MENEDŻER NIEKONIECZNIE POSZUKIWANY. MŁODZI ADEPCI ZARZĄDZANIA NA RYNKU PRACY
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn


  REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „FOLIA SOCIOLOGICA” Bogusław Sułkowski, Danuta Walczak-Duraj, Urszula Nowakowska

  RECENZENT ZESZYTU Lesław H. Haber

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Urszula Dzieciątkowska

  REDAKTOR TECHNICZNY Piotr Stawiak

  KOREKTOR Bogusława Kwiatkowska

  Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions