CONTENT

 1. Prywatna apoteoza w Syrii okresu rzymskiego. Uwagi nad tondem brązowym znalezionym w Caesarei Paneas
  Ilona Skupiüska-Lovset
 2. Osada kultury łużyckiej w Rychłowicach, gm. Wieluń, woj. sieradzkie,stan.1
  Radosław Janik
 3. Поселение Попово-Лежачи-4 и его место среди памятников киевской культуры
  Андрей М. Обломский, Ростислав В. Терпиловский
 4. A rapport on the cemetery near Druznoye village in the Crimea (3d-4th century A.D.)
  Igor N.Khrapunov
 5. Groby z bronią z cmentarzyska kultury przeworskiej w Kompinie, woj. skierniewickie
  Lubomira Tyszler
 6. Czy proca znaleziona w Gdańsku jest zabawką?
  Krystyna Nadolska
 7. Ceramika naczyniowa z zamku rycerskiego w Sadłowie, gm. Rypin, woj. włocławskie. Informacje wstępne
  Elżbieta Dziubek
 8. Średniowieczne rezydencje obronne Półkoziców w zachodniej Małopolsce. Wstęp do problematyki badań
  Stanisław Kołodziejski
 9. Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych
  Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Janusz Pietrzak

POLEMIKI I RECENZJE


 1. Kilka uwag o kalendarzowych aspektach topografii kręgów kamiennych w Odrach
  Wojciech Borczyk
 2. Ilkjaer, Illerup Âdal, Vol. 1-2: Die Lanzen und Speere, Jutland Archaeological Society Publications, 25: 1, 2, Moesgârd 1990. [...] Tenże, Illerup Âdal, Vol. 3-4: Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör, Jutland Archaeological Society Publications, 25. 3, 4, Moesgârd 1993
  Magdalena Mączyńsk
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions