Wydawnictwo Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica ukazuje się od 1980 roku. Od początków swego istnienia starało się być ambitnym czasopismem komentującym zmiany jakim podlegały polskie i europejskie społeczeństwa. Wśród artykułów znajdują się prezentacje i raporty z badań, analizy społeczno-polityczne, interesujące teksty analityczne i metodologiczne. Wśród numerów Folia Sociologica znajdują się również zeszyty wydane w języku angielskim (taką formę miał pierwszy numer czasopisma), ponadto numery w dwóch i trzech językach; zeszyt w języku polskim i rosyjskim oraz tom w języku polskim, angielskim i niemieckim.


PROFIL CZASOPISMA

Profil czasopisma Folia Sociologica obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu. Redakcja zaznacza jedna, że dąży do zakorzenienia profilu czasopisma w tradycji socjologicznej, stąd artykuły o takim charakterze będą miały pierwszeństwo przy decyzji o ich publikacji. Przygotowywane tomy mogą mieć charakter monograficzny bądź też być przeglądem publikacji dotyczących różnych sfer życia społecznego. Każdy tom redagowany przez przez osobę czuwającą nad jego poprawnością merytoryczną.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki socjologiczne


Redakcja Naukowo-Dydaktyczna czasopisma Folia Sociologica
Redaktor naczelna dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ
Redaktor językowy prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski
Redaktor statystyczny dr Piotr Szukalski
Redaktor prowadzący/Sekretarz redakcji dr Marcin Kotras, e-mail: kotras@o2.pl lub marcin.kotras@uni.lodz.pl
Redaktor prowadzący/Sekretarz redakcji dr Emilia Garncarek, e-mail: emilia.garncarek@uni.lodz.pl

Rada Programowa
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki, Polska
Dr Martina Endepohls-Ulpe, Universität Koblenz-Landau, Niemcy
Professeur Christine Fontanini, Université de Lorraine, Francja
Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Dr Krzysztof Nawratek, School of Architecture & Design, Plymouth, Wielka Brytania
Prof. Dr. Claudia Quaiser-Pohl, Universität Koblenz-Landau, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski, Polska

RECENZENCI Jerzy Bartkowski, Kamila Biały, Krzysztof Czekaj, Julita Czernecka, Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Krystyna Faliszek, Marcin Feltynowski, Ignacy S. Fiut, Marcin Garbat, Ewa Giermanowska, Wojciech Goszczyński, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Aldona Guzik, Jakub Hadyński, Tomasz Herudziński, Zofia Kawczyńska-Butrym, Marta Klekotko, Agnieszka Maj, Małgorzata Marks-Krzyszkowska, Ilona Matysiak, Karolina Messyasz, Sylwia Męcfal, Sylwa Michalska, Agnieszka Michalska-Żyła, Rafał Mielczarek, Ewa Migaczewska, Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Natalia Organista, Antonina Ostrowska, Agnieszka Pawlak, Krzysztof Piątek, Małgorzata Potoczna, Seweryn Rudnicki, Jakub Ryszard Stempień, Maria Świątkiewicz-Mośny, Joanna Wylężałek

Strona www : Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Kontakt do redakcji e-mail:foliasociologica@gmail.com

Adres redakcji:Folia Sociologica
Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41
90-214 Łódź

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
eISSN: 2353-4850
ISSN: 0208-600X

Collections in this community

Recent Submissions

View more