Show simple item record

dc.contributor.authorStolarczyk, Wioletta
dc.date.accessioned2015-09-11T07:35:25Z
dc.date.available2015-09-11T07:35:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11767
dc.description.abstractThe article presents results from research on a group of 69 adults of both sexes, sentenced to no more than two year prevention of liberty for offences committed in connection with a state of being addicted to alcohol or drugs, and therefore without intent and of course premeditation. Pursuant to article 96 of the Polish Penal Code, perpetrators are sentenced to an obligatory drug treatment without their assent to the therapy, therefore their assent is not required. Depending on results of the drug treatment, perpetrators are or released from the remaining punishment or are sentenced to no more than two year prevention of liberty. In this article it is necessary to stress that a lack a of perpetrator’s assent to the obligatory drug treatment and therefore their reluctance to a co – operation creates problems both for the justice and these patients. Knowledge of the problems in question made to postulate that the provision of article 96 of the Polish Penal Code should be changed for the following reasons. Firstly, an obligation of the drug treatment without perpetrator’s willingness to be cured makes article 96 a useless provision because the obligatory drug treatment without their co-operation in the treatment process has no sense. Secondly, in case of no co-operation and reluctance to be cured, the judge should be given an opportunity to repeal the sentence of the obligatory drug treatment and sentence the perpetrator to imprisonment. The suggested changes are supported by results from the empirical research, made by the author in hospitals in Toszek, Branice and Gorzów Wielkopolski, which prove that article 96 of the Polish Penal Code should be changed as follows. The court should have a possibility of considering the real term of the obligatory drug treatment on account of the punishment and the remaining period of imprisonment should be conditionally terminated or conditionally suspended.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;71
dc.titleUmieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w świetle wyników badań empirycznychpl_PL
dc.title.alternativeA sentence to an obligatory drug treatment in art. 96 of the polish penal code – results from empirical researchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number[99]-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesĆwiąkalski Zbigniew. Komentarz do art. 1-116 k.k. W Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Red. Bogdan Grzegorz, Ćwiąkalski Zbigniew, Kardas Piotr, Majewski Jarosław, Raglewski Janusz, Szewczyk Maria, Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej. 2004. Kraków: Wolters Kluwer SA.
dc.referencesBojarski Tadeusz. 2008. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
dc.referencesGórniok Oktawia, Hoc Stanisław, Kalitowski Michał, Przyjemski Stanisław, Sienkiewicz Zofia, Szumski Jerzy, Tyszkiewicz Leon, Wąsek Andrzej. 2002/2003. Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Gdańsk: Arche.
dc.referencesKalitowski Michał, Sienkiewicz Zofia, Szumski Jerzy, Tyszkiewicz Leon, Wąsek Andrzej. 1999. Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Gdańsk: Arche.
dc.referencesŁucarz Katarzyna, Muszyńska Anna. 2008. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer business.
dc.referencesMarek Andrzej. 2010. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LEX Grupa Wolters Kluwer.
dc.referencesPrzybysz Jerzy. 2005. Psychiatria sądowa. Część I. Opiniowanie w procesie karnym: podręcznik dla lekarzy i prawników. Toruń: Wydawnictwo Tumult.
dc.referencesTarnawski Maciej. 1973. „Izolacyjno-lecznicze środki zabezpieczające”. Palestra 5 : 21-37.
dc.referencesTarnawski Maciej. 1976. Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
dc.referencesWdowiarz-Pelc Anna, Wojtal Wojciech. 2004. „Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w ramach środka zabezpieczającego z art. 96 k.k. – status prawny skazanego”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1 : 106–115.
dc.referencesWróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej. 2010. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Znak.
dc.referencesZakrzewski Paweł. 1973. „Przestępczość znęcania się nad członkami rodziny pod wpływem alkoholu (analiza kryminologiczna)”. Państwo i Prawo 6 : 97–111.
dc.referencesZgryzek Kazimierz. 1999. „Glosa”. OSP 11 : 103.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record