PROBLEMY PRAWNE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ NARODOWĄ I FINANSAMI PUBLICZNYMI WE FRANCJI POWOJENNEJ
Cezary Kosikowski


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz, Andrzej Banasiak, Tadeusz Jaskuła

  REDAKCJA WYDAWNICTW PRAWA I ADMINISTRACJI Witold Broniewicz, Zygryd Rymaszewski, teresa Dębowska-Romanowska

  REDAKTOR Natalia Gajl

  RECENZENT Irena Grajewska

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Teresa Majdzińska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions