Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierska, Kaja
dc.contributor.authorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2024-02-27T11:42:11Z
dc.date.available2024-02-27T11:42:11Z
dc.date.issued2020-04-16
dc.identifier.citationKaźmierska K., Waniek K., Autobiograficzny wywiad narracyjny: Metoda – technika – analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8142-868-2pl
dc.identifier.isbn978-83-8142-868-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50441
dc.description.abstractPublikacja jest pierwszą w Polsce monografią metodologiczną, w której ukazano podstawowe zasady prowadzenia autobiograficznego wywiadu narracyjnego oraz jego analizy. Syntetycznie przedstawione zaplecze teoretyczne metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego tworzy kontekst dla szczegółowo omówionej warstwy aplikacyjnej. Autorki pokazują, w jaki sposób teoria łączy się z praktyką badawczą, podkreślają wartość analityczną i teoriotwórczą pracy seminaryjnej. Bazując na własnych doświadczeniach badawczych, starają się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z opisywaną problematyką.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectautobiograficzny wywiad narracyjnypl
dc.subjectdane empirycznepl
dc.subjectwywiad narracyjnypl
dc.subjectschemat komunikacyjnypl
dc.subjectanaliza tekstupl
dc.titleAutobiograficzny wywiad narracyjny: Metoda – technika – analizapl
dc.typeBook
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2020; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020pl
dc.contributor.authorAffiliationKaźmierska, Kaja - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Socjologii Kultury i Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁpl
dc.contributor.authorAffiliationWaniek, Katarzyna - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Socjologii Kultury i Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej UŁpl
dc.identifier.eisbn978-83-8142-869-9
dc.referencesRiemann Gerhard, Schütze Fritz (2012), Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 389–414.pl
dc.referencesSchütze Fritz (1990), Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 325–339.pl
dc.referencesSchütze Fritz (2012a), Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 141–278.pl
dc.referencesSchütze Fritz (2012b), Koncepcja świata społecznego w symbolicznym interakcjonizmie oraz organizacja wiedzy we współczesnych złożonych społeczeństwach, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 489–514.pl
dc.referencesSchütze Fritz (2012c), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 415–458.pl
dc.referencesSchütze Fritz (2016), Presja i wina: wojenne doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego i ich biograficzne implikacje, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 449–502.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (2013), Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 14–27.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2004a), Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. 53, nr 1, s. 71–96.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2012a), Wprowadzenie do Rozdziału II, [w:] taż (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 107–121.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2012b), Wstęp, [w:] taż (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 9–16.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2014a), Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji, „Studia Socjologiczne”, nr 3(214), s. 221–238.pl
dc.referencesPrawda Marek (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81–98.pl
dc.referencesRokuszewska-Pawełek Alicja (1996), Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK: Społeczeństwo, Badania, Metody”, nr 1, s. 37–54.pl
dc.referencesRokuszewska-Pawełek Alicja (2006), Wywiad narracyjny jako źródło informacji, „Media, Kultura, Społeczeństwo”, nr 1, s. 17–28.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2019a), Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 132–163.pl
dc.referencesCzyżewski Marek, Rokuszewska-Pawełek Alicja (2016), Analiza autobiografii Rudolfa Hössa, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 373–447.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2014b), Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku, „Praktyka Teoretyczna”, t. 13, nr 3, s. 135–169.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2012), Konflikt pamięci. II wojna światowa w spotkaniach młodych Polaków i wojennego pokolenia Niemców, [w:] Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu, Nomos, Kraków, s. 506–518.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2015), „Ucieczka do…” jako istotna przyczyna mobilności w Europie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 53, s. 31–50.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2016), Potencjały bezładu i cierpienia w biografiach młodych kobiet wchodzących w świat sztuki i medycyny, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 2, s. 114–144.pl
dc.referencesKallmeyer Werner, Schütze Fritz (1977), Zur Konstitution Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, [w:] Dirk Wegner (Hrsg.), Gesprächsanalysen, Buske, Hamburg, s. 159–274.pl
dc.referencesRiemann Gerhard, Schütze Fritz (1987), Some Notes on a Students Workshop on “Biography Analysis, Interaction Analysis, and Analysis of Social Worlds”, „Biography and Society: Newsletter of the International Sociological Association Research Committee 38”, no. 8, s. 54–70.pl
dc.referencesSchröder-Wildhagen Anja, Schütze Fritz (2011), How to Deal with Autobiographical Narrative Interviews in the Euroidentity Research Project, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 1, s. 41–91.pl
dc.referencesSchütze Fritz (1981), Prozeßstrukturen des Lebensablaufs, [w:] Joachim Matt s (Hrsg.), Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive, Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung, Nürnberg, s. 67–156.pl
dc.referencesSchütze Fritz (1983), Biographieforschung und narratives Interview, „Neue Praxis. Kritische Zeitschrift für Sozialarbeit und Sozialpädagogik”, Nr. 13, s. 283–293.pl
dc.referencesSchütze Fritz (1984), Kognitiven Figuren des autobiographischen Stegreiferzälens, [w:] Martin Kohli, Robert Günther (Hrsg.), Biographie und Sozial Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven, Metzel, Stuttgart, s. 78–117.pl
dc.referencesSchütze Fritz (1987), Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. Erzähltheoretische Grundlagen. Teil 1: Merkmale von Alltagserzählungen und was wir mit ihrer Hilfe erkennen können, Fernuniversität in Hagen, Hagen.pl
dc.referencesSchütze Fritz (1989), Kollektive Verlaufskurve und kollektiver Wandlungsprozeß. Dimensionen des Vergleichs von Kriegserfahrungen amerikanischer und deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg, „BIOS– Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen”, Nr. 1, s. 31–109.pl
dc.referencesSchütze Fritz (2003), Hülya’s Migration to Germany as Self-Sacrifi Undergone and Suffered in Love for Her Parents, and Her Later Biographical Individualization. Biographical Problems and Biographical Work of Marginalisation and Individualisation of a Young Turkish Woman in Germany (Part I), „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/671/1451 (dostęp: 16.01.202).pl
dc.referencesSchütze Fritz (2012d), Biographical Process Structures and Biographical Work in a Life of Cultural Marginality and Hybridity: Don Decker’s Autobiographical Account, [w:] Guillermo Bartelt, Bärbel Treichel (eds.), Don Decker’s Apache Odyssey. Approaches to Autobiography, Narrative, and the Developing Self: Approaches to Autobiography, Narrative, and the Developing Self, Frank & Timme, Berlin, s. 159–242.pl
dc.referencesSchütze Fritz (2014), Autobiographical Accounts of War Experiences. An Outline for the Analysis of Topically Focused Autobiographical Texts – Using the Example of the „Robert Rasmus” Account in Studs Terkel’s Book, „The Good War”, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 224–283.pl
dc.referencesApitzsch Ursula, Inowlocki Lena (2000), Biographical Analysis: a ‘German’ School?, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf (eds.), The Turn to Biographical Methods in Social Science, Comparative Issues and Examples, Routledge, London, s. 53–70.pl
dc.referencesBecker Howard S. (2012), Wprowadzenie, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 49–61.pl
dc.referencesBerger Peter L. (1967), The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, Garden City.pl
dc.referencesBerger Peter L., Luckmann Thomas (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl
dc.referencesBernstein Basil (1990), Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl
dc.referencesBertaux Daniel (1981), Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciencecs, Sage Publications, London.pl
dc.referencesBertaux Daniel (1996), A Response to Thierry Kochuyt’s „Biographical and Empirical Illusions: A Reply to Recent Criticism”, „Biography and Society: Newsletter of the International Sociological Association Research Committee 38”, s. 2–6.pl
dc.referencesBertaux Daniel (2012), Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 309–333.pl
dc.referencesBertaux Daniel, Thompson Paul (1997), Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility, Calderon Press, Oxford.pl
dc.referencesBishop Lilly (2009), Ethical Sharing and Re-Use of Qualitative Data, „Australian Journal of Social Issues”, vol. 44, no. 3, s. 255–272.pl
dc.referencesBishop Lilly (2014), Re-using Qualitative Data: A Little Evidence, On-going Issues and Modest Reflections, „Studia Socjologiczne”, nr 3(214), s. 167–176.pl
dc.referencesBokszański Zbigniew, Piotrowski Andrzej, Ziółkowski Marek (1977), Socjologia języka, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl
dc.referencesBuber Martin (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl
dc.referencesChamberlayne Prue, Bornat Joanna, Apitzsch Ursula (2000), Introduction: the Biographical Turn, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Tom Wengraf (eds.), The Turn to Biographical Methods in Social Science, Comparative Issues and Examples, Routledge, London, s. 1–30.pl
