Show simple item record

dc.contributor.authorDrzazga, Agnieszka
dc.date.accessioned2023-09-29T08:48:09Z
dc.date.available2023-09-29T08:48:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48010
dc.description.abstractGłównym celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań kształtujących rozwój przedsiębiorczości w formie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Polsce oraz diagnoza poziomu przewagi konkurencyjnej pozarolniczych przedsiębiorstw zlokalizowanych na tych obszarach. Aby ograniczyć zidentyfikowane luki poznawcze oraz zrealizować założone cele, dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania własne, zarówno ilościowe jak i jakościowe, we wskazanym obszarze merytorycznym. Wyniki badań własnych wskazują, że kluczowymi motywami podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Polsce przez mieszkańców tych obszarów są czynniki klasyfikowane w literaturze przedmiotu jako pozytywne motywy podjęcia działalności. Głównymi stymulatorami wewnętrznymi funkcjonowania i rozwoju pozarolniczych przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Polsce są czynniki niematerialne, wynikające ze specyfiki przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, zaś podstawowymi barierami wewnętrznymi są ograniczenia kapitałowe tych podmiotów. Stymulatory zewnętrzne kształtujące funkcjonowanie i rozwój wskazanych przedsiębiorstw są zróżnicowane, jednak najczęściej wpisują się w kategorię czynników rynkowych. Natomiast kluczowe bariery zewnętrzne wynikają w większości z ograniczonej polityki wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce. W ramach przeprowadzonych badań ustalono, że większość pozarolniczych przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich w Polsce, których właścicielami są mieszkańcy tych obszarów, charakteryzuje się średnim lub wysokim poziomem przewagi konkurencyjnej, a do głównych czynników stanowiących o przewadze tych podmiotów należą: wysoka jakość produktów/usług, wypracowany wizerunek, dopasowanie ofert do potrzeb klienta, elastyczność – szybkość reakcji oraz kompetencje kadry zarządzającej i pracowników. W procesie przeprowadzonych badań zidentyfikowano także, że większość właścicieli badanych przedsiębiorstw wyróżnia się wysokim lub średnim poziomem rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, zaś prowadzone przez nich podmioty, w przeważającej części, charakteryzują się średnim lub wysokim poziomem orientacji przedsiębiorczej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrozwój przedsiębiorczościpl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectpozarolnicza działalność gospodarczapl_PL
dc.subjectuwarunkowania wewnętrzne i zewnętrznepl_PL
dc.subjectstymulatory i barierypl_PL
dc.titleUwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w formie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Polscepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number384pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowejpl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.drzazga@edu.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorLisowska, Renata
dc.dissertation.reviewerOkręglicka, Małgorzata
dc.dissertation.reviewerAdamik, Anna
dc.dissertation.reviewerGadomska-Lila, Katarzyna
dc.date.defence2023-11-27
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record