Now showing items 1-1 of 1

    • Łemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny 

      Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
      Wielowiekowe zamieszkiwanie Łemków (Rusinów) w Karpatach doprowadziło do ukształtowania specyficznego pod względem etnicznym, religijnym, kulturowym i gospodarczym regionu – Łemkowszczyzny. Mimo że Łemkowszczyzna nigdy ...