Now showing items 1-1 of 1

    • Kierunki zmian w akademickim kształceniu geograficznym w Czechach i w Polsce 

      Szkurłat, Elżbieta ORCID; Baarová, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      W opracowaniu zostały przedstawione ogólne tendencje zmian w ostatnich latach w systemach szkolnictwa wyższego w Czechach i w Polsce, a następnie dokonano porównania kierunków zmian w geograficznym kształceniu akademickim ...