CONTENT

Wstęp

Część I. Orientacje metodologiczne


 1. Kwestia scjentyzmu w socjologii
  Janusz F. Górski
 2. Hermeneutyka H. G. Gadamera jako teoria rozumienia i interpretacji dzieła sztuki
  Emilia Zimnica
 3. Dwa typy dyskursu w amerykańskiej socjologii miasta
  Andrzej Majer
 4. Natura władzy politycznej z perspektywy historiozoficznej i literackiej
  Edmunt Lewandowski,
 5. Część II. Etyka i socjologia


 6. Dyspozycja etyczna w badaniach socjologicznych
  Jolanta Kopka
 7. Personel medyczny szpitali w ocenach i opiniach pacjentów
  Jolanta Augustyniak-Kopka, Danuta Walczak-Duraj
 8. Etyka działalności gospodarczej
  Danuta Walczak-Duraj
 9. Część III. Aksjologia w procesie badawczym


 10. Porównawcza analiza międzynarodowych kodeksów etyki i praktyki badawczej
  Ilona Przybyłowska
 11. Osoby niedostępne dla wywiadów i miary stopnia reprezentatywności prób badawczych CBOS jako wskaźniki stosunku społeczeństwa do sondaży opinii publicznej
  Zygmunt Gostkowski
 12. Relacja badacz-badany - problemy metodologiczne i etyczne (na marginesie badań nad życiem codziennym w domach pomocy społecznej)
  Jolanta Lisek-Michalska
 13. Część IV. Zagadnienia warsztatu socjologa


 14. Typy egalitaryzmu i merytokratyzmu płacowego wyodrębnione na podstawie sposobów modyfikacji przez respondentów płac dyrektora, majstra i sprzątaczk
  Zygmunt Gostkowski
 15. Pomiar integracji aksjologicznej w badaniach socjologicznych
  Bronisław Morawski
 16. O dokładności i wiarygodności pomiaru metodą Likerta
  Janusz F. Górski
 17. Niektóre metodologiczne problemy występujące w diachronicznej analizie porównawczej wyników sondaży
  Zygmunt Gostkowski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions