Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepański, Przemysław
dc.date.accessioned2015-09-11T07:37:21Z
dc.date.available2015-09-11T07:37:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11768
dc.description.abstractThe article discuss the main thesis of justification to Polish Constitiutional Tribunal’s judgment k 44/07. The Tribunal expressed the conviction that the fight against terrorism just as the fight against organized crime, or in regular war does not justify the suspension or withdrawal of basic rights and civil liberties. Tribunal notes that the elimination of Article 122 in Polish Aviation Law does not preclude state authorities to respond to the threat described in the disposal of the contested norm. There are other instruments to act in such a situation: • The state institution of higher necessity – in the case where the aircraft are occupied by passengers and crew who are not terrorists. • Self-defense – in a situation where the aircraft are limited to bombers. Direct provision authorizing the murder of its own citizens by the state has no place in the Polish legal system.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;71
dc.titleTrybunał Konstytucyjny a terroryzm – analiza wybranych tez z uzasadnienia do wyroku TK 44/07pl_PL
dc.title.alternativeThe Constitutional Tribunal and terrorism – an analysis of selected theses from the sentence TK 44/07pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number[113]-124pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki Administracji, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.references„Czy Polsce jest potrzebna narodowa strategia obrony przed terroryzmem?”. Dostęp 14 września 2015 r. http://bbn.jskinternet.pl/download/1/2069/strategiaobronyprzedterroryzmem.pdf.
dc.references„»Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?« – drugi dzień konferencji. Czas podsumowań”. Dostęp 14.09.2015 r. http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/5618/Czy_Polsce_potrzebna_jest_ustawa_antyterrorystyczna__drugi_dzien_konferencji_Cza.html.
dc.referencesHołyst Brunon. 2009. Terroryzm. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
dc.referencesKulesza Jan. 2008. „Zestrzelenie samolotu typu renegade a poszanowanie podstawowych praw człowieka”. Studia Prawnicze 3 : 177.
dc.referencesKulesza Jan. 2009. „Glosa aprobująca do wyroku z 30.10.2008, K 44/07”. Państwo i Prawo 9 : 126-127.
dc.references„»Miecz« na terrorystów”. Dostęp 14.09.2015 r. http://wyborcza.pl/1,75248,1990590.html.
dc.references„Odpowiedź Ministra Obrony Narodowej skierowana do senatora M. Grubskiego z dnia 30.01.2009”. Dostęp 14.09.2015 r. http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/oswiad/grubski/2405o.pdf.
dc.referencesPikulski Stanisław. 2000. Prawne środki zwalczania terroryzmu. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.
dc.referencesSarnecki Paweł. 2003. Komentarz do art. 38. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III. Red. Działocha Kazimierz, Garlicki Leszek, Sarnecki Paweł, Sokolewicz Wojciech, Trzciński Janusz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
dc.references„Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 122a ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.)”. Dostęp 14.09.2015. http://www.edukacjaprawnicza.pl/images/files/wniosekpierwszegoprezesasadunajwyzszegoprawolotnicze.pdf.
dc.referencesZoll Andrzej. 1997. „Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2 : 97.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record