Show simple item record

dc.contributor.authorPrugar, Judyta
dc.date.accessioned2015-01-07T16:57:17Z
dc.date.available2015-01-07T16:57:17Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6035
dc.description.abstractThis article examines the linguistic aspect of names of places, both inhabited and uninhabited, within Uniejów commune. In total, 350 objects have been described. Information was obtained mainly through direct interviews with residents of the localities and from written sources. The article begins with explanations concerning proper names, toponyms and their classification model. It then presents a lexicon of all collected place names (oikonyms and microtoponyms) and discusses it, and provides a linguistic characterization of all the names according to the chosen classification model. The presented material can be useful in dialectological studies as many of the names have retained phonetic features specific to the local dialect. Names of geographical locations contained in this study are usually limited in range to single villages, in which they were created and transmitted from generation to generation or modified.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;3
dc.subjectgmina Uniejówpl_PL
dc.subjectnazwy miejscowepl_PL
dc.subjectgwarapl_PL
dc.subjecttoponimypl_PL
dc.subjectcommune of Uniejówpl_PL
dc.subjectnames of placespl_PL
dc.subjectlocal dialectpl_PL
dc.subjecttoponymspl_PL
dc.titleMikrotoponimia i ojkonimia gminy Uniejówpl_PL
dc.title.alternativePlace-names in the commune of Uniejówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number111-134pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationmgr, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościamipl_PL
dc.referencesBrückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993 (wyd. pierwsze Kraków 1927).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesGórnowicz H., Wstęp do onomastyki, Skrypty uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.pl_PL
dc.referencesJakus-Borkowa E., Nazewnictwo polskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole 1987.pl_PL
dc.referencesKaleta Z., Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo IJP, Warszawa−Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKornaszewski M., W sprawie klasyfikacji nazw terenowych. Uwagi i propozycje, „Onomastica” 1986, XXX, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesKucała M., Co już jest, a co nie jest nazwą własną, „Onomastica” 1967, XII, s. 153–161.pl_PL
dc.referencesLubaś W., Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i krośnieńskiego, cz. I: „Onomastica” 1964, VIII, s. 195–236; cz. II: „Onomastica” 1964, IX, s. 135–163.pl_PL
dc.referencesMrózek R., Nazwy terenowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo IJP, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko E., Nazwy miejscowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo IJP, Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSłownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, red. J. Grzenia, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesUniejowskie strony, red. J. Szymczak, Łódź–Uniejów 2008.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record