SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. „Zētei historian exaision”. Historycy bizantyńscy w dialogu ze swoimi źródłami
Andrzej Kompa
2. Prasa w życiu polskich zesłańców – Syberia Wschodnia w połowie XIX w.
Franciszek Nowiński
3. Książę Józef Poniatowski w twórczości Kazimierza Bartoszewicza
Ilona Florczak
4. Przemiany w położeniu kobiet w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej – kontynuacje i przełomy
Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
5. Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej. Przyczynek do zagadnienia
Małgorzata Karkocha

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Bizantyński poseł w Paryżu w 1408 r.
Małgorzata Dąbrowska
2. Dzierżawa wieczysta i emfiteuza w polskim prawie przedrozbiorowym
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
3. Realizacja zawodowa kobiet końca XIX – początku XX w. na przykładzie społeczeństwa ukraińskiego w Galicji
Iwanna Czerczowycz
4. Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec wybuchu I wojny światowej
Edward Wiśniewski
5. Polityka zagraniczna Turcji w okresie wydarzeń czechosłowackich 1968 r.
Mirosław Romański

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Jacek Pielas, Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013, ss. 401
Zbigniew Anusik
2. Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 432
Dominika Płócienniczak
3. M. Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, ss. 461
Andrzej M. Brzeziński
4. Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, ss. 523
Przemysław Waingertner

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Płk Józef Beck (1894–1944) – żołnierz, dyplomata, polityk”, Łódź, 9–10 października 2014 r.
Bartosz Kaczorowski
2. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny”, Łódź, 22 października 2014 r.
Anna Kowalczyk
3. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony”, Łódź, 14–15 listopada 2014 r.
Marcin Męcina
4. Sprawozdanie ze spotkania z prof. dr hab. Alicją Szymczak, Łódź, 24 listopada 2014 r.
Małgorzata Karkocha

Recent Submissions