Północno-wschodnia prowincja surowcowa kultury świderskiej
Karol Szymczak


  REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „FOLIA ARCHAELOGICA”Jerzy Kmieciński, Elżbieta Gnelakowska, Krystyna Nadolska

  RECENZENCI Jan Gurba, Jeny Kmieciński

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  KOREKTOR Bożena Tkacz

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions