Now showing items 1-1 of 1

    • Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej 

      Mokras-Grabowska, Justyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Artykuł prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, ...