POZYCJA OBYWATELA W PRAWIE FINANSOWYM PRL
Witold Olszowy


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski (przewodniczący), Tadeusz Jaskuła, Wacław Piotrowski, Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stelan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR ZESZYTU Cezary Kosikowski

  RECENZENT Apoloniusz Kostecki

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Janina Górecka

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions