Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Dorota
dc.contributor.authorSzyja, Paulina
dc.date.accessioned2023-09-29T08:31:57Z
dc.date.available2023-09-29T08:31:57Z
dc.date.issued2023-09-29
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48006
dc.description.abstractThe purpose of this study is to compare the advancement of Poland’s adaptation policy with the policy of other EU countries. Benchmarking was used, and the research was preceded by comparing the degree of climate change impact on the economies of individual EU countries. The study used 12 comparative quantities, forecast to 2100 for 27 countries. The added value of the analysis is the diagnosis that indicates whether the advancement of the adaptation policy of individual countries is appropriate for the projected climate change, together with the indication of the level of the adaptation policy in Poland compared to other member states. It was determined that, compared to Western countries, Poland has the lowest projected impact of climate change, as represented by selected indicators in the study, but it also has the lowest degree of adaptation policies. However, comparing Poland with the other countries that joined the EU in 2004 shows the opposite trend. The survey is a starting point for further analysis of adaptation in its broadest sense, at national, EU, and global levels. It indicates that despite the high rate of increase in the negative consequences of climate change, the implementation of adaptation policies is still insufficient and often at an early stage of planning.en
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaki jest poziom zaawansowania polityki adaptacyjnej Polski w stosunku do polityki innych krajów unijnych. Dokonano analizy sytuacji Polski na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wykorzystaną metodą badawczą był benchmarking. Badania zostały poprzedzone porównaniem stopnia wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę poszczególnych krajów Unii. W badaniu wykorzystano 12 jednostek porównawczych, prognoza do 2100 roku dla 27 krajów. Wartością dodaną przeprowadzonej analizy jest diagnoza wskazująca, czy zaawansowanie polityki adaptacyjnej poszczególnych krajów jest adekwatne do prognozowanej zmiany klimatu. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że na tle państw zachodnich Polska jest krajem o prognozowanym najniższym wpływie zmian klimatu reprezentowanych przez wybrane wskaźniki badania, ale także najniższym stopniu zaawansowania polityki adaptacyjnej. Porównanie Polski z pozostałymi krajami przyjętymi do struktur UE, począwszy od 2004 roku, wskazuje na odwrotną tendencję.Przeprowadzone badania stanowią punkt wyjścia do dalszych analiz szeroko rozumianej adaptacji o zasięgu zarówno krajowym, unijnym, jak i światowym. Wskazują bowiem, że mimo wysokiego tempa wzrostu negatywnych konsekwencji zmiany klimatu stopień realizacji polityki adaptacyjnej jest wciąż niewystarczający, często na wczesnym etapie planowania.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectadaptation policiesen
dc.subjectadaptacjapl
dc.subjectpolityka adaptacyjnapl
dc.subjectzmiany klimatupl
dc.titlePolish Adaptation Policy to Climate Change vs. EU Countries’ Adaptation Policiesen
dc.title.alternativeAnaliza porównawcza działań adaptacyjnych do zmian klimatu podejmowanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiejpl
dc.typeArticle
dc.page.number127-144
dc.contributor.authorAffiliationMichalak, Dorota - University of Lodz, Lodz, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationSzyja, Paulina - Pedagogical University of Krakow, Kraków, Polanden
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBLM (n.d.), Mitigation, https://www.blm.gov/how-we-manage/mitigation-policy (accessed: 29.06.2022).en
dc.referencesChristensen, J., Carter, T., Rummukainen, M. (2007), Evaluating the performance and utility of regional climate models The PRUDENCE project, “Climate Change”, 8, pp. 1–6, https://doi.org/10.1007/s10584-006-9211-6en
dc.referencesCiscar, J., Iglesias, A., Soria, A. (2011), Physical and economic consequences of climate change in Europe, “PNAS”, 108 (7), pp. 2678–26837, https://doi.org/10.1073/pnas.1011612108en
dc.referencesEuropean Commission (2009), Regions 2020 the climate change challenge for European regions, Brussels, https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/regions2020_climat.pdf (accessed: 1.04.2023).en
dc.referencesEuropean Commission (2017), GEM E3 model, Brussels, https://ec.europa.eu/jrc/en/gem-e3/model (accessed: 8.11.2017).en
dc.referencesEurostat (2014), EEA Report, National adaptation policy processes in European countries – 2014, Luxembourg, pp. 24–27, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 31.03.2021).en
dc.referencesHoegh-Guldberg, O., Jacob, D., Taylor, M., Bindi, M., Brown, S., Camilloni, I., Diedhiou, A., Djalante, R., Ebi, K.L., Engelbrecht, F., Guiot, J., Hijioka, Y., Mehrotra, S., Payne, A., Seneviratne, S.I., Thomas, A., Warren, R., Zhou, G. (2018), Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and Human Systems, [in:] V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, World Meteorological Organization Technical Document, Geneva, pp. 175–311, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf (accessed: 9.06.2022).en
dc.referencesKlein, R.J.T., Huq, S., Denton, F., Downing, T.E., Richels, R.G., Robinson, J.B., Toth, F.L. (2007), Inter-relationships between adaptation and mitigation, [in:] M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, C.E. Hanson, (eds.), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 745–777, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-chapter18-1.pdf (accessed: 9.06.2022).en
dc.referencesLim, B., Spanger-Siegfried, E. (2004), Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: Developing Strategies, Policies and Measures, UNDP, Cambridge University Press, Cambridge, https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/apf%20front%20matter_contents_foreword.pdf (accessed: 29.06.2022).en
dc.referencesNorwegian Meteorological Institute (2013), Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation, EASAE, http://real.mtak.hu/8366/1/EASAC_EWWG_Extreme_weather_report.pdf (accessed: 10.06.2022)en
dc.referencesPESETA (2009), Climate change impacts in Europe, Final report of the PESETA research project, JRC EU, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC55391/jrc55391.pdf (accessed: 26.07.2023).en
dc.referencesWatson R.T., the Core Team (eds.) (2001), Climate Change 2001: Synthesis Report, Cambridge University Press, Cambridge–New York.en
dc.referencesWorld Bank (2010), Development and Climate Change. World Development Report 2010, Washington.en
dc.contributor.authorEmailMichalak, Dorota - dorota.michalak@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailSzyja, Paulina - paulina.szyja@up.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.26.24
dc.relation.volume26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0