Now showing items 1-1 of 1

    • Współczesna przestrzeń turystyczna 

      Stasiak, Andrzej ORCID (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2011)
      Dynamiczny rozwój współczesnej turystyki pociąga za sobą znaczące przeobrażenia przestrzeni turystycznej. Z jednej strony kurczy się ona i zanika (np. w wyniku ekologicznej degradacji), z drugiej zaś rozrasta – dzięki ...