Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Paulina
dc.date.accessioned2023-08-31T12:54:18Z
dc.date.available2023-08-31T12:54:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKaźmierczak, P. (2023). Dialog dawniej i dziś – praca w grupach podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych. Homo Ludens, (1(15), 81–96. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.5pl_PL
dc.identifier.issn2080-4555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47831
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie możliwości adaptowania zajęć z wykorzystaniem pracy w grupach z formy stacjonarnej na zdalną. Analiza obejmuje prezentację najważniejszych funkcji wybranych aplikacji z uwzględnieniem ich dostępności w wersji bezpłatnej. Mechanika narzędzi online zakłada prowadzenie zajęć dla całej grupy, dzielenie uczestników na mniejsze zespoły oraz pracę w podgrupach zarówno ustną, jak i pisemną. Tworzenie zajęć opartych na formie dialogicznej nie różni się od lekcji stacjonarnych, wymaga jedynie znajomości ogólnej mechaniki aplikacji, które będą pomocne w celu adaptacji danej techniki bądź metody.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to present possibilities of adapting classes with the use of group work from stationary to distance lessons. The analysis includes a presentation of the most important functions of selected applications, taking into account their availability in the free version. The mechanics of online covers the whole group teaching, dividing participants into smaller teams and working in subgroups both orally and in writing. Creating classes on the basis of the dialogic form is not different from stationary classes, if teacher has knowledge of the general mechanics of the applications which will be helpful in adapting a technique or method.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Badania Gierpl_PL
dc.relation.ispartofseriesHomo Ludens;15
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectjęzyk polski jako obcypl_PL
dc.subjectdialogpl_PL
dc.subjectkształcenie zdalnepl_PL
dc.subjectzajęcia stacjonarnepl_PL
dc.subjectPolish as a foreign languagepl_PL
dc.subjectdialoguepl_PL
dc.subjectdistance lessonspl_PL
dc.subjectstationary classespl_PL
dc.titleDialog dawniej i dziś – praca w grupach podczas zajęć stacjonarnych i zdalnychpl_PL
dc.title.alternativeDialogue in the past and nowadays – group work during stationary and distance lessonspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81-96pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotemgr Paulina Kaźmierczak – lektorka języka polskiego jako obcego, doktorantka w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się tematy związane z ludycznością, szczególnie zastosowanie aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych podczas kształcenia cudzoziemców zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie.pl_PL
dc.referencesBralczyk, J., Drabik, L. (2022a). Dialog. Hasło w: Słownik języka polskiego PWN. Online: <https://sjp.pwn.pl/sjp/dialog;2555065.html>.pl_PL
dc.referencesBralczyk, J., Drabik, L. (2022b). Filozofia dialogu, spotkania. Hasło w: Słownik języka polskiego PWN. Online: <https://sjp.pwn.pl/sjp/filozofia-dialogu-spotkania;3281535.html>.pl_PL
dc.referencesGoogle Meet – Pomoc (2022). Jak używać pokoi podgrup w Google Meet. Online: <https://support.google.com/meet/answer/10099500?hl=pl#zippy=,wymagania-dotycz%C4%85ce-korzystania-z-pokoi-podgrup>.pl_PL
dc.referencesGoogle Meet (2022). Rozmowy i spotkania wideo dla wszystkich. Online:<https://apps.google.com/intl/en/intl/pl_ALL/meet>.pl_PL
dc.referencesGoogle Workspace (2022). Wybierz wersję odpowiednią dla Twojej firmy. Wypróbuj bezpłatnie przez 14 dni. Online: <https://apps.google.com/intl/pl/meet/pricing>.pl_PL
dc.referencesJanowska, I. (2011). Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.pl_PL
dc.referencesMentimeter (2022). Give everyone a voice with the plan that’s right for you. Online: <https://www.mentimeter.com/plans>.pl_PL
dc.referencesMicrosoft | Pomoc techniczna (2022a). Twórz osobne pokoje i zarządzaj nimi podczas zajęć. Online: <https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/tw%C3%B3rz-osobne-pokoje-i-zarz%C4%85dzaj-nimi-podczas- zaj%C4%99%C4%87-18b340cd-1106-4fa5 a852-5676614f7e7d>.pl_PL
dc.referencesMicrosoft | Pomoc techniczna (2022b). Tworzenie […] w programie Skype dla firm pokoju rozmów. Online: <https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-w-programie-skype-dla-firm-pokoju-rozm%C3%B3w-759f46dc-48b8-4e12-84ff-69826f763be8>.pl_PL
dc.referencesMiodunka, W. T. (2016). Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy. Kraków: Księgarnia Akademicka.pl_PL
dc.referencesMiro (2022). Plans to solve anything, together.pl_PL
dc.referencesOkoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesOnline-Stopwatch (2022a). Everybody needs a stopwatch at some point. Online: <https://www.online-stopwatch.com>.pl_PL
dc.referencesOnline-Stopwatch (2022b). Random Group Generators.pl_PL
dc.referencesSwiftscribo (2022). Engaging online classes. Online: <https://www.swifts- cribo.com>.pl_PL
dc.referencesTotunoty.pl (2022). Engaging online classes. Online: < https://totunoty.pl>.pl_PL
dc.referencesTricider.com (2022). Collect ideas and vote. Online: <https://www.tricider.com/home>.pl_PL
dc.referencesWylosowane.pl (2022). Online: <https://wylosowane.pl>.pl_PL
dc.referencesZoom | Authorised Reseller (2022). Wszystko, co trzeba wiedzieć o Zoom Breakout Rooms. Online: <https://zoom-polska.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-korzystaniu-z-zoom-breakout-rooms>.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulina.kazmierczak@filologia.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/HL.2022.15.5
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe