CONTENT 1. Słowo od Redakcji
  Barbara Bogołębska, Marzena Woźniak-Łanieniec
 2. CZĘŚĆ I


 3. O sztuce słowa w Potrójnym z Plauta Piotra Cieklińskiego (wybrane zagadnienia)
  Piotr Pirecki
 4. Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego. Między liryką a epiką
  Michał Kuran
 5. Wpływ mistyki hiszpańskiej na duchowość karmelitanki Anny od Jezusa (Stobieńskiej)
  Katarzyna Kaczor
 6. Miejsce człowieka w dziejach świata (według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego)
  Józef Duk
 7. Nie-Boska komedia - romantyczny moralitet
  Iwona Bartczak
 8. Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego
  Tomasz Cieślak
 9. Gombrowicz wobec „wielkości”
  Zbigniew Fiszbak
 10. Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  Jerzy Wiśniewski
 11. Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  Monika Klukas
 12. Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne
  Tadeusz Błażejewski
 13. Współczesne poszukiwania „form bardziej pojemnych”
  Barbara Bogołębska
 14. Wybrane zagadnienia kompozycji opowiadań Gustawa Herlinga- Grudzińskiego
  Magdalena Rembowska
 15. Inna wiara, inny Bóg. Problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza
  Renata Krupa
 16. O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego
  Aneta Kula
 17. Humor Stanisława Dygata na przykładzie języka i stylu jego prozy
  Agnieszka Stapkiewicz
 18. Księga jako element mitologii świata przedstawionego w polskiej powieści fantastycznej
  Adam Mazurkiewicz
 19. CZĘŚĆ II


 20. Lekcja jako dyskurs
  Andrzej Kudra
 21. Między literaturą a filmem - integracja i autonomia sztuki
  Bogumiła Fiolek-Lubczyńska
 22. Podmiotowość nauczyciela polonisty
  Monika Worsowicz

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Podmiotowość nauczyciela polonisty 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article contains discussion about the most important aspects of subject attitude in teaching of Polish language. The analysis of conditions of perception a student as a subject indicates that a teacher of Polish ...
 • Między literaturą a filmem - integracja i autonomia sztuk 

  Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Im Artikel beantworte ich die folgende Frage: Ist die Verbindung der Literatur und des Filmes in der schulischen Didaktik möglich? Ich erkläre das Volglich: Die traditionele Kultur könnte dem Lehrer im Filmschprachenunterricht ...
 • Lekcja jako dyskurs 

  Kudra, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author treats the lesson as a discussion, a communicative event. Therefore, the lesson becomes a process, not just an effect with a dialogue structure. The author preceeds further - the lesson with verbal, vocal and ...
 • Księga jako element mitologii świata przedstawionego w polskiej powieści fantastycznej 

  Mazurkiewicz, Adam ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Polish science fiction creates the presented world as dominated by totalitarian system. The government controls the distribution of information. Oposing that, citizens create their own means of diffusing information, ...
 • Humor Stanisława Dygata na przykładzie języka i stylu jego prozy 

  Stapkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Stanisław Dygat’s humour is an integral feature of his prose and the language he uses plays a crucial role in it. Flexible, fluent, abounding with original comparisons, flowing gently and with verve, not tiresome. Dygat ...
 • O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego 

  Kula, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  In the history of Miron Białoszewski as a poet the main issues are on the exploitation of commonplace and the continuation of literary tradition of low and high culture. Apart from the mentioned traditional literary ...
 • Inna wiara, inny Bóg. Problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza 

  Krupa, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  At the beginning of my article I present the themes, symbols and quotations which refer to the Bible and I discuss their functions. Afterwards, I show the image of God embodied in Róžewicz’s poetry. First, this God is ...
 • Wybrane zagadnienia kompozycji opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

  Rembowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Herling-Grudziński suggests reading his short stories as a part of his Diary Written in Night. Nevertheless, Herling’s short stories may reveal their philosophical and artistic dimension without this interlextual dependency. ...
 • Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych" 

  Bogołębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Les genres littéraires et paralitteraires, se formant á nos jours, se pénélrent. Cela résulte de la crise des formes qui déjá existent. Cet article analyse les textes de Cz. Miłosz, R. Kapuściński, J. M. Rymkiewicz et J. ...
 • Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne 

  Błażejewski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author presents the problem of humanizing the demon and giving to the human being the demonic features. The analysis focuses on modern Polish prose, especially on such works: Cz. Miłosz, A. Szczypiorski, J. Broszkiewicz, ...
 • Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

  Klukas, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  K. K. Baczyński is usually perceived as a poet of the Columbus Generation (especially in case of teenagers and Polish language students). His poetry is not really known to the Polish reader. Its knowledge is usually ...
 • Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

  Wiśniewski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Die Musikresonanz, die eine in der dichterischen Welt funktionierende Variante der Regel der Wiederspiegelung in der dichterischen Welt von Krzysztof K. Baczyński wird, wird im Weltraum verwirklicht - zwischen dem Himmel ...
 • Gombrowicz wobec "wielkości" 

  Fiszbak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article deals with Witold Gombrowicz’s autocreational efforts to bring the readers and critics to believe in his own uniqueness, greatness and genius. In Gombrowicz’s opinion literature, having its roots in pure ...
 • Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego 

  Cieślak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The author of the article discusses the great variety of the visions of the figure of God and the heaven in the revolutionary poetry between 1918 and 1939. God, the religion, the church or the synagogue were the symbols ...
 • "Nie-Boska komedia" - romantyczny moralitet 

  Bartczak, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Das Ziel der von mir vorgestellten Arbeit ist zu beweisen, dass Nie-Boska komedia (Die ungöttliche Komödie) von Zygmunt Krasiński eine romantische Moralität ist. In Beziehung auf das mittelalterliche Oattungsmodell weise ...
 • Miejsce człowieka w dziejach świata (według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego) 

  Duk, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The genesic philosophy of Juliusz Słowacki, sometimes called his mysticism, is structured and constituted around four basic historiographic concepts as regards mankind. They are: the idea of spiritual progressive ...
 • Wpływ mistyki hiszpańskiej na duchowość karmelitanki Anny od Jezusa (Stobieńskiej) 

  Kaczor, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article deals with the 17,h century autobiographic nun's characteristic vision of man as a being the relations between man and God. The 17th century was a time of rapid change all over Europe. In the 17й1 century ...
 • Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego. Między liryką a epiką 

  Kuran, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  This text presents relations between Horacy’s Carmina III 16 and two short parts The important Mission of His Grace Duke Krzysztof Zbaraski Samuel from Skrzypną Twardowski. Author tries to present the role of the lyric ...
 • O sztuce słowa w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego. (Wybrane zagadnienia) 

  Pirecki, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The article deals with the question of the language and the style of drama Potrójny z Plauta by Piotr Ciekliński. The author of the treatise emphasized the most important components creating the artistic structure of ...
 • Słowo od redakcji 

  Bogołębska, Barbara; Woźniak-Łabieniec, Marzena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)