Total Visits

Views
Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową(legacy)51798
The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature(legacy)20517
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa16115
The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)(legacy)16045
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku(legacy)11841
Obecność firm japońskich w Unii Europejskiej8599
Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej7789
Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej7241
The comparison of selected legal aspects of insurance products on the Polish and British markets7106
Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach6909