TRAKTATY USTANAWIAJĄCE REŻIMY TERYTORIALNE
Anna Wyrozumska


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski (przewodniczący) Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stefan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR ZESZYTU Renata Sonenfeld-Tomporek

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions