OGRANICZENIA EGZEKUCJI SĄDOWEJ
Andrzej Marciniak


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski (przewodniczący) Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stelan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Hanna Wróblewska

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Ograniczenia egzekucji sądowej 

  Marciniak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986)
  Pour recouvrer les prestations pécuniaires attestées par un titre exécutoire, le créancier peut effectuer l'exécution forcée sur tous les biens du débiteur. Ce principe pourrait avoir beaucoup de conséquences négatives, ...