Now showing items 1-1 of 1

    • Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast 

      Koter, Marek; Kulesza, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
      Morfologia historyczna miast jest jednym z najstarszych kierunków badawczych w geografii historycznej, sięgającym swymi początkami końca XIX w. Pojawiły się wówczas pierwsze interesujące próby systematycznego ujęcia ...