STATUT PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO
Marek Śniegucki


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski (przewodniczący) Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stefan Lelental, Witold Brodziński

  RECENZENCI ZESZYTU Janusz Borkowski, Janusz Łętowski

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Hanna Wróblewska

  REDAKTOR TECHNICZNY Halina Połubińska

  KOREKTORZY Joanna Balcerak, Bogusława Zajewska

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions