CONTENT

 1. Nadzór nad dochodzeniem w opiniach prokuratorów
  Janusz Tylman
 2. Wnioskowy tryb ścigania przestępstw w niektórych kapitalistycznych państwach Europy
  Tomasz Grzegorczyk
 3. Podstawy wyłączenia jawności rozprawy
  Barbara Wójcicka
 4. Z problematyki prowadzenia sporu o sylwetkę oskarżonego w św ietle dowodu z wywiadu środowiskowego
  Jeremi Herbich
 5. Zastosowanie poligrafu w procesie karnym
  Wojciech Osiecki
 6. Rozbój. Charakterystyka ofiar i wiktymizacji
  Ryszard Szałowski
 7. Projekty międzynarodowego kodeksu karnego
  Jan Waszczyński
 8. Zezwolenie na czasowe opuszczenie ośrodka przystosowania społecznego w celu sprawdzenia postępów w procesie resocjalizacji (na podstawie wyników badań)
  Krzysztof Indecki, Stefan Lelental, Aleksandra Tomporek
 9. O odpowiedzialności karnej za czyny godzące w środowisko, popełnione w granicach zezwolenia administracyjnego
  Ryszard dębski
 10. Obrona konieczna czci i godności a zasada proporcjonalności dóbr
  Witold Kulesza
 11. Wyzyskanie działalności jednostki gospodarki uspołecznionej jako jeden z zespołów ustawowych znamion przestępstwa z art. 202 k.k.
  Halina Maliszewska
 12. Poglądy Romualda Hubego na przestępstwo, winę i karę
  Andrzej Zębik
 13. Sankcje alternatywne na tle prawnoporównawczym
  Iwonna Lamprecht
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions