Show simple item record

dc.contributor.authorPaterski, Karol
dc.date.accessioned2015-01-07T15:29:25Z
dc.date.available2015-01-07T15:29:25Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6030
dc.description.abstractThe article describes stages in the formation of voluntary fire brigades on the territory of former communes of Skotniki and Kościelnica in 1918. Examples of localities where such fire brigades were organized are Czepów, Wilamów, Orzeszków, Ostrowsko and Wielenin. The managing body of the joint Czepów-Wilamów unit was almost entirely composed of Czepów residents. When this fire brigade was divided into two units, the firemen from Wilamów joined the National Fire-Fighting System. As the centenary of the existence of these fire brigades is approaching, it is worthwhile to remind their organizational beginnings, which took place at the time of re-creating Polish statehood after a long period of partitions.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;3
dc.subjectochotnicza straż ogniowapl_PL
dc.subjectgmina Skotnikipl_PL
dc.subjectgmina Kościelnicapl_PL
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectvoluntary fire brigadepl_PL
dc.subjectcommune of Skotnikipl_PL
dc.subjectcommune of Kościelnicapl_PL
dc.titleFormowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w dawnych gminach Skotniki i Kościelnica w 1918 r.pl_PL
dc.title.alternativeFormation of Voluntary Fire Brigades in the communes of Skotniki and Kościelnica in 1918pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number179-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationmgr, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, służy w Placówce Straży Granicznej w Kaliszu.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Kaliszu, Akta Naczelnika Powiatu Kaliskiego 1914−1918.pl_PL
dc.referencesBandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX w., Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesDekret z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz.Pr.P.P. Nr 13, poz. 140).pl_PL
dc.referencesGrzelka B., Stachowiak B., Rabiega T., Rogodziński J. (red.), 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku, Turek 2000.pl_PL
dc.referencesKursy Pożarnicze Dzielnicowe, „Przegląd Pożarniczy”, nr 9/10, Warszawa 1919.pl_PL
dc.referencesMakowski E., Łuczak C. (red.), Dzieje Turku, Wydawnictwo WBP, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesOlejnik T., Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1937 r. o zniesieniu, utworzeniu i zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie łódzkim (Dz.U. 1937, nr 48, poz. 374).pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record