SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku
Zbigniew Anusik
2. Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w latach 1715–1740. Amerykanizacja rynku pozauropejskiego
Piotr Robak
3. Korespondencja Stanisława Augusta z konsyliarzem Rady Nieustającej Antonim Dziekońskim w latach 1779–1784
Michał Kobierecki
4. Duszpasterstwo i życie religijne parafii Rembieszyce w latach 1800–1945. Z dziejów społeczności lokalnej
Małgorzata Karkocha
5. Polityka programowa Polskiego Radia w latach 1925–1929. Założenia i praktyka
Elżbieta Kaszuba
6. 8. Drezdeńska Dywizja Piechoty im. Bartosza Głowackiego na Ziemi Łódzkiej w latach 1946–1949
Witold Jarno
7. Profesor Halina Evert-Kappesowa i Madame Dupont
Małgorzata Dąbrowska

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Dokumenty dotyczące miast i województw w Archiwum rodziny Bartoszewiczów – próba charakterystyki
Ilona Florczak
2. Nieślubne dzieci w parafii Szadek w okresie Księstwa Warszawskiego
Piotr Szkutnik
3. Charakterystyka porównawcza działalności polskich kobiecych organizacji na Ukrainie Naddnieprzańskiej na początku ХХ w.
Olga Nikolayenko

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Urszula Kosińska, August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 557 + 7
Zbigniew Anusik
2. Marek Konstankiewicz, Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 256 + aneks
Ilona Florczak
3. Paweł Duber, Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego w latach 1926–1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 505
Karol Dziuda
4. Małgorzata Nossowska, O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 452
Andrzej M. Brzeziński
5. Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości, red. Karol Chylak, Marek Michalik, Instytut Historyczny NN im. A. Ostoja-Owsianego, Łódź 2012, ss. 354
Przemysław Waingertner

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z sympozjum pt. Mody kulturowe: obżarstwo, smakoszostwo, ascezy jedzeniowe, Łódź, 6 czerwca 2013 r.
Andrzej Kompa
2. Krzysztof Zanussi doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
Małgorzata Dąbrowska
3. Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 3 października 2013 r. z okazji nadania Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
Małgorzata Dąbrowska
4. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, Łódź, 15 listopada 2013 r.
Marta Biedrawa-Raczyńska
5. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Łódź w drodze do niepodległości, Łódź, 18 października 2013 r.
Anna Kowalczyk

Recent Submissions