dc.referencesCorbin Juliet M., Strauss Anselm L. (1988), Unending Work and Care: Managing Chronic Illness at Home, Jossey-Bass, San Francisco.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (1984), Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, Nr 8.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (1985), Problem podmiotowości we współczesnej socjologii interakcji. Jaźń i jej „zniesienie”. Cz.1, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 29, nr 3, s. 31–51.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (1987), Interakcjonizm i analiza konwersacyjna jako sposoby badania biografii, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 9, nr 4, s. 82–102.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (1992), Uwagi o badaniach biograficznych, [w:] Leszek Wojtczak (red.), Bunty i służebności uczonego: Profesor Józef Chałasiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93−100.pl
dc.referencesCzyżewski Marek (2016), Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach biograficznych, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 219–238.pl
dc.referencesDetka Carsten, Piotrowski Andrzej, Waniek Katarzyna (2014), Professor Fritz Schütze – Work and Output, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 214–223.pl
dc.referencesDomecka Markieta, Eichsteller Marta, Karakusheva Slavka, Musella Pasquale, Ojamäe Liis, Perone Elisabetta, Pickard Dona, Schröder-Wildhagen Anja, Siilak Kristel, Waniek Katarzyna (2012), Method in Practice: Autobiographical Narrative Interviews in Search of European Phenomena, [w:] Robert Miller, Graham Day (eds.), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave Macmillan, London, s. 21–44.pl
dc.referencesEngelking-Boni Barbara (1994), Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl
dc.referencesEriksen Thomas H. (2009), Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.pl
dc.referencesFagerhaugh Shizuko Y., Strauss Anselm L. (1977), Politics of Pain Management: Staff atient Interaction, Addison-Weseley, Menlo Park (CA).pl
dc.referencesFilipkowski Piotr, Życzyńska-Ciołek Danuta (2019), From a Case to a Case Study – And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 40–57.pl
dc.referencesGałęziowski Jakub (2019), Oral History and Biographical Method. Common Framework and Distinctions Resulting from Different Research Perspectives, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 76–103.pl
dc.referencesGarfinkel Harold (2007), Studia z etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesGarz Detlef, Kraimer Klaus, Riemann Gerhard (Hrsg.) (2019), Im Gespräch mit Ulrich Oevermann und Fritz Schütze – Einblicke in die biographischen Voraussetzungen, die Entstehungsgeschichte und die Gestalt rekonstruktiver Forschungsansätze, Verlag Barbara Budrich, Berlin.pl
dc.referencesGlaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Nomos, Kraków.pl
dc.referencesGoffman Erving (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl
dc.referencesGoffman Erving (2006), Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesGolczyńska-Grondas Agnieszka (2014), Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Nomos, Kraków.pl
dc.referencesGolczyńska-Grondas Agnieszka (2019), Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – refleksja nad wybranymi problemami metodologicznymi i etycznymi, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 178–201.pl
dc.referencesGolczyńska-Grondas Agnieszka, Grondas Marek (2013), Biographical Research and Treatment. Some Remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 28–49.pl
dc.referencesGranosik Mariusz (2019), Metoda biograficzna a emancypacyjna praktyka. Perspektywa społeczno-pedagogiczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 118–130.pl
dc.referencesGültekin Nevâl, Inovlocki Lena, Lutz Helma (2012), Poszukiwanie i pytanie: interpretacja wywiadu biograficznego z turecką robotnicą w Niemczech, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 659–681.pl
dc.referencesHammersley Martyn, Traianou Anna (2012), Ethics in Qualitative Research: Controversies and Contexts, Sage Publications, London.pl
dc.referencesHelling Ingeborg K. (1990), Metoda badań biograficznych, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 13–37.pl
dc.referencesHermanns Harry (1987), Narrative Interviews: A New Tool for Sociological Field Research, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 13, s. 43–56.pl
dc.referencesHymes Dell (1978), What is Ethnography?, „Working Papers in Sociolinguistics”, no. 45.pl
