Show simple item record

dc.contributor.authorБатанина (Bataninа), Ирина А. (Irina А.)
dc.contributor.authorЛаврикова (Łаwrikоwа), Анастacия А. (Аnаstasija А.)
dc.contributor.authorШумилова (Szumiłowа), Ольга Е. (Оlgа J.)
dc.date.accessioned2014-07-10T09:08:43Z
dc.date.available2014-07-10T09:08:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5085
dc.description.abstractНа основе результатов комплексного социологического исследования определено влия- ние процесса самоорганизации местного сообщества на выбор форм, методов и инструмен- тов воздействия элементов гражданского общества на принятие управленческих решений в рамках локальных территорий.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł oparty jest na wynikach rozległego projektu socjologicznego, które to dają odpowiedź o zakresie wpływu procesu samoorganizacji lokalnych wspólnot na wybór form, metod i instrumentów oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego na kształtowanie się procesu decyzyjnego na poziomie lokalnym w Rosji.
dc.description.abstractBased on the results of a complex sociological research project, the article assesses the influence of the process of the local communities’ self-organization on the choice of forms, methods and instruments by which the civil society in Russia influences decision making processes on the local level.
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;tom 2/2013
dc.titleМодернизация местного самоуправления в России как фактор развития гражданской активностиpl_PL
dc.title.alternativeModernizacja samorządu terytorialnego w Rosji jako czynnik rozwoju aktywności obywatelskiejpl_PL
dc.title.alternativeLocal government’s modernization as a factor in the development of civil activitypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number57-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBatanina Irina Aleksandrowna - Katedra Socjologii i Politologii, Wydział Humanitarny, Tulski Uniwersytet Państwowy
dc.contributor.authorAffiliationŁawrikowa Anastasija Alieksandrowna - Wydział Humanitarny, Tulski Uniwersytet Państwowy
dc.contributor.authorAffiliationSzumiłowa Olga Jewgienjewna - Wydział Humanitarny, Tulski Uniwersytet Państwowy


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 02/2013 [9]
    Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego

Show simple item record