyć nacechowaną indywidualizmem tendencję, stawiającą kolor na miejscu podstawowego budulca dzieła malarskiego. Praktyka ta stawiała na pierwszym planie intuicyjne posługiwanie się układem plam barwnych, ale nie rezygnowała z konstrukcji kompozycyjnej, co widoczne jest w twórczości wielu artystów, jak choćby Artura Nachta – Samborskiego, czy Piotra Potworowskiego. Autor niniejszego opracowania określa swoją przestrzeń inspiracyjną, która wynika z gruntownej wiedzy na temat polskiego koloryzmu i dogłębnej analizy konkretnych dzieł, w rozumieniu stylistycznym oraz technologicznym. Wskazanie najistotniejszych cech dotyczącej własnej twórczości malarskiej, stworzyło okazję do prześledzenia konsekwencji poszukiwania odrębności twórczej wypowiedzi, co miało być zasadniczym założeniem prezentowanej pracy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTeorie i praktyki komunikacji 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkolor w malarstwiepl_PL
dc.subjectinspiracjapl_PL
dc.subjectteoria barwpl_PL
dc.subjectkompozycja plastycznapl_PL
dc.titleKoloryzm w malarstwie polskim i jego wpływ na moje poszukiwania formalnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number617-647pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-182-1
dc.referencesCzapski J., Józef Pankiewicz, Wydawnictwo FIS, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia kultury polskiej XX wieku. Od awangardy do postmodernizmu (1996), red. G. Dziemski, Instytut Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKępiński Z. (1978), Piotr Potworowski, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlszewski A.K. (1988), Dzieje sztuki polskiej, 1890–1980, Interpress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorębski M. (1956), Sztuka naszego czasu, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorębski M. (1988), Dzieje sztuki w zarysie, wiek XIX i XX, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRzepińska M. (1989), Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStopczyk S. (1987), Koloryzm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZanoziński J. (1965), Wstęp, w: Jan Cybis: katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-181-4.38


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe