Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent:Andrzej Stroynowski

CONTENT


 1. Globalizacja, multikulturalizm i przemiany tożsamości. (Globalisation, multiculturalism and changing identity)
  K. Rembowska
 2. Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość. (Garden-cities, utopia and reality)
  M. Baranowska
 3. Muzułmanie w polskich dziejach i przestrzeni. (Muslims in Polish history and area)
  A. Rykała
 4. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim. (Socio-economic diversity of country boroughs in the voivodeship of Łódź)
  I. Jażdżewska
 5. Postrzeganie uwarunkowań rozwoju i zmian w rolnictwie przez właścicieli gospodarstw rolnych w okresie transformacji ustrojowej (przykład 5 gmin aglomeracji łódzkiej). (Development prospects and changes in agriculture as seen by landholders (on the example of five rural communes in the Łódź urban agglomeration)
  M. Wójcik
 6. Budownictwo komunalne w Łodzi - struktura przestrzenna. (Municipal housing in Łódź - spatial structure)
  J. Dzieciuchowicz
 7. Waloryzacja i typologia przestrzenna budownictwa komunalnego w Łodzi. (Spatial valorization and typology municipal housing in Łódź)
  J. Dzieciuchowicz
 8. Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi. (University educated population in the area of Łódź)
  E. Szafrańska
 9. Kościół w małym mieście na przykładzie Brzezin i Aleksandrowa Łódzkiego. (Church in the little town. Brzeziny and Aleksandrów Łódzki Cases)
  A. Janiszewska, E. Klima
 10. Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2005. (Crime in Tomaszów Mazowiecki in 2002-2005)
  St. Mordwa
 11. Konflikt społeczny na tle własności gruntów w Tatrzańskim Parku Narodowym. (Social ownership in the Tatra Mountains National Park)
  W. Kucina
 12. Recenzja: K. Romaniszyn, red., Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej, Zakład Wydawniczy ,,Nomos", Kraków 2005
  E. Klima

Recent Submissions