Now showing items 1-1 of 1

    • Kultury zaufania a alienacja w ponowoczesności 

      Kozłowa, Oksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      W artykule poddano analizie przyczyny aktywizacji badań fenomenu zaufania społecznego jako elementu kluczowego kapitału społecznego; rozważane są trzy historyczne etapy rozwoju kultury zaufania; trzy formy jej aktualnego ...