dc.referencesJefferson Gail (1984), Transcription Notation, [w:] J. Maxwell Atkinson, John Heritage (eds.), Structures of Social Interaction. Studies in Conversation Analysis, Cambridge University Press, New York, s. ix–xvi.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (1999), Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej, Warszawa.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2003), Migration Experiences and Changes of Identity. The Analysis of a Narrative, „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/669 (dostęp: 16.01.2020).pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2004b), Ethical Aspects of Biographical Interviewing and Analysis, [w:] Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Ursula Apitzsch (eds.), Biographical Methods and Professional Practice: An International Perspective, The Policy Press University of Bristol, Bristol, s. 181–192.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2008), Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Nomos, Kraków.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2014c), An Interview with Professor Fritz Schütze: Biography and Contribution to Interpretative Sociology, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 284–359.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2018), Doing Biographical Research – Ethical Concerns in Changing Social Contexts, „Polish Sociological Review”, no. 203, s. 394–411.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja (2019), Winners and Losers of the Process of Transformation as an Etic Category versus Emic Biographical Perspective, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 238–266.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja, Wygnańska Joanna (2019), Workshops as an Essential Practice in Doing Biographical Research, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 164–177.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja, Piotrowski Andrzej, Waniek Katarzyna (2011), Biographical Consequences of Working Abroad in the Context of European Mental Space Construction, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 1, s. 139–158.pl
dc.referencesKaźmierska Kaja, Waniek Katarzyna, Zysiak Agata (2015/2016), Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesKenyon Gary M. (2005), Ethical Issues in Ageing and Biography, [w:] Robert Miller (ed.), Biographical Research Methods, vol. 4, Sage Publications, London, s. 313– 330.pl
dc.referencesKlajmon-Lech Urszula (2018), Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl
dc.referencesKohli Martin (2012), Biografia: relacja, tekst metoda, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 125–135.pl
dc.referencesKonecki Krzysztof (2005), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesLabov William (1972), Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.pl
dc.referencesLabov William, Waletzky Joshua (1967), Narrative Analysis: Oral Version of Personal Experience, [w:] June Helm (ed.) Essays in the Verbal and Visual Arts, University of Washington Press, Seatt , s. 12–44.pl
dc.referencesMarciniak Mieczysław (2016), Pozytywne doświadczenia biograficzne w kontekście okupacji: oportunizm i opór, [w:] Renata Dopierała, Katarzyna Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych: wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191–217.pl
dc.referencesMead George H. (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesMiller Robert, Day Graham (eds.) (2012), The Evolution of European Identities. Biographical Approaches, Palgrave MacMillan, Hampshire.pl
dc.referencesMiller Tina, Bell Linda (2002), Consenting to What? Issues of Access, Gate-keeping and „Informed” Consent, [w:] Melanie Mauthner, Maxine Birch, Julie Jessop, Tina Miller (eds.), Ethics in Qualitative Research, Sage Publications, London, s. 53–69.pl
dc.referencesMorgan Alice (2011), Terapia narracyjna, Paradygmat, Warszawa.pl
dc.referencesParry Odette, Mauthner Natasha S. (2004), Whose Data Are They Anyway? Practical, Legal and Ethical Issues in Archiving Qualitative Research data, „Sociology”, vol. 38, no. 1, s. 139–152.pl
dc.referencesPike Kenneth L. (1967), Language in Relation to a Unifi d Theory of the Structures of Human Behavior, Mouton, The Hague.pl
dc.referencesPiotrowski Andrzej (1998), Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesPlummer Kenneth (2005), The Moral and Human Face of Life Stories: Reflexivity, Power and Ethics, [w:] Robert Miller (ed.) Biographical Research Methods, vol. 4, Sage Publications, London, s. 275–312.pl
dc.referencesRiemann Gerhard (1987), Das Fremdwerden der eigenen Biographie: narrative Interviews mit psychiatrischen Patienten, Fink, Monachium.pl
dc.referencesRiemann Gerhard (2003), A Joint Project Against the Backdrop of a Research Tradition: An Introduction to „Doing Biographical Research”, „Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-03/3-03hrsg-e.htm (dostęp: 16.01.2020).pl
dc.referencesRiemann Gerhard (2007), Suizidalität als Prozess – eine Re-Analyse des Tagebuchs von Wallace Baker in Ruth Shonle Cavans „Suicide”, „Zeitschrift für Qualitative Forschung”, Jg. 8, Nr. 2, s. 287–327.pl
dc.referencesRiemann Gerhard (2010), The Significance of Procedures of Ethnography and Narrative Analysis for the (Self-)Reflection of Professional Work, [w:] Ralf Bohnsack, Nicolle Pfaff, Wivian Weller (eds.), Qualitative Analysis and Documentary Method in International Educational Research, Barbara Budrich Publishers, Opladen und Farmington Hills, s. 75–95.pl
dc.referencesRogowski Łukasz (2019), Etyczne dylematy badań biograficznych z wykorzystaniem fotografii perspektywa badaczy i badanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 58–74.pl
dc.referencesRokuszewska-Pawełek Alicja (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesRosenthal Gabriele (ed.) (1998), Holocaust in Three Generations: Families of Victims and Perpetrators of the Nazi Regime, Cassel, London.pl
dc.referencesRosenthal Gabriele (2012), Badania biograficzne, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 279–307.pl
dc.referencesSacks Harvey, Schegloff Emanuel A., Jefferson Gail (1974), A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation, „Language”, no. 50, s. 696– 735.pl
dc.referencesSchütz Alfred (1985), Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, „Literatura na Świecie”, nr 2, s. 269–284.pl
dc.referencesSchütz Alfred (2006), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Nomos, Kraków.pl
dc.referencesStrauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko Y., Suczek Barbara, Weiner Carolyn (2012), Praca nad odczuciami, [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 801–824.pl
dc.referencesSzacki Jerzy (2002), Historia myśli społecznej i socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesTreichel Bärbel, Schwelling Birgit (2003), Extended Processes of Biographical Suffering and the Allusive Expression of Deceit in an Autobiographical Narrative Interview with a Female Migrant Worker in Germany, „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/672/1452 (dostęp: 16.01.2020).pl
dc.referencesTurner Victor (2010), Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl
dc.referencesVajda Julia (2007), Two Survivor Cases: Therapeutic Effect as Side Product of the Biographical Narrative Interview, „Journal of Social Work Practice”, vol. 21, no. 1, s. 89–102.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2014), Reversed „Betrayal Funnel”. A Case of a Children’s Home Inmate Who Suffers from Being Disloyal to Her Alcoholic Family, „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, s. 60–78.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2019b), Emigration of Władek Wiśniewski as an Escape – A reinterpretation of The Polish Peasant in Europe And America Volume 3 in Light of the autobiographical Narrative Interview Method, „Przegląd Socjologiczny”, t. 68, nr 4, s. 49–73.pl
dc.referencesWaniek Katarzyna (2019c), The Precarious Life Situation Trap. The Case of “Zealous” Julia – A Proponent and a Victim of Neoliberal Reality, „Qualitative Sociology Review”, vol. 15, no. 4, s. 164–193.pl
dc.referencesWengraf Tom (2001), Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured Methods, Sage Publications, London.pl
dc.referencesWengraf Tom (2012), Interpretacja historii życiowych, sytuacji życiowych i doświadczeń osobistych: biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (BNIM-Biographica-Narrative Interpretative Method), [w:] Kaja Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków, s. 351–362.pl
dc.referencesBiography and Emotion – Different Approaches in Dealing with the Life Story of Natalia (2014), „Qualitative Sociology Review”, vol. 10, no. 1, http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume28.php (dostęp: 16.01.2020).pl
dc.referencesDoing Biographical Research (2003), „Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research”, vol. 4, no. 3, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/17 (dostęp: 16.01.2020).pl
dc.referencesRekomendacje etyczne Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (2018), http://pthm.pl/etyka/ (dostęp: 16.01.2020).pl
dc.referencesBiografia i tożsamość narodowa, projekt realizowany w latach 1992–1994 w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, finansowany przez Komitet Badań Naukowych.pl
dc.referencesDoświadczenie biograficznew PRL i NRDoraz jego przepracowanie wpowojennym pokoleniu 1945–1955. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej, projekt realizowany w latach 2012–2014 przez Uniwersytet Ottona von Guerickego w Magdeburgu oraz Katedrę Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (wniosek 100201/projekt nr 2012-03).pl
dc.referencesDoświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej, projekt realizowany w latach 2014–2019 w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt badawczy nr UMO-2013/09/B/HS6/03100). EuroIdentities. The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European identity, tłum.: Tożsamości Europejskie: Wykorzystanie metod badań biograficznych w rozwoju tożsamości europejskiej, projekt realizowany w latach 2008–2011 przez uczelnie w Bułgarii, Estonii, Irlandii Północnej, Niemczech, Polsce (Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego), Włoszech i Walii (nr grantu: 213998).pl
dc.referencesPREWORK. Young precarious workers in Poland and Germany: a comparative sociological study on working and living conditions, social consciousness and civic engagement, projekt finansowany ze środków National Science Centre in Poland i German Research Foundation (nr NCN: UMO-2014/15/G/HS4/04476, nr DFG: TR1378/1-1).pl
dc.referencesZinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6716/B/H03?2011/40).pl
dc.identifier.doi10.18778/8142-868-2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/