Show simple item record

dc.contributor.authorGorączko, Marcin
dc.contributor.authorPawłowski, Bogusław
dc.date.accessioned2015-01-07T18:12:58Z
dc.date.available2015-01-07T18:12:58Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6038
dc.description.abstractThe article synthesises the results from observations of ice phenomena on Warta River in Uniejów in years 1947−2012. From beginning of 1980s average time, in yearly perspective, in which the river was frozen was over two months, with ice cover appearing almost annualy. The years in which the river was frozen the longest are were 1947, 1954−1955, 1962−1964 and 1979, which coincides with the occurrences of coldest and longest winters in this region of Poland. The research shows however, that the ice phenomena on Warta River in vicinity of Uniejów, are determined not only by climate factors, but also, in a great extent, by Jeziorsko Reservoir, from the very beginning of its utilization. Construction of this reservoir, completed in 1986, resulted in a decrease of the duration of ice occurrences by nearly three times, and the complete freezing of the river became a rare phenomenon.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;3
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectrzeka Wartapl_PL
dc.subjectzjawiska lodowepl_PL
dc.subjectzbiornik Jeziorskopl_PL
dc.subjectWarta Riverpl_PL
dc.subjectice phenomenapl_PL
dc.subjectJeziorsko Reservoirpl_PL
dc.titlePrzebieg zjawisk lodowych na warcie w rejonie Uniejowapl_PL
dc.title.alternativeChanging of ice phenomena on Warta river in vicinity of Uniejówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number23-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationdr, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej i Wodnejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationdr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnejpl_PL
dc.referencesCyberska B., Zmiany w temperaturze i zlodzeniu rzek poniżej zbiorników retencyjnych, Gosp. Wodna, 7, 1972, s. 244−250.pl_PL
dc.referencesGołek J., Zlodzenie na rzekach polskich, PIHM, WKiŁ, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesGrześ M., Pawłowski B., Hydromorfologiczne uwarunkowania lodołamania na Wiśle od stopnia wodnego we Włocławku do ujścia, z uwzględnieniem sezonu zimowego 2011/2012, RZGW w Gdańsku, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesLambor J., Geneza lodu prądowego i jego pojawienie się na rzekach środkowoeuropejskich zlewiska Morza Bałtyckiego, Wiad. Służby Hydrol. Met., I, 3, 1948, s. 213−244.pl_PL
dc.referencesUjda K. (red.), Wodowskazy na rzekach Polski. Cz. I. Wodowskazy w dorzeczu Odry i na rzekach Przymorza między Odrą a Wisłą, PIHM, WKiŁ, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesPasławski Z., Metody hydrometrii rzecznej, IMGW, WKiŁ, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesPawłowski B., Long-term variability in the course of ice phenomena on the Vistula River in Toruń, Bull. of Geogr., Phys. Geogr. Ser., No. 1/2009, s. 91−102.pl_PL
dc.referencesRocznik Hydrologiczny Wód Powierzchniowych. Dorzecze Odry i rzeki Przymorza między Odrą a Wisłą, 1945−1983, WKIŁ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWicher-Dysarz J., Dysarz D., Wpływ rezerwatu przyrody na eksploatację zbiornika nizinnego Jeziorsko, Infr. i Ekol. Teren. Wiejs., 4/1, 2007, s. 179−186.pl_PL
dc.referencesWiejaczka Ł., Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w Dolinie Ropy, Prac. Geogr., 229, IGiPZ PAN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesWierzbicki M., Hämmerling M., Przedwojski B., Przebieg procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie, Przegl. Nauk. Inż. i Kształt. Środ., 40, 2008, s. 137−145.pl_PL
dc.referencesZbiornik Jeziorsko, praca zbiorowa, RZGW, Poznań 2007.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record