ŁACIŃSKIE TEKSTY LANDRECHTU ZWIERCIADŁA SASKIEGO W POLSCE. Jaskier — tekst główny i noty marginesowe
Zygfryd Rymaszewski


    REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski (przewodniczący), Tadeusz Jaskuła, Wacław Piotrowski, Krystyna Urbanowicz

    REDAKCJA WYDAWNICTW PRAWA I ADMINISTRACJI Witold Broniewicz, Zygfryd Rymaszewski, Teresa Dębowska-Romanowska

    REDAKTOR WYDAWNICTWA Jadwiga Pawlak

    REDAKTOR TECHNICZNY Maria Wojciechowska

    Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions